Racó de l'Associat

LOGO FGC SMALL LOGO AEF SMALL LOGO AGRISEC SMALL LOGO FES SMALL LOGO GSAS SMALL

Vols Associar-te?

Associa't i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix COELL

OPERADOR DE GRUA TORRE

INSCRIPCIÓ

dilluns, 29 de novembre de 2021

 

OPERADOR DE GRUA TORRE 

 

 

INICI 2022 

 

Objectiu general:
- Manipular de manera òptima, tant des del punt de vista dels rendiments com de la seguretat, una grua torre. Conèixer les parts, components i equips, així com el manteniment que la màquina requereix per a incrementar la seva productivitat i allargar la seva vida útil. Estar capacitat per a superar els exàmens teòrics i pràctics per a l'obtenció del carnet d'operador.

 

 

Objectius específics:
- Dominar la utilització de la màquina, coneixent els seus components, rendiments i usos.
- Organitzar i executar el manteniment de la grua.
- Treballar amb alts nivells de productivitat i seguretat amb la grua torre.
- Mantenir la màquina i els seus components en òptimes condicions d'ús.
- Realitzar inspeccions, distingint la naturalesa de les possibles avaries.
- Valorar la importància del coneixement i manteniment en l'efectivitat i durada de les màquines.
- Ser capaç de superar els exàmens teòric pràctics per a l'obtenció del carnet d'operador.
1. Introducció a la grua torre.
1.1. Referent històric.
1.2. Legislació.
2. Descripció de la grua i iniciació en la mecànica.
2.1. La grua torre com a instrument de treball.
2.2. Característiques principals d'una grua torre.
2.3. Mecanismes d'una grua torre.
2.4. Col·locació i assentament de la grua.
2.5. Forces que actuen en una grua torre.
2.6. Estabilitat en les grues torre.
3. Coneixements generals d'electricitat.
3.1. Naturalesa de l'electricitat. Generalitats elèctriques.
3.2. La llei d'ohm. Magnituds elèctriques.
3.3. Potència elèctrica.
3.4. Elements de maniobra, control i protecció.
4. Manteniment preventiu de la grua.
4.1. Manteniment i conservació de la grua torre.
4.2. Treballs de manteniment de l'operador de grua torre.
5. Prevenció de riscos laborals.
5.1. Definició dels treballs.
5.2. Tècniques preventives específiques en el maneig de la grua torre.
5.3. Mitjans auxiliars, equips i eines.
5.4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
5.5. Interferències entre activitats.
5.6. Drets i obligacions. La present acció formativa desenvolupa els continguts establerts en l'article 155 de l'IV conveni col·lectiu general del sector de la construcció (contingut formatiu per a operadors d'aparells elevadors).

Horari: INICI 2022

 

 

 
 
Rambla Ferran, 32 / 25007 Lleida - 973 23 21 66 coell@coell.org