Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Setembre 2013
Núm. 64
NOTÍCIES Asociació empresarial de la fusta

Èxit del Mòdul Específic per a l'Instal•lador de Fusta i Moble

AEF ha organitzat amb èxit de participació el Mòdul Específic per a l'Instal•lador de Fusta i Moble de 6 hores de durada.


Reunió Junta Directiva de l'Associació d'Empreses de la Fusta de Lleida (AEF)

El passat dia 23 de setembre es va dur a terme una reunió de la Junta Directiva de l'Associació Empresarial de la Fusta de Lleida per tractar, entre altres qüestions , de les activitats d'aquesta associació previstes pel darrer trimestre de l'any 2013.


Reunió d'Assemblea General Ordinària de l'Associació d'Empreses de la Fusta de Lleida (AEF)

El passat dia 23 de setembre va tenir lloc la reunió d'Assemblea General Ordinària de l'Associació Empresarial de la Fusta de Lleida. En aquesta reunió es van passar comptes de les activitats realitzades durant l'any 2012, així com també de l'estat de comptes de l'associació.


Festa Anual Associació d'Empreses de la Fusta de Lleida

Us anunciem que el proper dia 26 d'octubre tindrà lloc la Festa Anual de l'Associació. S'informarà detalladament en el proper butlletí de la primera quinzena d'octubre (nº65).


Vigència de les deduccions fiscals del 12% en el Impost de Societats per a la realització de catálegs, prototips i mostraris de mobles i productes de fusta

Les deduccions fiscals del 12% en l'Impost de Societats per a la realització de catàlegs, prototips i mostraris de mobles i productes de fusta , negociades en el seu dia per la Confederació Espanyola d'Empreses de la Fusta (CONFEMADERA HÀBITAT) i la Federació Espanyola d'Empresaris i Industrials del Moble (Federmueble), segueixen vigents, malgrat els múltiples canvis legislatius que en matèria de fiscalitat han tingut lloc des de la seva aprovació l'any 2008.

Des d'aquest exercici els catàlegs, prototips i mostraris de mobles i productes de fusta donen dret a la deducció per innovació tecnològica en l'Impost de Societats. Com a base de deducció les empreses poden incloure tots aquells costos i despeses en què hagin incorregut per l'elaboració del mostrari, considerant totes les fases d'elaboració: despeses de personal assignat; despeses en disseny, planificació i definició ; amortització d'equips i actius materials ; despeses de materials fungibles; col·laboracions externes o materialització del prototip.

A aquestes deduccions fiscals poden acollir-se els fabricants de mobles; fabricants transformadors , productors i valoritzadors de productes de xapa , taulers , fibra i fusta; fabricants de portes, finestres, marcs i similars; indústria de fusteria, ebenisteria, parquets, tarimes i recobriments de fusta, fabricació de cases de fusta, fabricació d'envasos i embalatges de fusta, indústria del suro i cistelleria i fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció, entre d'altres.

Des de l'exercici 2011 el percentatge de la deducció aplicable en innovació tecnològica és del 12% ( inicialment era d'un 8 %) de les despeses efectuades per a la realització de mostraris, prototips i catàlegs, com ara despeses de personal assignat , de disseny, de amortització d'equip, de col·laboració, de materialització etc . Aquest percentatge en casos especials que es beneficiïn d'incentius fiscals per investigació i desenvolupament ( R + D ) passa a ser del 25% , fins a la mitjana dels dos exercicis anteriors o del 42% en cas d'excés sobre la mitjana. Es considera despeses deduïbles aquells efectuats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea .


Reunió del Comitè Executiu de CONFEMADERA

AEF informa que el dia 1 d'octubre se celebrarà la reunió de comitè executiu de CONFEMADERA-HÀBITAT.


Reunió del Comitè Executiu de FEDERMUEBLE

El dia 1 d'octubre se celebrarà la reunió de comitè executiu de FEDERMUEBLE.

COELL

COELL organitza la conferència Invertir amb Andorra el proper dimarts 8 d'octubre

COELL organitza el proper dimarts 8 d'octubre a les 17 hores la conferència Invertir amb Andorra, a càrrec del vicepresident executiu de la Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Sr. Pere Augé, per tal de donar a conèixer els principals avantatges per considerar Andorra com un bon país per consolidar aliances empresarials.

En el decurs de la jornada també es donarà a conèixer el nou marc fiscal i l'obertura econòmica en què el Govern andorrà ha treballat en els útims anys i que es resumeix en una fiscalitat directa amb un tipus màxim del 10%, fiscalitat indirecta similar a l'IVA o VAT comunitari i la negociació de convenis per evitar la doble imposició.

L'acte comptarà amb la presència del president de la Confederació Empresarial Andorrana, Sr. Xavier Altimir, i el president de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida, Sr. Joan Simó, que donaran la benvinguda als assistents i presentaran l'acte.

Per a inscripcions adreceu-vos a coell@coell.org o bé truqueu a COELL (973 23 21 66) Sra. Anna Verdú.


La Junta Directiva de Foment accepta el document sobre l'exercici del Dret a decidir dins el marc legal

La Junta Directiva de Foment ha decidit acceptar el document sobre l'exercici del Dret a decidir elaborat pel senyor Joan Rigol. De la mateixa manera, la Junta Directiva reunida el passat 25 de setembre va descartar l'entrada de Foment al Pacte Nacional pel Dret a Decidir en considerar-lo una plataforma d'acció política, l'activitat de la qual s'allunya de les funcions de Foment com a organització empresarial i els compromisos de representació vers els seus associats.

La Junta Directiva ha constatat la seva voluntat de limitar l'activitat de Foment als interessos del col·lectiu que representa per contribuir al progrés econòmic i social de Catalunya.

La Junta Directiva, coherent amb la trajectòria històrica de Foment, es ratifica en la defensa del Pacte Fiscal i del diàleg institucional com a instruments òptims per construir un marc estable de convivència. En aquest sentit, la Junta Directiva de Foment ha subratllat la petició que expressa el document elaborat pel senyor Rigol d'establir "un diàleg amb institucions de l'Estat per tal de trobar les condicions legals per a l'exercici d'aquest Dret a Decidir".


El Centre de Reempresa de Catalunya formarà emprenedors lleidatans per sortir de l'atur els dies 1, 3, 8 i 10 d'octubre

El Centre de Reempresa de Catalunya ofereix la possibilitat als emprenedors i emprenedores de Lleida de convertir-se en reemprenedors/es i autoocupar-se a través de la reempresa d'una empresa en funcionament.

El procés de Reempresa és d'una enorme complexitat. No només per la manca d'un procés estructurat, sinó per la falta de coneixement i tradició al nostre país a l'hora d'afrontar processos de transmissió d'empreses. Aquesta manca de preparació obstrueix la transmissió exitosa d'empreses, contribuint enormement a la mortalitat empresarial i dificultant la continuïtat dels negocis adquirits per falta de planificació.

Davant d'aquesta situació, el Centre de Reempresa de Catalunya realitzarà els dies 1, 3, 8 i 10 d'octubre el " Taller de Formació de la Reempresa: Transmissió d'empreses i Pla de Reempresa", programa de formació que pretén apropar als futurs Reemprenedors les característiques dels processos de compra-venda d'empreses, així com l'estudi de l'elaboració d'un Pla de Reempresa per tal de poder valorar la viabilitat d'un projecte empresarial. El taller tindrà lloc a la Rambla Ferran, 32 de Lleida (edifici de la COELL).

Aquesta formació, gratuïta per al assistents ja que està totalment subvencionada, té una durada de 16 hores i està dirigida a totes aquelles persones que s'estiguin plantejant la possibilitat de posar en marxa la seva pròpia empresa o vulguin reemprendre una empresa en funcionament.

Reempresa (www.reempresa.org) és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor - reemprenedor - pren el testimoni en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l'activitat, salvaguardant d'aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la creació des de zero.

El mecanisme possibilita la compra d'una empresa existent al seu anterior propietari (cedent), podent autoocupar-se sense haver de passar per la fase de creació i possibilitant el manteniment dels llocs de treball i la posició de mercat existents.

El reemprenedor aporta a l'empresa una renovadora línia d'actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci.

Des de l'any 2011, amb més de 200 emprenedors formats i més de 900 empreses donades d'alta a la plataforma, el Centre de Reempresa de Catalunya ha intervingut en 130 transmissions, el que ha suposat la generació de més de 5.700.000 € d'inversió induïda i el manteniment de més de 320 llocs de treball directes

L'Oficina d'atenció del Centre de Reempresa de Catalunya es troba situada a l'edifici de COELL (Rambla Ferran, 32, 25007 Tel. 973 26 48 66 - info@reempresa.org)


ACC1Ó organitza la Setmana de la Internacionalització del 7 a l'11 d'octubre

ACC1Ó organitza els dies 7 a 11 d'octubre la Setmana de la Internacionalització, un esdeveniment imprescindible on els experts orienten les empreses per tal d'obrir-se camí a l'exterior. Durant aquests dies les empreses podran conèixer noves destinacions on vendre els productes; prioritzar els productes i països amb més possibilitats, gràcies a les entrevistes amb els experts i descobrir les oportunitats de negoci. A més de les entrevistes, a la Setmana de la Internacionalització d'ACCIÓ, també es podrà participar en diferents seminaris especialitzats, jornades per conèixer les eines per iniciar-se en l'exportació i rebre assessorament personalitzat per aprofitar tots els serveis que ACCIÓ ofereix per impulsar la competitivitat empresarial.

 
INFO FISCAL

Llum verda a la Llei de suport als Emprenedors i la seva internacionalització que inclou l' IVA de caixa

El Congrés dels Diputats va aprovar el 19 de setembre passat la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que queda llesta per entrar en vigor, una vegada publicada al Butlletí Oficial l'Estat. La novetat més important de la Llei d'emprenedors és que implantarà l' anomenat l' IVA de caixa al 2014, que beneficiarà 2,3 milions de contribuents, la majoria pimes i autònoms. Amb aquesta modificació els subjectes passius podran optar per un sistema que retardi la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit en la majoria de les seves operacions comercials, fins al moment del cobrament total o parcial dels seus clients, amb data límit del 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi efectuat.

D'altra banda els subjectes passius veuran retardada la deducció de l'IVA suportat de les seves adquisicions, al moment en que efectuïn el pagament als seus proveïdors, i amb la mateixa limitació del 31 de desembre de l'any inmediatament posterior al que s'hagin efectuat les operacions.

La possibilitat per optar per aquest règim, es condicionada al volum d'operacions, que durant l'any natural inmediatament anterior no superi els 2.000.000 €.


Properes declaracions fiscals

DIA 15 D'OCTUBRE (PAGAMENT DOMICILIAT)

· Termini per a la presentació de la declaració de l'IVA per a totes les empreses acollides tant al règim simplificat com a l'ordinari (MODELS 303,310,370 i 349).

  • Termini per a la presentació de la declaració del PAGAMENT FRACCIONAT a compte de l'IRPF (MODELS 130 i 131).

· Termini per a la presentació de retencions de les rendes de lloguers d'immobles urbans i retenció de capital mobiliari. (MODELS 115 i 123).

· Termini per a la presentació del pagament fraccionat de l'Impost de Societats, corresponent a l'exercici en curs. Règim General (MODEL 202), règim tributació consolidada (MODEL 222). Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/09/13). Ens feu arribar els balanços de Situació i Pèrdues i Guanys.

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 21 D'OCTUBRE, ALTRES FORMES DE PAGAMENT

OBSERVACIONS

Si desitgeu que us confeccionem les declaracions fiscals, us agrairem ens porteu les dades abans del dia 4 d'octubre, si esteu abonats al nostre servei de comptabilitat cal que ens feu arribar la resta de factures abans d'aquesta data, per tal de poder garantir la presentació de les seves declaracions.

- Les empreses acollides a l'EOS per mòduls, abonades al servei fiscal, que tinguin que declarar retencions dels seus ingressos (1%), ens ho hauran de comunicar abans del dia 4 d'octubre per poder presentar el model 131.

ÚLTIMES NOTICIES

La Seguretat Social activa el servei electrònic per al pagament dels deutes en via executiva amb targeta bancària

La Seguretat Social ha posat en marxa un servei electrònic que permetrà el pagament dels deutes en via executiva amb targeta bancària de dèbit o crèdit i va dirigit a ciutadans, empreses i professionals que mantinguin deutes en via executiva amb l'organisme. La Tresoreria General de la Seguretat Social ( TGSS ) ha desenvolupat aquest nou servei denominat Pagament amb targeta de deutes en via executiva, pel qual podran abonar els deutes derivats d'expedients i providències de constrenyiment i d'expedients d'ajornament .

Es tracta d'una gestió que no necessita certificat digital ni té cap cost per a l'usuari ja que no generen cap tipus de comissió. El pagament amb targeta de dèbit o de crèdit serà efectiu entre les 24 i les 48 hores següents a la realització de l'operació.

El nou servei electrònic respon a la demanda dels ciutadans que ja poden saldar el seu deute sense necessitat de desplaçar-se a les administracions de la TGSS oa les entitats financeres. Per a això tan sols hauran de disposar de targeta bancària i d'un terminal amb connexió a Internet.

A l'estalvi econòmic que suposa la posada en marxa d'un servei electrònic es suma una major capacitat de recaptació ja que facilita als titulars l'abonament del deute des de qualsevol lloc des de dins o fora d'Espanya.

Les implicacions tècniques del nou servei i la seguretat necessària per a aquest tipus de gestions exigien simulacions en manera real abans d'activar a la seu electrònica de l'organisme. Per això, des del passat mes d'agost, el personal de la Tresoreria General de la Seguretat Social ha realitzat diverses proves que garanteixen el correcte i segur funcionament del servei.

El pagament amb targeta de deutes en via executiva es troba ja operatiu a la seu electrònica de la Seguretat Social.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE