Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Juliol 2013
Núm. 61
NOTÍCIES GENERALS

L' increment salarial del conveni del sector de la Fusta i el Suro serà del 0,4% al 2013

La Comissió Negociadora del Conveni Col•lectiu provincial del sector de la Fusta i el Suro de les comarques de Lleida per als anys 2012-2013 ha acordat un increment salarial del 0,4% per a l'exercici 2013.

Aquest conveni, que té una vigència de dos anys (2012-2013) s'aplicarà a tot el territori de la demarcació de Lleida i a tots els centres de treball que hi ha ubicats, encara que les empreses afectades tinguin el seu domicili en una altra província. Aquest conveni obliga a totes les empreses enquadrades dins de la indústria de la fusta i el suro.

L'acord, signat entre els representants de l'Associació d'Empresaris de la Fusta (AEF) de les Terres de Lleida i els representants de les organitzacions sindicals UGT i CCOO, concreta com a novetat la supressió de la paga de Sant Josep, l' import de la qual serà prorratejat mensualment. D'altra banda, la jornada laboral anual queda fixada en 1.752 hores anuals. El conveni determina, així mateix, que els estrangers que s'incorporin al sector de la fusta i el suro tenen l'obligació de realitzar un curs en llengua catalana d'una durada no inferior a 20 hores.


Més de 400 sol•licituds per obtenir la Targeta Professional de la Construcció per a la Fusta i el Moble

Com ja sabeu, AEF tramita i lliura les Targetes Professionals de la Construcció (TPC) als professionals del sector de la Fusta i el Moble de la demarcació de Lleida. Per la seva banda, la Fundació Laboral de la Fusta i el Moble (FLMM) ha rebut ja més de 400 sol•licituds de tot l'estat espanyol per a l'obtenció de la TPC pels professionals del sector. Aquesta dada dóna suport a la necessitat de la creació d'una eina amb aquestes característiques, en què la Fundació continua treballant per millorar aspectes com la seva difusió entre els treballadors i empresaris del sector.

La FLMM, creada per la Confederació Espanyola d'Empreses de la Fusta, (CONFEMADERA HÀBITAT), i les centrals sindicals Federació Estatal de la Construcció, Fusta i Afins de CCOO (FECOMA-CC.OO.) I la Federació d'Indústria de UGT (MCA-UGT), dóna compliment d'aquesta manera al seu pla d'acció 2013, el qual té com a pilars la formació, la prevenció de riscos laborals i la promoció del propi sector.

La Targeta Professional de la Construcció per al sector, que s'emmarca dins del pla, és una eina vinculada amb la formació en matèria de prevenció de riscos laborals necessària per accedir a l'obra, que està a disposició de tots els treballadors del sector de la fusta i el moble. Acredita la formació rebuda en matèria de prevenció de riscos laborals, certifica el grup professional del titular, la seva experiència en el sector i la seva qualificació professional i facilita l'accés als serveis de la Fundació Laboral de la Fusta i el Moble.

La TPC Fusta i Moble pot sol • licitar a la delegació territorial de la FLMM on el treballador hagi rebut la formació corresponent, on vagi a exercir la seva activitat o en les entitats amb les que la Fundació hagi subscrit un conveni de col • laboració (organitzacions empresarials i sindicals de FECOMA-CC.OO. i MCA-UGT d'àmbit territorial).

És requisit imprescindible per obtenir-la que s'hagi rebut algun dels nivells de formació previstos en l'Acord sobre el Reglament de la Targeta Professional de la Construcció per a la Fusta i el Moble: formació inicial (8 hores presencials), formació específica d'ofici (20 hs), o la dirigida a directius, comandaments intermedis, responsables i tècnics d'execució de l'activitat. A més, és vàlida durant 5 anys amb possibilitat de renovació.

Els treballadors en atur també poden beneficiar-se de la targeta, sempre que tinguin acreditats almenys 30 dies d'alta en empreses del sector en el termini dels 60 mesos anteriors a la sol • licitud.

Segons Antonio Baixauli, president de la Fundació Laboral de la Fusta i el Moble, “és destacable que des de l'aprovació de la FLMM s'hagin registrat més de 400 sol • licituds de la TPC a tot Espanya”. Al seu parer, aquesta dada “ve a consolidar la necessitat, en un moment crucial per al futur del sector, de la creació d'aquest instrument en benefici de la nostra indústria i els seus treballadors, i en el qual cal que ens esforcem per incrementar la competitivitat a les nostres empreses”.


"El Árbol es Vida" participa en el Catàleg de Bones Practiques Empresarials en Gestió de la Biodiversitat

El projecte "L'Arbre és Vida", iniciativa de la Fundació Espanyola de la Fusta, ha participat en el Catàleg de Bones Pràctiques Empresarials en Gestió de la Biodiversitat que ha dut a terme el Club d'Excel•lència en Sostenibilitat, associació empresarial formada per grans companyies que aposten pel creixement sostenible, i la presentació va tenir lloc ahir a la seu d'Iberdrola. L'acte va ser inaugurat pel ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i president del Consorci de "L'Arbre és Vida", Miguel Arias Cañete.

El catàleg, realitzat amb la col•laboració del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a través de la Fundació Biodiversitat, reuneix una selecció de 40 pràctiques empresarials per a la conservació de la Fauna, la Flora, dels hàbitats i el Medi Hídric, posant en valor aquestes iniciatives de manera que serveixin d'exemple a la resta del teixit empresarial.

El projecte "L'Arbre és Vida" ha estat seleccionat per al catàleg com una de les onze iniciatives que contribueixen a la preservació de la flora al nostre país, plantant 10 milions d'arbres i posant en valor la cultura de l'arbre i l'ús de productes de fusta.

El projecte, declarat Esdeveniment d'Excepcional Interès Públic, realitzarà les plantacions gràcies a la contribució de patrocinadors i donants que vulguin donar suport a la lluita contra el canvi climàtic i la difusió a la societat dels beneficis que l'arbre té per a la vida, a més de consolidar un sector clau per a l'economia i l'ocupació, creant 40.000 jornals i amb una desgravació del 90% en l'impost de societats.

"L'Arbre és Vida" generarà un estalvi a Espanya de drets d'emissió equivalents a 2,2 milions de tones de CO2 en un període de 40 anys, així com 150.000 tm de CO2 fixat a l'any. A més, el creixement en fusta serà de 74.000 m3/any.

El ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i president del Consorci de "L'Arbre és Vida" va destacar la importància de la biodiversitat i la seva gestió sostenible com "un assumpte d'enorme importància per a les empreses i que reporta un ampli ventall de beneficis". "Ajuda a identificar noves estratègies de negoci, a integrar en la gestió empresarial pràctiques més eficients i sostenibles, ja apuntalar el compromís ambiental de les empreses".

El Club d'Excel•lència en Sostenibilitat és una associació empresarial formada per un grup de 21 grans companyies que aposten pel creixement sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental, constituint el fòrum de referència a Espanya en la divulgació i promoció de pràctiques responsables . Els seus socis són: ABB Espanya, Adecco Espanya, AENA, BASF Española, BSH Electrodomèstics Espanya, CEMEX Espanya, Endesa, Ericsson Espanya, FCC, Holcim Espanya, Grup Mahou San Miguel, Iberdrola, ISS Facility Services, MONDRAGON, NH Hotels, Orange Espanya , Red Eléctrica de España, Renault, Renfe, SEAT i Vodafone Espanya.

El Catàleg de Bones Pràctiques Empresarials en Gestió de la Biodiversitat està disponible en espanyol i anglès i es pot descarregar a l'apartat Publicacions de la pàgina web del Club d'Excel•lència en Sostenibilitat (www.clubsostenibilidad.org

COELL

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL edita un tríptic amb consells preventius i l’Agenda de l’Empresari

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL ha editat el tríptic de consells preventius per als locals Posem-ho + fàcil. Amb tota seguretat hi guanyem tots.  L’objectiu rau en conscienciar els empresaris de la necessitat de tenir un pla de prevenció adequat al lloc de treball. Així mateix, també ha publicat l’Agenda de l’Empresari amb informació i normativa en matèria de prevenció.

Ambdues publicacions es lliuraran als associats de COELL i a les persones que prenguin part en les jornades de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), així com en les visites personalitzades que es facin a les empreses.

Consulteu les novetats relatives a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL al web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges  que aquest servei us ofereix en matèria d’assessorament en prevenció de riscos laborals. Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


L'Audiència Nacional avala la vigència dels convenis pactats abans de la reforma laboral

L'Audiència Nacional considera que les condicions laborals dels treballadors plasmades en convenis col · lectius signats abans de l'aprovació de la reforma laboral tenen vigència més enllà de l'any que estipula la nova normativa perquè expirin.

En una sentència, la primera en què la Sala Social d'aquest tribunal es pronuncia sobre la ultraactivitat dels convenis, els magistrats estimen la demanda interposada pel sindicat Sepla-Air Nostrum contra la companyia, en la qual l'Audiència declara la vigència de l'acord fins a l'aprovació d'un nou.

Per a l'Audiència Nacional, el període d'un any introduït amb la modificació de la Llei 3/2012 de mesures urgents de reforma del mercat laboral, no pot aplicar sense més de manera inflexible, sinó que caldria estudiar la voluntat d'ambdues parts a la hora d'aplicar la ultraactivitat, és a dir, la vigència de les seves condicions més enllà del període per al qual van ser pactades.

Per a més informació en relació als convenis afectats per ultraactivitat podeu adreçar-vos a l’Àrea de Laboral de COELL tllusa.laboral@coell.org


El Consell de Relacions Laborals aprova el calendari de festes laborals de Catalunya per al 2014

El Consell de Relacions Laborals, integrat pel Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i empresarials (Foment del Treball i Pimec) més representatives de Catalunya, han donat el seu vist-i-plau al calendari de festes laborals per a l’any 2014, entre d’altres matèries.

 En aquest calendari, es contemplen com a festes laborals a tot el país: 1 de gener (Any Nou), 6 de gener (Reis), 18 d’abril (Divendres Sant), 21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (l’Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya, 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada), 25 de desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve).

 

D’aquestes tretze festes n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable. Pel que fa al 26 de desembre, dia de Sant Esteve, en el cas d’Era Val d’Aran aquesta data serà substituïda per la del 17 de juny, festa d’Aran.

 

A les dates indicades en aquest calendari, els Ajuntaments podran proposar afegir-hi dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.    

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles

La Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles disposa que, atès que, “Catalunya, com totes les economies del seu entorn, està patint les conseqüències de la crisi econòmica i financera internacional. La situació actual de dèficit i les repercussions que se'n deriven obliguen a prendre, amb urgència, mesures adreçades a incrementar els ingressos per tal de contribuir a cobrir una part de les necessitats de despesa. Aquest és un dels objectius que persegueixen mesures tributàries com la regulada per aquesta llei.

En exercici de la capacitat normativa atribuïda a les comunitats autònomes per a regular determinats aspectes i elements dels tributs cedits per l'Estat, i davant la situació econòmica exposada, es considera que cal incrementar en dos punts el tipus de gravamen vigent per la transmissió d'immobles en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: així, es passa del 8% al 10%. Es mantenen, però, els tipus actuals aplicables a les transmissions d'habitatges de protecció pública, i també per a famílies nombroses, per a persones joves i per a persones amb discapacitat, atès que no es vol incrementar la càrrega fiscal que recau sobre aquell tipus d'immobles ni tampoc amb relació als col•lectius esmentats.

D'altra banda, l’'increment fins al 10% comporta equiparar el tipus impositiu de les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles al tipus vigent de l'impost sobre el valor afegit que grava el lliurament d'habitatges nous.
Aquesta llei conté un article únic i una disposició final d'entrada en vigor, fixada per a l'1 d'agost de 2013.
Aquest article fixa que: “Es modifica la lletra a de l'article 32 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, en la redacció establerta pel Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, que resta redactada de la manera següent:

a) La transmissió d'immobles i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 10%”.


El Govern elimina càrregues burocràtiques a les empreses amb la nova normativa de seguretat industrial

El Govern ha aprovat avui el projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes. El text defineix un nou marc normatiu per a la posada en servei d’instal•lacions, establiments i productes i per a l’activitat dels organismes de control, que es caracteritza per l’avenç en la simplificació administrativa i l’eliminació de càrregues burocràtiques per a les empreses.

D’aquesta manera, s’adequa la regulació de la seguretat industrial a la Directiva de Serveis i a les mesures impulsades pel Govern de Catalunya per agilitar els tràmits administratius i facilitar l’activitat econòmica.

Les empreses titulars d’establiments, instal•lacions o productes subjectes al compliment d’especificacions tècniques obligatòries podran, amb la nova llei, utilitzar la comunicació amb declaració responsable com a instruments per donar d’alta les seves instal•lacions en els registres corresponents.

La intenció és agilitar el registre i la posada en servei de nous establiments, instal•lacions o productes industrials, tot traslladant a l’empresa un major grau de confiança per part de l’Administració i, al mateix temps, augmentant el seu nivell de responsabilitat.

El projecte preveu la substitució del règim jurídic dels organismes de control, que passa del model actual d’autorització al de comunicació prèvia i que, per tant, simplifica l’accés a l’activitat i facilita l’increment de la competència. De la mateixa manera, es modifiquen els requisits inicials per a la prestació de serveis, fet que facilitarà l’accés de nous operadors al mercat.
El nou text també separa el règim jurídic aplicable als organismes de control i el del servei d’inspecció tècnica de vehicles, que serà regulat específicament.
El text reserva a la Generalitat la capacitat d’inspecció dels organismes de control, per garantir la seguretat dels usuaris i dels ciutadans durant el normal funcionament dels establiments, instal•lacions i productes subjectes a regulació en matèria de seguretat industrial.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE