Apunt a l'Associat
Segona Quinzena de Maig
Núm. 58
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

La Federació de Gremis de la Construcció es reuneix amb la Subdelegada del Govern

La Subdelegada del Govern a Lleida, Imma Manso, va rebre el 10 de maig una representació de la Federació de Gremis de la Construcció de Lleida, encapçalada pel seu president i vicepresidenta, Josep Mª Gardeñes i Montse Pujol, respectivament.

La Federació de Gremis de la Construcció va presentar a la Subdelegada la campanya Amb totes les garanties endegada per COELL per lluitar contra l' intrusisme laboral i conscienciar de la necessitat de contractar empreses legalment constituïdes i que compleixen amb les obligacions legals i tributàries.

Per la seva banda, la Subdelegada va oferir la col•laboració de la Subdelegació per treballar conjuntament per eradicar les pràctiques fraudulentes en el sector.


Curs de Restauració de Patrimoni Històric a la Seu Vella adreçat a autònoms i treballadors de la Construcció

COELL organitza un Curs subvencionat de Restauració de Patrimoni Històric adreçat a autònoms i treballadors del conveni de la Construcció. El curs té una durada de 40 hores i les classes s'impartiran a la Seu Vella de Lleida o bé el proper mes de juliol o bé al setembre.

Si n'esteu interessats, hauríeu de fer la preinscripció precisant quin mes us escau millor. Amb totes les preinscripcions COELL determinarà el calendari final d'impartició. Formalitzeu la vostra preinscripció i informeu-vos-en tot trucant al 973 23 21 66 Sra. M. José.


Entra en vigor el Certificat d'Eficiència Energètica a partir de l'1 de juny

El Certificat d'Eficiència Energètica és un document que descriu com d'eficaç és un immoble en relació al consum d'energia. Amb aquest certificat energètic cada habitatge tindrà una etiqueta semblant a les que ja inclouen els electrodomèstics, que indica la seva eficiència en relació al consum d'energia, aigua, etc. Amb aquest certificat d'eficiència energètica se li assignarà una Classe Energètica d'Eficiència, que variarà des de la Classe A, per als energèticament més eficients, a la Classe G, per als menys eficients.

La modificació introduïda per la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu respecte de la Directiva europea 2002/91/CE per la que s'establien les exigències relatives a la certificació energètica dels edificis, ha obligat a l'estat espanyol a la seva transposició al nostre ordenament jurídic, fet que ha suposat la modificació del Reial Decret 47/2007 de 19 de gener que establia el procediment bàsic per a la certificació energètica d'edificis de nova construcció.

Aquesta nova transposició ha estat realitzada mitjançant el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril pel que s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, el qual ha estat publicat en el BOE del 13 d'abril de 2013.

Qui està obligat i a partir de quina data?

Els propietaris dels immobles existents que el vulguin vendre o llogar. L'etiqueta energètica ha d'acompanyar qualsevol activitat comercial que es realitzi per vendre o llogar qualsevol immoble.

La normativa d'aplicació determina la seva obligació a partir de l'1 de juny de 2013.

Quina validesa té i quina utilitat té?

El certificar d'eficiència energètica i la seva corresponent etiqueta tenen una validesa de 10 anys.

La utilitat del certificat d'eficiència energètica és:

 • Complir amb l'obligació legal.
 • Informació objectiva de grau d'eficiència energètica per als compradors i llogaters, per poder
 • valorar l'immoble i la despesa mensual que representarà.
 • Informació dels punts febles de l'immoble i propostes de millora per reduir la despesa energètica i econòmica mensual.


Nou model de classificació professional del sector de la construcció

La comissió negociadora del Vè Conveni General del Sector de la Construcció dota el Sector de la Construcció d'un nou model de classificació professional que es divideix en 3 àrees funcionals i 8 grups professionals. Les 3 àrees són: a) Gestió tècnica, disseny i planificació. b) Producció i activitats assimilades. c) Serveis transversals. Cadascuna d'aquestes àrees comprèn tots o alguns dels vuit grups professional, que engloben les categories professionals existents en el sector de la construcció, conservant el seu nivell retributiu corresponent.

S'inclouen dos nous annexos en el Vè Conveni General del Sector de la Construcció:

L'annex X recull la definició dels vuit grups professionals en funció de tres aspectes: criteris generals, formació recomanable i tasques d'acord amb les àrees funcionals.

L'annex XI consisteix en una taula d'enquadrament de les principals categories professionals en els nous grups professionals, conservant els seus nivells retributius. Aquesta taula, donada la nombrosa nomenclatura i denominació dels llocs de treball té caràcter indicatiu i no exhaustiu.

A més es realitzen les corresponents modificacions en els articles del Vè Conveni General del Sector de la Construcció que afecten la classificació professional i es fa l'advertiment que, a partir del nou model de classificació les referències fetes a les categories professionals que poden existir en diferents preceptes del Vè Conveni General del Sector de la Construcció es consideraran fetes als grups professionals en qè s'enquadri la respectiva classificació professional.

Les empreses del sector de la construcció tenen fins al 31 de desembre de 2014 per procedir a l'adaptació de la seva classificació al nou model de classificació professional, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2015.


3a edició del Saló d'Emprenedors i Empresaris bizBarcelona el 5 i 6 de juny

El Saló d'Emprenedors i Empresaris bizBarcelona celebrarà la seva 3a edició els dies 5 i 6 de juny al recinte de Montjuïc amb l'objectiu d'ajudar els emprenedors a accelerar la posada en marxa de nous negocis i a impulsar el creixement de pimes ja existents. Enguany el saló dedicarà especial atenció a l'accés al finançament, tan necessari per generar activitat econòmica i ocupació en l'actual conjuntura. Reempresa, que promou la Fundació CP'AC, també hi participarà activament amb un programa d'activitats centrat en la cessió i transmissió d'empreses com una via més d'emprenedoria. Precisament la Fundació CP'AC, en tant que promotora de Reempresa, facilita l'accés gratuït al recinte per gaudir de les activitats que hi tenen lloc. Només s'ha d'incloure aquest codi promocional JNA3JGGX en el moment de fer l‘acreditació online.

NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

El Gremi de Constructors celebra la seva 36ena. Festa Patronal en honor a Sant Antoni de Pàdua el proper 14 de juny a la Llotja

El Gremi de Constructors de les Terres de Lleida celebra el divendres dia 14 de juny la 36a. edició de la seva Festa Patronal en honor a Sant Antoni de Pàdua. L'edifici de la Llotja acollirà l'acte que s'iniciarà a les 20.30 hores amb una recepció i a les 21.00 hores comptarà amb la presència del Director de l'IEI, Sr. Josep M. Solé i Sabaté qui pronunciarà a la sala Maria Rúbies la conferència El present, una història carregada de progrés. El sopar se servirà a les 22.00 hores al foyer lateral. L'esdeveniment comptarà amb l'assistència de personalitats rellevants de l'àmbit social i institucional.

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

APCE Lleida demana que es torni a obrir l'aixeta del finançament

En 5 anys, el gremi de promotors immobiliaris a Lleida ha passat de 160 agremiats a 23. No hi ha feina i es dediquen a d'altres àmbits. Mentre, mantenen el nom de l'empresa, esperant temps millors. La presidenta del gremi, Montse Pujol, explica que les empreses que queden al territori, existeixen però no treballen. Els propietaris mantenen l'empresa registrada, però la majoria sense treballadors, i es dediquen a d'altres coses, que a vegades no tenen res a veure. Mentre, mantenen l'empresa a 0, a l'espera de millors temps, que fins ara no han arribat. Pujol explica que, que per exemple, a l'espera que les coses millorin es dedica a les cases prefabricades. D'altres empresaris han passat a la rehabilitació o a la construcció. La única solució per acabar amb aquesta situació del sector, explica Pujol, seria tornar a obrir l'aixeta al finançament.

NOTÍCIES ASSOC. PROV. DE FABRICANTS D'ARIDS I FORMIGONS

Els alumnes de l'Institut Mollerussa construeixen la pista de doma, per a hípica

Els estudiants del cicle formatiu d'Operadors de Maquinària d'Obres Públiques, han iniciat les obres de la pista de doma que es construeix a l'Institut Mollerussa, sota la supervisió de l'equip tècnic docent. El nou equipament estarà enllestit el 4 de juny, per tal de que es puguin realitzar, per segon any consecutiu, les proves d'accés al Cicle Tècnic Esportiu en disciplines hípiques, de resistència i salt. En aquesta selecció està previst que hi participin més de 150 aspirants de tota Catalunya, ja que el centre és un dels pocs de l'Estat que imparteix aquesta formació.

Segons el director del centre Antoni Reig, la pista de doma té unes dimensions de 20 per 60 metres, que són les estipulades per competició, i es construeix sobre capes d'argiles compactades amb una capa de material geotèxtil i un sistema de reg automatitzat, per tal de controlar el nivell d'humitat. L'obra la realitzen els alumnes que cursen estudis d'Operacions i Manteniment de Maquinària de Construcció, un cicle que va sol•licitar el sector empresarial.

El centre, que compta amb prop de mig miler d'alumnes, té previst que el Departament d'Ensenyament faci l'anunci de la incorporació del Cicle de Sondatges i perforacions, relacionat amb l'obra civil i amb noves sortides professionals.


El comitè tècnic del Gremi d'Àrids de Catalunya visita les instal•lacions de l'empresa Maxam a Torres de Segre

El comitè tècnic del Gremi d'Àrids de Catalunya ha visitat les instal•lacions de l'empresa Maxam a Torres de Segre. En el decurs de la visita es va analitzar la situació del sector dels explosius a l'estat i les novetats legislatives, així com també altres directives i esdeveniments que afecten el sector.

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

El president d'ANSPI llença un missatge d'unitat entre els professionals del sector per seguir endavant

El nou president de la Federación Nacional de Empresarios Pintores (ANSPI), que també presideix el Gremi de Mestres Pintors de Lleida, Sr. Miquel Àngel Soro, llença un missatge d'unió i esforç a tots els socis d'ANSPI en l'editorial de la publicació de l'entitat. Soro expressa que “els petits empresaris fa anys que estem lluitant per mantenir les nostres petites estructures adaptant-nos a uns nous temps de competència professional” malgrat haver de fer front a un gran nombre de problemes que esperen ser resolts amb el suport de les institucions. Soro anima als professionals del sector de la pintura a romandre units “doncs només amb la força de tots podrem arribar a aconseguir fites importants”. Així mateix, anima a seguir sent “bons professionals, competitius i tenaços per seguir endavant” i recorda que “la força d'una Associació estatal ens ajuda”.

NOTÍCIES GREMI DE CERAMISTES DE LLEIDA

Hispalyt convoca el XII Premi d'Arquitectura de Maó i el I Premi d'Arquitectura Ceràmica

L'Associació Espanyola de Fabricants de Maons i Teules de Argila Cuita, Hispalyt, convoca el 2013 dos Premis d'Arquitectura per valorar la producció arquitectònica del nostre país realitzada amb materials ceràmics. D'una banda, es convoca el consolidat Premi d'Arquitectura de Maó que aquest any correspon a la seva XII Edició. I per altra, es convoca per primera vegada el Premi d'Arquitectura Ceràmica per valorar l'arquitectura realitzada amb altres materials ceràmics diferents al totxo Cara Vista. La primera edició d'aquest Premi correspon a la Categoria Texas Ceràmiques.

Tots dos premis estan oberts a obres de qualsevol persona, entitat o institució interessada, bé per iniciativa pròpia, oa requeriment de l'entitat promotora del Premi, sempre que reuneixin les següents condicions:

 • Al Premi hi poden concórrer professionals arquitectes i constructors, de nacionalitat espanyola o estrangera.
 • Podran optar al premi obres de nova planta d'ús públic o privat, reformes, rehabilitacions o espais públics urbans.
 • Les obres presentades al XII Premi d'Arquitectura de Maó hauran d'utilitzar el Maó cara vista de forma significativa, fabricat a Espanya i almenys utilitzat en la major part dels seus paraments exteriors o interiors.
 • Les obres presentades al I Premi d'Arquitectura Ceràmica - Categoria Texas, han d'utilitzar de forma significativa teula ceràmica en qualsevol dels seus formats o geometries, fabricada a Espanya, i almenys utilitzada en la major part dels seus tancaments.
 • La data d'acabament de les obres estarà compresa dins del període setembre 2011/septiembre 2013.

El Jurat que fallarà els dos premis està compost pels següents professionals de reconegut prestigi.

El termini límit per a presentació de la documentació en els dos premis és el 21 d'octubre de 2013.

Dotació dels Premis:

XII Premi Arquitectura de Maó: Primer Premi: 6.000 € (El jurat podrà atorgar mencions especials fins a un màxim de tres obres destacades, sense dotació econòmica)

I Premi d'Arquitectura Ceràmica: Primer Premi: 3000 € (El jurat podrà atorgar mencions especials fins a un màxim de tres obres destacades, sense dotació econòmica)

Per a més informació: hispalyt@hispalyt.es / http://www.hispalyt.es/

Hispalyt c / Orense, 10 - Planta 2a oficines 13 i 14 28020 Madrid

Horari d'atenció: Dilluns a Dijous: 9:00 h a 14:00 h. i de 15:00 a 18:00 h. Divendres: 9:00 a 14:00 h. Tfno.917709480 Fax: 91 7709481

COELL

Foment anima els empresaris a buscar crèdit i a recuperar la il•lusió per assumir riscos

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, anima els empresaris de les Terres de Lleida i del conjunt de Catalunya, a buscar crèdit atesa la lleu millora dels indicadors econòmics que fa favorable la recerca de noves iniciatives empresarials.

Gay de Montellà, va visitar la seu de COELL el 27 de maig amb motiu de la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball, i va insistir en el fet que “cal animar els empresaris a cercar crèdit perquè s'estan reobrint tímidament les línies de finançament i ens trobem davant un escenari que engresca de nou a assumir riscos empresarials”.

Va precisar que els empresaris han de recuperar més que mai la il•lusió de prendre riscos i per crear riquesa. “Cal, doncs, tenir motivació, empenta i renovar la vocació empresarial”, va concloure Gay de Montellà, remarcant que els sectors industrials que empenyen l'economia catalana a hores d'ara són l'agroalimentació, la metal•lúrgia, el sector automobilístic, el químic i el turístic.


Seguiu el dia a dia de COELL a Twitter i Facebook

COELL, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l'evolució constant que imposen les noves tecnologies, disposa ja d'un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen a la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida.


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s'ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: www

 
INFO FISCAL

Novetats legislatives i punts bàsics de l'avantprojecte de la Llei d'Emprenedors

El Govern va aprovar el passat 24 de maig, després de diversos ajornaments, l'avantprojecte de la Llei d'Emprenedors. Destaquem una sèrie de punts clau de l' esmentada Llei d'Emprenedors:

1. Creació d'empreses en 24 hores. Es retalla el termini per a la creació d'empreses a través de la tramitació electrònica mitjançant la possibilitat de poder constituir una empresa en 24 hores i amb un cost de 40 euros. A més es rebaixa el capital social mínim exigit des de 3.000 a 1 euro, igualant així a altres països de la zona euro. No obstant s'estableixen al mateix temps una sèrie de reserves de manera que l'empresa no podrà repartir dividends ni concedir crèdits fins que estigui prou capitalitzada. Per poder fer això possible es crearà una pàgina web que recollirà i tramitar amb les administracions els documents necessaris per constituir l'empresa i posar-la en marxa.

2. Emprenedor de responsabilitat limitada. Es crea la figura de l'emprenedor de responsabilitat limitada que blinda una part del patrimoni de l'empresari individual (fins a 300.000 euros), de manera que els autònoms que es donin d'alta com a empresa de responsabilitat limitada poden treure el cotxe i la casa del patrimoni embargable des que es constitueixin en aquesta nova figura.

3. El mecanisme de la "segona oportunitat". Aquest mecanisme permetrà als empresaris amb deutes que no superin els cinc milions d'euros acudir a una via extrajudicial de negociació en lloc de al concurs de creditors.

4. Permís de residència amb inversió immobiliària superior als 500.000 euros. Aquesta mesura s'estableix amb l'objectiu d'aconseguir l'arribada d'inversió a Espanya. Per això el Govern facilitarà el permís de residència als estrangers que realitzin inversions immobiliàries per sobre dels 500.000 euros, comprin deute públic per més de dos milions d'euros o desenvolupin projectes catalogats d '"interès general" que generin ocupació o una inversió amb impacte socioeconòmic rellevant.

5. Incentius fiscals. Una altra de les mitjanes afecta l'IVA i suposa l'aplicació del règim especial del criteri de caixa, que suposarà que els empresaris paguin l'IVA quan cobrin la factura. Per acollir-se a aquesta fórmula el volum d'operacions de l'empresa no podrà superar els dos milions en un any. Queden exemptes d'aquest règim les operacions acollides als règims especials simplificats -agricultura, ramaderia i pesca-, l'or d'inversió o els serveis prestats per via electrònica. A més, el seu ús estarà subjecte a limitacions temporals ja que els empresaris hauran d'ingressar l'IVA de cada any -com a molt tard el 31 de desembre- encara que no hagin cobrat. La renúncia a aquest sistema tindrà una durada mínima de 3 anys. Pel que fa al dret a deduccions de l'Impost, aquest naixerà també en el moment del pagament. D'altra banda es contemplen altres incentius fiscals com ara la deducció del 10% de l'Impost sobre Societats a les empreses l'import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 10 milions d'euros i s'amplien els marges d'aplicació dels incentius fiscals a les activitats de recerca i desenvolupament. Les empreses de nova creació també presenten canvis ja que se suprimeix l'exempció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, com a guany patrimonial, de les rendes obtingudes amb ocasió de la transmissió de les accions o participacions en empreses de nova o recent creació . D'altra banda, es compensa fixant que poden excloure de gravamen en un 50 per cent els guanys patrimonials derivats de la transmissió d'aquest tipus d'accions o participacions, però condicionant-lo a que el 50 per cent de l'import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l'adquisició d'accions o participacions en aquest tipus d'entitats.

6. Control del sou de directius. La nova llei fixa que la retribució anual de socis administradors no podrà excedir del 20% del patrimoni net empresarial.

7. Mercat alternatiu de finançament. Per facilitar l'accés de les pimes al finançament, la llei contempla l'obertura d'un mercat alternatiu en el qual les empreses podrien emetre deute en mercats de renda fixa. Les empreses adherides a aquest sistema podrien comprar títols d'altres empreses sense necessitat de registrar-lo en escriptura pública.

ÚLTIMES NOTICIES

Ajudes del Programa de Foment a la Competitivitat

A) Suport financer a la inversió industrial - El BOE del 6 de maig publica tres ordres ministerials del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, per la qual es convoca la concessió d'ajudes a la inversió industrial en la indústria de l'automoció, manufacturera i aeroespacial, respectivament. Aquestes ajudes persegueixen donar suport als plans d'inversió de les empreses potenciant la seva evolució cap a nous models de producció més avançats, eficients i respectuosos amb el medi ambient, així com a la fabricació de productes i la prestació de serveis de major valor afegit que els permetin accedir i incrementar la seva presència als mercats internacionals. En qualsevol dels tres casos, la inversió mínima ha de ser de 100.000 € si es tracta d'una PIME i de 750.000 si és una gran empresa. Es financen les següents actuacions:

 • Incorporació de tecnologies innovadores a productes i processos.
 • Implantació de sistemes avançats de producció.
 • Augment de l'eficiència energètica de productes o del procés de producció.
 • Increment de l'eficiència del procés.
 • Reducció de l'impacte ambiental.
 • Adaptació anticipada de la producció a futures normes comunitàries.

Són despeses financiables les inversions en instal•lacions i béns d'equip directament vinculats al projecte, (s'exceptuen terrens i obra civil), drets de patents i know-how, despeses d'enginyeria de desenvolupament i de personal estrictament necessari per a la inversió contemplada, subcontractacions i costos de material. Les ajudes tindran la forma de préstec de fins al 75 % de la inversió, al 4.925 % d'interès, i un termini d'amortització de deu anys amb dos de manca, sent precís, en el moment de la sol•licitud, presentar un aval del 10 % de l'import de la inversió.

Les sol•licituds han de presentar-se en format electrònic dirigides a la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa, al Portal d'Ajudes allotjat a la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (https://sede.minetur.gob.es) abans del 17 de juny 2013 per a qualsevol de les tres línies assenyalades.

B) Suport financer a la reindustrialització – El BOE del 7 de maig publica dues ordres ministerial del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, per la qual es convoca la concessió d'ajudes a la reindustrialització en general i a la reindustrialització de zones afectades per processos de deslocalització dels sectors del tèxtil i de la confecció, calçat, joguina, moble, curtit i marroquineria. El pressupost és de 64,17 MM€ i de 40,5MM€ respectivament. S'incentivaran les noves implantacions industrials, així com els augments de capacitat de producció o les relocalitzacions que les empreses industrials decideixin escometre per guanyar competitivitat. Concretament es financen:

 • Obra civil: Inversions en urbanització i canalitzacions.
 • Edificació: Construcció, ampliació o adequació de naus industrials així com instal•lacions i equips no vinculats directament al a producció.
 • Actius materials directament associats a la producció, exclosos els elements de transports exterior.

Es tracta d'ajudes en forma de préstecs, de fins al 75% de la inversió, al 4,925% d'interès, i un termini d'amortització de deu anys amb dos de manca, sent precís, en el moment de la sol•licitud, presentar un aval del 10% de l' import de la inversió, la qual ha de ser com a mínim de 100.000 euros si es tracta d'una pime i de 750.000 si és una gran empresa. Les sol•licituds han de presentar-se en format electrònic dirigides a la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa, al Portal d'Ajudes allotjat a la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (https://sede.minetur.gob.es) abans del 13 de juny 2013, en aquest cas.


Informe de conjuntura econòmica de Foment del Treball

Les darreres estimacions publicades al mes d'abril del Fons Monetari Internacional (FMI) constaten l'afebliment del creixement mundial al 2012, que el situen en el 3,2% enfront del creixement que s'havia donat al 2011, i que va ser del 4,0%. Ja s'havia assenyalat que la disminució en el ritme de creixement de l'economia mundial esdevé per la disminució dels països d'economia avançada, i especialment, per la davallada del PIB a la zona euro que ho fa en un -0,3% al 2012. En aquest sentit, el FMI parla d'un creixement a tres velocitats, la primera d'elles ben forta en els països desenvolupats; la segona amb un creixement suau ve per Estats Units, i en part per Japó, i finalment la tercera velocitat d'estacament que s'instal•la a Europa, i especialment a la zona euro, i que no només afecta als denominats països perifèrics, sinó que també afecta al nucli de la mateixa zona euro. Consulteu l'informe complet al web de COELL www.coell.org


Programa Nacional de Reformas (PNR) de 2013 i línies prioritàries de CEOE-CEPYME per al PNR

Podeu consultar al següent enllaç http://www.coell.org/node/2105 el Programa Nacional de Reformas (PNR) de 2013 les línies prioritàries que expressen CEOE-CEPYME al voltant d'aquest programa.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE