Apunt a l'Associat
Primera Quinzena Setembre 2013
Núm. 63
NOTÍCIES Asociació empresarial de la fusta

Reunió Junta Directiva de l'Associació d'Empreses de la Fusta de Lleida (AEF)

p> El proper dia 23 de setembre es durà a terme una reunió de la Junta Directiva de l'Associació Empresarial de la Fusta de Lleida per tractar, entre altres, de les activitats de la nostra associació previstes pel darrer trimestre de l'any 2013.


Reunió d'Assemblea General Ordinària de l'Associació d'Empreses de la Fusta de Lleida (AEF)

El proper dia 23 de setembre se celebrarà la reunió d'Assemblea General Ordinària de l'Associació Empresarial de la Fusta de Lleida. En l'ordre del dia de la reunió hi consten, entre altres temes a tractar, la memòria d'activitats de 2012 i la liquidació de comptes de 2012.


L'Associació d'Empreses de la Fusta de Lleida té programada la següent oferta formativa subvencionada:

 • Mòdul específic instal·lació de fusteria i moble

Dia: 20 de setembre - Horari de 8:30 a 14:30h.

 • Mòdul específic muntadors d'estructures de fusta
  Dia : 20 de setembre - Horari de 8:30 a 14:30h.
 • Prevenció de riscos per a instal·lador d'elements de fusteria i moble
  Dies: 26, 27 i 28 de setembre - Horari de dijous i divendres de 8:30 a 14:30 i de 16:30 a 19:30h. Dissabte matí de 9:00 a 13:00h.
 • TPC segon cicle-personal directiu de l'empresa

Dies: 27 i 28 de setembre - Horari de 9:00 a 14:00h.

Per a més informació truqueu o envieu correu abans del dia 20 de setembre: mjfarre.formacio@coell.org / asole.aef@coell.org ( 973232166 M. José o Antonieta.


AEF endega un projecte de prevenció de Riscos Laborals

Durant el mesos de setembre, octubre i novembre l'Associació Empresarial de la Fusta (AEF) amb la col·laboració de CONFEMADERA, realitzarà un projecte de prevenció de riscos laborals que consistirà en una sèrie de visites a pimes del sector de la fusta i el moble.

L'objectiu és que siguin accions de divulgació i informació dels riscos professionals sectorials, principis d'acció preventiva, normes d'aplicació, promoció del compliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals (PRL) etc. Per a això es comptarà amb materials / guies etc. que es distribuiran entre els empresaris i treballadors durant la visita.

Les visites les portaran a terme persones especialitzades amb formació específica sobre el sector i capacitat tècnica adequada en matèria preventiva i disposar, com a mínim, de titulació de nivell bàsic en PRL.


Reunió Comitè Executiu Confederació Catalana de la Fusta (CCF)

El proper dia 19 de setembre tindrà lloc una reunió de la Comitè Executiu de la Confederació Catalana de la Fusta.


L'ocupació en la indústria del moble puja un 3,2% en el segon trimestre de l'any

Les dades del segon trimestre de l'any de l'Enquesta de Població Activa (EPA) mostren una pujada en el sector del moble del 3,2%, ocupant a 79.800 treballadors, 2.500 més que en el primer trimestre l'any. En comparació amb el mateix període de l'any passat, el nombre de treballadors de la indústria del moble ha baixat un 6,3%, amb una pèrdua de 5.400 treballadors.

La crisi econòmica continua fent important efecte en el sector del moble compost en l'actualitat per 15.639 empreses (DIRCE 2012) i amb una xifra de negoci anual de 5.662,4 milions d'euros (EIE 2011). Des de començaments de 2008 a 2012 el nombre d'empreses en el sector del moble ha baixat un 21,5% (4.212 empreses menys); l'ocupació ha patit fins ara una caiguda del 57,7% (108.700 llocs de treball menys) i la xifra de negoci ha baixat de 2007 a 2011 un 52,7%, amb una pèrdua de 6.299,5 milions d'euros.

Segons José Blasco, president de Federmueble, "els resultats de l'EPA en el segon trimestre de l'any mostren lleugers signes de recuperació respecte als resultats del primer trimestre. Aquestes dades d'ocupació encara són insuficients per aixecar un sector, segons Blanco, que necessita de forma urgent mesures de suport institucional a la internacionalització i el finançament de les pimes d'aquesta indústria, de manera que aconseguim millorar la competitivitat de les empreses del sector industrial del moble.


Projecte Futur Sector Fusta

El proper dia 2 d'octubre, a les 18 hores tindrà lloc a l'Auditori de Salesians de Sarrià, passeig Sant Joan Bosco, 42, l'acte de presentació de les conclusions de l'estudi 'FUTUR SECTOR FUSTA 2015-2020' i del Projecte FUTUR SECTOR FUSTA que el Gremi de Barcelona posa al servei de tots els professionals i empreses del sector de la fusta. L' acte comptarà amb la presència del conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Sr. Felip Puig, i d'altres personalitats rellevants del sector de la Fusta i el Moble a Catalunya i Espanya.

COELL

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL edita un tríptic amb consells preventius i l'Agenda de l'Empresari

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL ha editat el tríptic de consells preventius per als locals Posem-ho + fàcil. Amb tota seguretat hi guanyem tots. L'objectiu rau en conscienciar els empresaris de la necessitat de tenir un pla de prevenció adequat al lloc de treball. Així mateix, també ha publicat l'Agenda de l'Empresari amb informació i normativa en matèria de prevenció.

Ambdues publicacions es lliuraran als associats de COELL i a les persones que prenguin part en les jornades de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), així com en les visites personalitzades que es facin a les empreses.

Consulteu les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL al web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges que aquest servei us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL (www.coellprevencio.com)

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s'ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


Seguiu el dia a dia de COELL al seu nou web, a Twitter i Facebook

COELL ha redissenyat la seva pàgina web (www.coell.org) per oferir un espai més actual i accessible amb l'objectiu de donar a conèixer millor l'entitat, les seves activitats, les notícies i els serveis que ofereix als seus associats.

El projecte ha comptat amb la col·laboració de la consultora de serveis tecnològics OriginalTec de Lleida, especialitzada en la usabilitat dels entorns webs.

Aquesta nova versió inclou nombroses novetats i millores tant en disseny com en navegació, continguts i tecnologia que podem concretar en un disseny més orientat a l'usuari; una navegació més simplificada, etcètera.

COELL ha enviat recentment als seus associats les claus d'accés per accedir a la part privada del nou web.

D'altra banda, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l'evolució constant que imposen les noves tecnologies, COELL disposa ja d'un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen.

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Calendari de festes laborals a Catalunya per a l'any 2014

El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya d'avui dia 30 d'agost publica l'Ordre EMO/202/2013 de 22 d'agost del Departament d'Empresa i Ocupació, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014:

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2014 les següents:

· 1 de gener (Cap d'Any).

· 6 de gener (Reis)

· 18 d'abril (Divendres Sant).

· 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)

· 1 de maig (Festa del Treball).

· 24 de juny (Sant Joan).

· 15 d'agost (l'Assumpció).

· 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

· 1 de novembre (Tots Sants).

· 6 de desembre (Dia de la Constitució).

· 8 de desembre (la Immaculada)

· 25 de desembre (Nadal).

· 26 de desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes esmentades n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

En el territori d'Era Val d'Aran, l'opció queda limitada a triar com a festa recuperable entre el 6 de gener (Reis), el 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida) o el 24 de juny (Sant Joan). Al territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny, com a festa d'Aran.

A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.


Llei 11/2013 de 26 juliol, de Mesures de recolzament a l'emprenedor i de l'estímul al creixement i de la creació d'ocupació

Mesures fiscals per incentivar la creació d'empreses

 • Impost de societats ( Amb efectes a 1 de gener de 2013):
  • Les entitats de nova creació, a partir u de gener de 2013, tributaran en el primer exercici de base imposable positiva i el següent , al tipus del 15% fins a una base de 300.000 €, i la resta de la base al 20%. ( No serà d'aplicació en la quantificació del pagaments fraccionats)
  • No es considera que s'inicia activitat:
   • Quan l'activitat s'hagi realitzat prèviament per entitats vinculades i es transmeti a la entitat de nova creació.
   • Quan l'activitat s'hagi exercit, en l'any anterior a la constitució de la societat, per una persona física, que ostenti una participació directa o indirecta en els fons propis de la nova entitat superior al 50%.
  • No es consideren entitats de nova creació, les que formin part d'un grup d'empreses.
 • Impost de la Renda de la Persona Física. ( Amb efectes de l'1 de gener de 2013).
  • Supressió del límit en l'exempció de les prestacions d'aturats en la modalitat de pagament únic, condicionada al destí a les finalitats establertes reglamentàriament , i al manteniment de l'acció durant el període de cinc anys.
  • Les persones físiques que iniciïn una activitat econòmica , i determinin el rendiment en el règim d'estimació directa, reduiran un 20% el rendiment net positiu , en el primer període que es generi beneficis i en el període impositiu següent.
  • Es considera que s'inicia activitat econòmica, quan no s'hagi exercit cap activitat econòmica, en l'any immediatament anterior a l'inici de l'activitat, no computaran les activitats que hagin cessat, sense haver obtingut resultats positius des de el seu inici.
  • Limitació d'aplicació de la reducció a 100.000€ de rendiment net anuals.
  • No serà d'aplicació la reducció , en cas que més del 50% dels ingressos provinguin d'una persona o entitat , en que el contribuent hagués mantingut una vinculació laboral en l'any anterior a l' inici de l'activitat.


Modificació de la base imposable de IVA- Factures rectificatives, per crèdits incobrables, dirigides a destinataris que no actuïn com a empresaris o professionals

El criteri administratiu, quan s'ha exercit la reducció de la base imposable per crèdits incobrables, en el supòsit que el destinatari de l'operació no actuï en la condició d'empresari o professional ( per exemple en cas d'Administracions Públiques) , en cas que el proveïdor obtingues el cobrament total o parcial de la contraprestació, la base imposable, s'hauria de modificar a l'alça e ingressar l'Iva corresponent, i s'entendrà que l'IVA està inclòs en les quanties percebudes i en la mateixa proporció que la part de la contraprestació percebuda.


Convocatòria Forma i Insereix 2013

Des de l'Àrea de Serveis a l'Empresa, d'acord amb el compromís adquirit de mantenir-los informats dels ajuts, recursos i serveis d'interès per a les empreses, posem en el seu coneixement la convocatòria Forma i Insereix 2013 (ORDRE EMO/209/2013, de 2 de setembre). Aquesta convocatòria subvenciona el 100% de les accions formatives per a les entitats que necessiten contractar persones.

Les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció poden ser:

Línia 1: Adreçada a empreses, associacions d'empreses, gremis o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia que es comprometin a contractar, com a mínim, el 60% dels alumnes atorgats i que aquests alumnes contractats hagin assistit almenys al 75% de l'acció formativa per tal de cobrir un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda..

Línia 2 : Adreçada a centres de formació públics o privats que es comprometin a inserir en empreses, com a mínim, el 60% dels alumnes atorgats i que aquests alumnes contractats hagin assistit almenys al 75% de l'acció formativa per tal de cobrir un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al 31 d'octubre de 2013, inclòs. I per a sol·licitar aquesta subvenció, li recomanem s'adreci a la web del SOC on trobarà tots els documents i impresos necessaris per a la tramitació.


Incentius en l'àmbit del Comerç, Serveis, Artesania i Moda

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6438, de data 13 d'agost de 2013, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'incentius en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2013 i s'obre la convocatòria corresponent.

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament dels incentius en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques o jurídiques i les empreses.

b) Entitats representatives de col·lectius d'empreses d'un mateix sector o d'un territori (associacions sectorials i/o territorials, centrals de compres, gremis i federacions de comerciants).

Programes:

Programa 1: Participació en fires, salons i passarel·les d'àmbit professional, multisectorial o monogràfiques.

Programa 2: Foment del comerç de proximitat associat.

Programa 3: Dinamització d'una zona d'alta concentració comercial.

Programa 4: Per actuacions innovadores liderades per les associacions del comerç, els serveis, l'artesania i la moda.

Programa 4: Foment sectorial.

Programa 6: Centrals de compra.

Les sol·licituds s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat que es pot obtenir a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal www.gencat.cat/canalempresa o www.ccam.cat.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 5 de setembre de 2013 i finalitza el dia 11 d'octubre de 2013. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu el punt tres de les bases reguladores i la documentació complementària establerta a cada programa, es poden presentar per mitjans telemàtics a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/canalempresa).


Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social

La Tresoreria General de la Seguretat Social dicta una resolució autoritzant terminis extraordinaris per a l'alta i la cotització dels becaris universitaris, després de la Sentència del Tribunal Suprem que va declarar nul el RD 1707/2011

En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 30 d'agost de 2013 s'ha publicat la Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social de 19 del mateix mes i any , per mitjà de la qual s'autoritzen terminis extraordinaris per a la presentació de les altes i , si s'escau , baixes, i per a la cotització a la Seguretat Social dels estudiants universitaris que realitzen pràctiques acadèmiques externes reunint els requisits i condicions previstos en el Reial Decret 1493/2011 , de 24 d'octubre , després dels dubtes interpretatius sorgits a conseqüència del dictat de la Sentència del Tribunal Suprem de 21 de maig del 2013 ( Sala del Contenciós - Administratiu), per la qual s'anul·lava de ple dret el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre.

L' esmentada Sentència del Tribunal Suprem , publicada al Butlletí Oficial de l'Estat en data 28 de juny de 2013, va estimar el recurs interposat per la Confederació Sindical de Comissions Obreres i va declarar nul de ple dret el Reial Decret 1707/2011 , de 18 de novembre , pel qual es regulaven les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris , a patir el mateix d'un defecte formal . La declaració de nul·litat del Reial decret va generar tota sèrie de dubtes interpretatius , ja que la seva disposició addicional primera excloïa de l'alta i cotització a la Seguretat Social de tots aquells estudiants universitaris que realitzessin les pràctiques acadèmiques externes previstes en l' esmentat Reial Decret 1707 / 2011.

D'aquesta manera i , als efectes de posar fi , després de tres mesos d'incertesa , a la possible obligatorietat de procedir a l'alta i cotitzar pels becaris universitaris inclosos en l'àmbit del Reial Decret 1707/2011 , la Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social aclareix tot dubte interpretatiu i autoritza excepcionalment tant a la presentació d'altes ( i si escau baixes ) en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants universitaris que realitzen pràctiques acadèmiques externes (per descomptat , sempre que compleixen els requisits i condicions del Reial Decret 1493/2011), com l' ingrés de les quotes corresponents de juny , juliol i agost.

Finalment , s'ha de posar de relleu que la mateixa Resolució comentada , atorga com a termini màxim per efectuar l'alta en el Règim General de la Seguretat Social d'aquests estudiants el dia 30 de setembre de 2013, autoritzant així mateix l' ingrés de les corresponents quotes fins al 31 d'octubre de 2013 , produint-se els efectes en matèria d'alta i cotització a partir del 28 de juny del 2013 (data de publicació de la Sentència del Tribunal Suprem en el Butlletí Oficial de l'Estat).

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE