Apunt a l'Associat
Primera Quinzena Setembre 2013
Núm. 63
NOTÍCIES GREMI D'EMPRESES DE JARDINERIA

El Gremi de Jardiners de Lleida prepara la jornada Jardineria en jardins botànics. Reptes i oportunitats en el si del Saló Municipàlia

El Gremi de Jardiners de Lleida prepara la jornada Jardineria en jardins botànics. Reptes i oportunitats en el si del Saló Municipàlia. La jornada es realitzarà el divendres 25 d'octubre al Saló Segrià de Fira de Lleida (Palau de Vidre). Cal inscriure's com a visitant professional per entrar al recinte de Fira al web www.firalleida.com.

El programa de la Jornada és el següent:

10h - Presentació de les jornades

10.15 - "Jardineria i gestió de col·leccions botàniques" experiències a l'Arborètum de Lleida, Canàries i Kew Garden de Londres., a càrrec de César del Arco García, tècnic responsable del manteniment de les col·leccions botàniques a l'Arborètum de Lleida.

11h - "Gestió de les col·leccions. Experiències en el manteniment de les col·leccions mediterrànies cultivades al Jardí Botànic de Barcelona", a càrrec de José Manuel Gómez molina, Tècnic responsable de les col·leccions botàniques del Jardí Botànic de Barcelona.

12-15 h - "La formació professional en col·laboració amb les empreses i o institucions: particularitats en el cas d'empreses de jardineria i institucions relacionades amb el manteniment de jardins botànics", a càrrec d'Antoni Reig i Torné, director IES Mollerussa.

15:15 - Visita guiada a l'Arborètum de Lleida.

NOTÍCIES ASS. EMP. TECT.SIST.INFORMACIO

Red.es confia aconseguir 1.000 milions d'euros per a l'Agenda Digital espanyola

El director general de Red.es, Cesar Miralles, que s'estrena en el càrrec després de ser nomenat màxim responsable de l'ens en substitució de Borja Adsuara, ha explicat que l'Agenda Digital espanyola està dotada d'uns 2.000 milions d'euros per als exercicis 2013-2015.

Miralles ha explicat que Red.es serà l'organisme que porti el pes de l'execució dels plans de l'Agenda Digital. Concretament, el primer pla busca afavorir les telecomunicacions i les xarxes ultraràpides de banda ampla, tant fixa com mòbil, així com fomentar la seva adopció per ciutadans, empreses i administracions .

El segon pla, centrat en les TIC i el comerç electrònic, s'orienta a aconseguir que les empreses facin un ús més eficient i intensiu de les tecnologies digitals i estableix mesures per incentivar el seu ús entre les pimes, fomentar la factura electrònica i impulsar el comerç electrònic a l'estat espanyol.

El pla d'impuls a l'economia digital, els continguts digitals i el pla d'internacionalització d'empreses tecnològiques, que té com a objectiu proporcionar el suport necessari a aquestes companyies per sortir a l'exterior, són dos dels set plans .

Així mateix, el Govern ha posat en marxa un pla de confiança en l'àmbit digital i dos destinats al desenvolupament i innovació del sector TIC mitjançant mesures per fomentar l'R + D + I i la inclusió digital i ocupabilitat. A més de l'Agenda Digital espanyola altres de les prioritats de Red.es seran les pimes i micropimes.


Nova línia de préstecs de 100 milions per a projectes d'innovació, internacionalització i industrialització

L'ICF aportarà els recursos i comercialitzarà la línia. El departament d'Empresa i Ocupació assumirà fins al 70% del risc dels préstecs, destinats a finançar projectes d'inversió i/o circulant.

El Departament d'Empresa i Ocupació ha impulsat, a través de l'Institut Català de Finances (ICF), un nou producte de finançament per a projectes empresarials d'innovació, internacionalització i industrialització, amb l'objectiu de reactivar l'economia catalana i facilitar l'accés al crèdit a les empreses.

L'import total és de 100 milions d'euros destinats a finançar projectes d'inversió i/o circulant d'empreses competitives i en creixement, exportadores i/o innovadores.

Per a inversions, els préstecs seran d'entre 50.000 i 1 milió d'euros, a retornar en 7 anys amb 2 anys de carència inclosos.

En el cas del circulant, els préstecs seran d'entre 50.000 i 500.000 euros a 4 anys amb 1 any de carència inclòs.

L'ICF aportarà els recursos i comercialitzarà la línia. En ambdós casos, el Departament d'Empresa i Ocupació assumirà fins al 70% del risc del préstec amb l'objectiu d'afavorir l'accés al finançament bancari d'aquest segment d'empreses, prèvia resolució favorable de l'ICF i d'ACCIÓ.

Les sol·licituds s'hauran de presentar i gestionar a través del portal web de l'Institut Català de Finances, com a finestreta única de gestió del finançament de la Generalitat.

NOTÍCIES Federació d'Empreses de Serveis

ÚLTIMS MESOS PER INCLOURE L'ANY 2008 EN ELS EXPEDIENTS DE CLASSIFICACIÓ

Segons s'estableix en el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , un dels elements determinants de la classificació de contractistes és l'experiència constructiva , entesa aquesta com l'execució d'obres similars a les considerades dins de cada subgrup del sistema en el millor any dels últims cinc . La situació econòmica actual -amb una dràstica disminució d'inversió pública en els últims exercicis i la paral·lela caiguda del mercat d'obra privada - estan propiciant que els millors anys del quinquenni que ens permet considerar el sistema vagin quedant enrere, amb el que les bases de càlcul de classificació per al pròxim exercici es refereixen a l'obra executada a partir de 2009 , any en què ja es va manifestar una forta caiguda del volum de treball. Això és especialment evident en determinats tipus d'obra , com les autovies o les preses, que han patit una dràstica reducció i la licitació ha decaigut absolutament.

Hem de recordar que la Junta Consultiva exigirà per a la tramitació dels expedients de classificació que es presentin a partir del dia 2 gener 2014 la incorporació de l'experiència de l'empresa durant l'any 2013 , amb el que l'any 2008 ja no es podrà prendre en consideració a efectes de classificació.

Per això les empreses que vulguin que en la tramitació dels seus expedients de classificació ( tant nous com de revisió ) es tinguin en compte treballs realitzats en aquest any 2008 , han de presentar aquestes sol·licituds abans del dia 30 de desembre d'aquest any . Els expedients que es presentin ja el 2014 i no incloguin 2013 seran considerats com incomplets i , per tant , se'ls formularà un requeriment perquè actualitzin les dades . Això generarà una demora en la resolució de l'expedient més d'un major treball per a l'interessat , ja que hauran de refer els comptes dels annexos 3 i 4 , en el breu termini que els concediran a aquest efecte.

Aquesta prevenció no és aplicable en el cas de la presentació de Declaració Responsable de Solvència Tècnica dels tres últims anys per a la renovació de la classificació . Ja que la revisió de la mateixa pels Serveis Tècnics de la Junta s'està demorant una mica més d'un any , els criteris i elements de valoració de l'experiència seran els que corresponguin al moment en què aquesta es produeixi , sent els mitjans humans i materials , de moment , els que més pes tenen a l'hora de decidir sobre el manteniment de la classificació .

COELL

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL edita un tríptic amb consells preventius i l'Agenda de l'Empresari

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL ha editat el tríptic de consells preventius per als locals Posem-ho + fàcil. Amb tota seguretat hi guanyem tots. L'objectiu rau en conscienciar els empresaris de la necessitat de tenir un pla de prevenció adequat al lloc de treball. Així mateix, també ha publicat l'Agenda de l'Empresari amb informació i normativa en matèria de prevenció.

Ambdues publicacions es lliuraran als associats de COELL i a les persones que prenguin part en les jornades de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), així com en les visites personalitzades que es facin a les empreses.

Consulteu les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL al web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges que aquest servei us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL (www.coellprevencio.com)

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s'ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


Seguiu el dia a dia de COELL al seu nou web, a Twitter i Facebook

COELL ha redissenyat la seva pàgina web (www.coell.org) per oferir un espai més actual i accessible amb l'objectiu de donar a conèixer millor l'entitat, les seves activitats, les notícies i els serveis que ofereix als seus associats.

El projecte ha comptat amb la col·laboració de la consultora de serveis tecnològics OriginalTec de Lleida, especialitzada en la usabilitat dels entorns webs.

Aquesta nova versió inclou nombroses novetats i millores tant en disseny com en navegació, continguts i tecnologia que podem concretar en un disseny més orientat a l'usuari; una navegació més simplificada, etcètera.

COELL ha enviat recentment als seus associats les claus d'accés per accedir a la part privada del nou web.

D'altra banda, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l'evolució constant que imposen les noves tecnologies, COELL disposa ja d'un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen.

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Calendari de festes laborals a Catalunya per a l'any 2014

El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya d'avui dia 30 d'agost publica l'Ordre EMO/202/2013 de 22 d'agost del Departament d'Empresa i Ocupació, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014:

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2014 les següents:

· 1 de gener (Cap d'Any).

· 6 de gener (Reis)

· 18 d'abril (Divendres Sant).

· 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)

· 1 de maig (Festa del Treball).

· 24 de juny (Sant Joan).

· 15 d'agost (l'Assumpció).

· 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

· 1 de novembre (Tots Sants).

· 6 de desembre (Dia de la Constitució).

· 8 de desembre (la Immaculada)

· 25 de desembre (Nadal).

· 26 de desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes esmentades n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

En el territori d'Era Val d'Aran, l'opció queda limitada a triar com a festa recuperable entre el 6 de gener (Reis), el 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida) o el 24 de juny (Sant Joan). Al territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny, com a festa d'Aran.

A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.


Llei 11/2013 de 26 juliol, de Mesures de recolzament a l'emprenedor i de l'estímul al creixement i de la creació d'ocupació

Mesures fiscals per incentivar la creació d'empreses

 • Impost de societats ( Amb efectes a 1 de gener de 2013):
  • Les entitats de nova creació, a partir u de gener de 2013, tributaran en el primer exercici de base imposable positiva i el següent , al tipus del 15% fins a una base de 300.000 €, i la resta de la base al 20%. ( No serà d'aplicació en la quantificació del pagaments fraccionats)
  • No es considera que s'inicia activitat:
   • Quan l'activitat s'hagi realitzat prèviament per entitats vinculades i es transmeti a la entitat de nova creació.
   • Quan l'activitat s'hagi exercit, en l'any anterior a la constitució de la societat, per una persona física, que ostenti una participació directa o indirecta en els fons propis de la nova entitat superior al 50%.
  • No es consideren entitats de nova creació, les que formin part d'un grup d'empreses.
 • Impost de la Renda de la Persona Física. ( Amb efectes de l'1 de gener de 2013).
  • Supressió del límit en l'exempció de les prestacions d'aturats en la modalitat de pagament únic, condicionada al destí a les finalitats establertes reglamentàriament , i al manteniment de l'acció durant el període de cinc anys.
  • Les persones físiques que iniciïn una activitat econòmica , i determinin el rendiment en el règim d'estimació directa, reduiran un 20% el rendiment net positiu , en el primer període que es generi beneficis i en el període impositiu següent.
  • Es considera que s'inicia activitat econòmica, quan no s'hagi exercit cap activitat econòmica, en l'any immediatament anterior a l'inici de l'activitat, no computaran les activitats que hagin cessat, sense haver obtingut resultats positius des de el seu inici.
  • Limitació d'aplicació de la reducció a 100.000€ de rendiment net anuals.
  • No serà d'aplicació la reducció , en cas que més del 50% dels ingressos provinguin d'una persona o entitat , en que el contribuent hagués mantingut una vinculació laboral en l'any anterior a l' inici de l'activitat.


Modificació de la base imposable de IVA- Factures rectificatives, per crèdits incobrables, dirigides a destinataris que no actuïn com a empresaris o professionals

El criteri administratiu, quan s'ha exercit la reducció de la base imposable per crèdits incobrables, en el supòsit que el destinatari de l'operació no actuï en la condició d'empresari o professional ( per exemple en cas d'Administracions Públiques) , en cas que el proveïdor obtingues el cobrament total o parcial de la contraprestació, la base imposable, s'hauria de modificar a l'alça e ingressar l'Iva corresponent, i s'entendrà que l'IVA està inclòs en les quanties percebudes i en la mateixa proporció que la part de la contraprestació percebuda.


Convocatòria Forma i Insereix 2013

Des de l'Àrea de Serveis a l'Empresa, d'acord amb el compromís adquirit de mantenir-los informats dels ajuts, recursos i serveis d'interès per a les empreses, posem en el seu coneixement la convocatòria Forma i Insereix 2013 (ORDRE EMO/209/2013, de 2 de setembre). Aquesta convocatòria subvenciona el 100% de les accions formatives per a les entitats que necessiten contractar persones.

Les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció poden ser:

Línia 1: Adreçada a empreses, associacions d'empreses, gremis o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia que es comprometin a contractar, com a mínim, el 60% dels alumnes atorgats i que aquests alumnes contractats hagin assistit almenys al 75% de l'acció formativa per tal de cobrir un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda..

Línia 2 : Adreçada a centres de formació públics o privats que es comprometin a inserir en empreses, com a mínim, el 60% dels alumnes atorgats i que aquests alumnes contractats hagin assistit almenys al 75% de l'acció formativa per tal de cobrir un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al 31 d'octubre de 2013, inclòs. I per a sol·licitar aquesta subvenció, li recomanem s'adreci a la web del SOC on trobarà tots els documents i impresos necessaris per a la tramitació.


Incentius en l'àmbit del Comerç, Serveis, Artesania i Moda

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6438, de data 13 d'agost de 2013, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'incentius en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2013 i s'obre la convocatòria corresponent.

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament dels incentius en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques o jurídiques i les empreses.

b) Entitats representatives de col·lectius d'empreses d'un mateix sector o d'un territori (associacions sectorials i/o territorials, centrals de compres, gremis i federacions de comerciants).

Programes:

Programa 1: Participació en fires, salons i passarel·les d'àmbit professional, multisectorial o monogràfiques.

Programa 2: Foment del comerç de proximitat associat.

Programa 3: Dinamització d'una zona d'alta concentració comercial.

Programa 4: Per actuacions innovadores liderades per les associacions del comerç, els serveis, l'artesania i la moda.

Programa 4: Foment sectorial.

Programa 6: Centrals de compra.

Les sol·licituds s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat que es pot obtenir a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal www.gencat.cat/canalempresa o www.ccam.cat.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 5 de setembre de 2013 i finalitza el dia 11 d'octubre de 2013. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu el punt tres de les bases reguladores i la documentació complementària establerta a cada programa, es poden presentar per mitjans telemàtics a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/canalempresa).


Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social

La Tresoreria General de la Seguretat Social dicta una resolució autoritzant terminis extraordinaris per a l'alta i la cotització dels becaris universitaris, després de la Sentència del Tribunal Suprem que va declarar nul el RD 1707/2011

En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 30 d'agost de 2013 s'ha publicat la Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social de 19 del mateix mes i any , per mitjà de la qual s'autoritzen terminis extraordinaris per a la presentació de les altes i , si s'escau , baixes, i per a la cotització a la Seguretat Social dels estudiants universitaris que realitzen pràctiques acadèmiques externes reunint els requisits i condicions previstos en el Reial Decret 1493/2011 , de 24 d'octubre , després dels dubtes interpretatius sorgits a conseqüència del dictat de la Sentència del Tribunal Suprem de 21 de maig del 2013 ( Sala del Contenciós - Administratiu), per la qual s'anul·lava de ple dret el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre.

L' esmentada Sentència del Tribunal Suprem , publicada al Butlletí Oficial de l'Estat en data 28 de juny de 2013, va estimar el recurs interposat per la Confederació Sindical de Comissions Obreres i va declarar nul de ple dret el Reial Decret 1707/2011 , de 18 de novembre , pel qual es regulaven les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris , a patir el mateix d'un defecte formal . La declaració de nul·litat del Reial decret va generar tota sèrie de dubtes interpretatius , ja que la seva disposició addicional primera excloïa de l'alta i cotització a la Seguretat Social de tots aquells estudiants universitaris que realitzessin les pràctiques acadèmiques externes previstes en l' esmentat Reial Decret 1707 / 2011.

D'aquesta manera i , als efectes de posar fi , després de tres mesos d'incertesa , a la possible obligatorietat de procedir a l'alta i cotitzar pels becaris universitaris inclosos en l'àmbit del Reial Decret 1707/2011 , la Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social aclareix tot dubte interpretatiu i autoritza excepcionalment tant a la presentació d'altes ( i si escau baixes ) en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants universitaris que realitzen pràctiques acadèmiques externes (per descomptat , sempre que compleixen els requisits i condicions del Reial Decret 1493/2011), com l' ingrés de les quotes corresponents de juny , juliol i agost.

Finalment , s'ha de posar de relleu que la mateixa Resolució comentada , atorga com a termini màxim per efectuar l'alta en el Règim General de la Seguretat Social d'aquests estudiants el dia 30 de setembre de 2013, autoritzant així mateix l' ingrés de les corresponents quotes fins al 31 d'octubre de 2013 , produint-se els efectes en matèria d'alta i cotització a partir del 28 de juny del 2013 (data de publicació de la Sentència del Tribunal Suprem en el Butlletí Oficial de l'Estat).

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE