Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Setembre 2013
Núm. 64
NOTÍCIES ASSOCIACIÓ FOTÒGRAFS PROFESSIONALS

Junta Directiva de l'Associació de Fotògrafs Professionals per programar les activitats del darrer trimestre de l'any

La Junta Directiva de l'Associació de Fotògrafs Professionals de les comarques de Lleida es va reunir el passat dia 24 de setembre amb la finalitat de programar les activitats d'aquesta associació cara el darrer trimestre de l'any, que seran entre d'altres:

- Creació Pack Professional i Audiovisual i Multimèdia

- DeNuvis 2013

- Activitats i Jornades

- Resultats de la campanya sobre l'Intrusisme Professional

NOTÍCIES GREMI D'EMPRESES DE JARDINERIA

S'allarga fins al 7 d'octubre el termini per a inscriure's al 2n Congrés rural Smarts Grids sobre "Aigua i energia"

Lleida acollirà els propers 7 i 8 de novembre la 2a edició del congrés Rural Smarts Grids. El termini d'inscripció aprofitant preus bonificats s'ha allargar fins al 7 d'octubre, de manera improrrogable.

L'esdeveniment serà una plataforma per promoure un nou model energètic que impulsi una gestió més eficient de l'energia i de la producció d'energia distribuïda arreu del territori i a partir de fonts renovables. El congrés pretén ser un fòrum de debat en el qual s'afavorirà l'intercanvi d'experiències i coneixements.

El fil conductor de l'edició d'enguany serà l'aigua i l'energia. En aquest marc s'abordaran àmbits que van des de la generació d'energia distribuïda a partir dels recursos hídrics fins a la funció que pot tenir com a magatzem o fluid transportador energètic. La gestió intel·ligent de l'aigua a partir de xarxes de reg o embassaments per assolir un major estalvi també tindrà una important presència a la trobada. Per a més informació adreceu-vos a info@ruralsmartsgrids.cat.

NOTÍCIES CAT FORMACIÓ

CAT Formació ha assistit al XXVè Congrés Nacional d'Empreses de Formació celebrat a Bilbao

Representants de CAT Formació han assistit al XXVè. Congrés Nacional d'Empreses de Formació celebrat a Bilbao els passats 20 i 21 de setembre per CECAP sota el lema "Reptes i Oportunitats ". El Palau Euskalduna va ser l'escenari d'aquest esdeveniment que va acollir el divendres 20 de setembre les ponències següents: "La passió per millorar: un repte", a càrrec de l'escriptor Eugenio Ibarzabal; "Estratègies de negoci i Intraemprendimiento" a càrrec de la Sra. María Saiz , directora de Relacions Externes del Campus de Bizkaia UPV / EHU i "Valors de l'emprenedor : una oportunitat", a càrrec d'Albert Bosch , soci d'Invergroup. Dissabte 21 de setembre van pronunciar-se les següents ponències: "La formació de demanda: oportunitat de millora " a càrrec de Cecilio Jiménez , coordinador de Seguiment del Servei Públic d'Ocupació Estatal a la Fundació Tripartida per a la Formació en l' Ocupació. A continuació, Belén Rebollo, coordinadora tècnica de Formació del Servei Públic d'Ocupació Estatal, va impartir les ponències sobre "Novetats de l'oferta de certificats de professionalitat: Teleformació " i "Novetats de l'oferta de certificats de professionalitat: Contracte per a la formació i el aprenentatge" .

Per últim es van analitzar les diverses experiències internacionals en qualificacions i FP i més tard va tenir lloc la ponència "El futur de la Formació Professional per a l'Ocupació : un repte per a tots" amb la presència de Teresa Muñoz , Secretària de Formació d'UGT i Francisco Moreno, Adjunt a la Secretaria Confederal de Formació per a l'Ocupació de CCOO.

En el decurs de la jornada es van desenvolupar diversos tallers sobre certificats de professionalitat i sobre la formació a demanda, a banda de tallers de les Agrupacions sectorials de Seguretat Privada i d'Hostesses i Tripulants de Cabina.

La cerimònia de lliurament dels PREMIS INSTITUCIONALS CECAP 2012, la Cloenda de l'esdeveniment i el Sopar de Gala a la Torre Iberdrola van posar el punt final a aquest XXVè Congrés.

NOTÍCIES ASS. EMP. TECT.SIST.INFORMACIO

Missió empresarial i institucional sector Smart Cities a Colòmbia

iDigital organitza una missió institucional i iempresarial a Colòmbia, encapçalada pel conseller d'Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig, que tindrà lloc del 21 al 25 d'octubre de 2013. La missió s'adreça a Empreses especialitzades en tecnologies, equipaments i altres serveis i productes per a les ciutats; a empreses especialitzades en eficiència energètica i a altres proveïdors de l'àmbit de les ciutats. Per participar-hi, cal omplir la fitxa d'inscripció i enviar-la a vmerce@gencat.cat. Més informació sobre les condicions de participació al telèfon 93 484 96 13.


Brussel·les autoritza l'estat espanyol a retardar fins a 2014 el desplegament total del 4G

La Comissió Europea ha autoritzat aquest dimarts a Espanya a endarrerir fins a 2014 l'assignació de la freqüència de 800 MHz per a la banda ampla mòbil d'alta velocitat 4G, incomplint el termini de l'1 gener de 2013 acordat per la UE.

La comissària de Telecomunicacions, Neelie Kroes, ha dit que es tracta d'una concessió pragmàtica que no tornarà a repetir-se perquè perjudica l'economia i els usuaris. A més, aquesta excepció, segons Brussel·les, afectarà els operadors que ja han rebut drets d'ús i estan preparats per iniciar operacions en algunes parts del país.

Una conseqüència dels retards, al·lega Brussel·les, dels Estats membres és que els telèfons no funcionen a ple rendiment a Europa. Els fabricants (tots) no instal·len els circuits de ràdio adequats necessaris per connectar-se al 4G a Europa perquè el nombre de països que han concedit a temps llicències per al mateix espectre és insuficient.

A més de per a Espanya, la Comissió ha acceptat ajornaments per Xipre, Lituània, Hongria, Malta, Àustria, Polònia, Romania i Finlàndia. Ha denegat en canvi les excepcions sol·licitades per Eslovàquia i Eslovènia, atès que els retards es deuen a l'organització del procés d'autorització, i no a circumstàncies excepcionals que impedeixin la disponibilitat d'aquesta freqüència.

Grècia, Letònia i la República Txeca exigeixen una avaluació addicional. Bèlgica i Estònia portaven retard, però no han sol·licitat una excepció, mentre que Bulgària ha comunicat que seguirà reservant aquesta freqüència per a fins de seguretat pública i de defensa.

La freqüència de 800 MHz forma part del 'dividend digital', és a dir, l'espectre alliberat amb la transició de la televisió analògica a la televisió digital. En concret, aquesta banda de freqüències pot servir de suport a la banda ampla mòbil a tot un país, incloses les zones perifèriques i rurals.


Consulta sobre l'estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya

Es presenta a consulta pública el document de treball de l'estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), elaborat pel Govern amb el suport d'experts en especialització intel·ligent, recerca, innovació i teixit productiu, seguint la metodologia de la guia de la RIS3 de la Comissió Europea .

Les estratègies regionals d'innovació per a l'especialització intel·ligent (regional innovation strategies for smart specialisation, RIS3) són un element clau de l'estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En la seva aposta decidida per convertir el coneixement i la innovació en una prioritat, la UE demana als governs (com a condició prèvia per accedir als fons europeus en el període 2014-2020) que elaborin estratègies de RIS3 amb l'objectiu de donar coherència a les inversions en recerca i innovació i optimar-ne l'impacte en el desenvolupament econòmic i social de les regions i del conjunt d'Europa.

L'objectiu de la consulta és recollir les opinions de les empreses i els diversos agents que participen (de manera individual o institucional) en els processos d'R+D+I, tot i que la participació està oberta a tota la ciutadania.

El document sotmès a consulta pública defineix el marc estratègic a partir del qual el Govern desenvoluparà les actuacions i els programes concrets per al període 2014-2020. Consta de tres parts:

1. Una anàlisi dels trets distintius de l'economia catalana i, especialment, dels reptes i les oportunitats dels sistemes productiu i de recerca i innovació.

2. La visió de Catalunya 2020 i l'estructuració de la RIS3CAT.

3. Evidències de tecnologies i d'àmbits sectorials a partir dels quals es defineix l'especialització intel·ligent.

NOTÍCIES Federació d'Empreses de Serveis

Presentació de Rural100 a la Val d'Aran dimarts 1 d'octubre

La sala d'actes del Conselh Generau d'Aran (Passeg dera Libertat, 16 Vielha) acollirà dimarts 1 d'octubre a les 19.30 hores la presentació de Rural100, el servei de foment i creació d'empreses innovadores al món rural. La sessió està organitzada pel Conselh Generau d'Aran, GlobaLleida i Cedricat. Per a més informació adreceu-vos al Conselh Generau d'Aran (973 641801) l.caubet@aran.org.


Principis de publicitat i transparència i Principi de confidencialitat

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en el seu informe 11/2013, de 26 de juliol, va analitzar la sempre complexa articulació dels principis de publicitat i transparència, recollits, entre d'altres, als articles 1 i 139 de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb el principi de confidencialitat, recollit, entre d'altres, als articles 140 i 153 de la mateixa Llei. Tot i reconèixer expressament la vigència i la transversalitat del principi de confidencialitat que es manifesta en totes les fases de la contractació del sector públic, afirma que "aquesta protecció té uns límits... que són els principis de publicitat i transparència" ; dit d'una altra manera, el principi de confidencialitat no pot buidar de contingut els principis de publicitat i transparència, que són aquells principis que permeten a les empreses licitadores accedir a la informació que els resulti d'interès en el procés de licitació, especialment aquella referida als motius que fonamenten les decisions adoptades al llarg del procediment i que han de portar a l'adjudicació del contracte objecte de licitació.

En aquest sentit senyala la Junta que té caràcter confidencial la següent informació:

1.- La relativa a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, per disposició expressa de l'article 12 del Reglament general de la Llei de Contractes de els Administracions Públiques, tret que consti en registres públics.

2.- La relativa a dades de caràcter personal, a l'empara del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tret que consti en registres públics i sigui d'accés públic.

3.- La que els empresaris hagin declarat confidencial.

Respecte d'aquest darrer supòsit la Junta matisa que, en la mesura que suposa una limitació als principis bàsics de publicitat i transparència, la declaració ha de ser expressa, concreta i motivada, descartant completament la validesa de declaracions genèriques, vagues o injustificades. Sol·licitada la informació per qualsevol dels licitadors, l'òrgan de contractació haurà de valorar en cada cas els interessos que es defensen a l'empara de la declaració de confidencialitat. En aquest sentit els articles 140 i 153 de la Llei fan referència a un seguit de matèries que tenen clarament caràcter confidencial:

- Els secrets industrials, tècnics o comercials

- Els interessos comercials legítims

- Els drets de propietat intel·lectual

- La Informació que pugui afectar la competència deslleial entre les empreses.

Per tot el que s'exposa, la Junta Consultiva conclou:

"1. La confidencialitat fa referència, amb caràcter general, a la documentació facilitada pels empresaris per acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional i a les dades de caràcter personal, llevat que se n'hagi autoritzat la cessió o comunicació.

2. El caràcter confidencial de la documentació i de la informació facilitada per les empreses licitadores, candidates o per les adjudicatàries s'ha de determinar per aquestes de forma expressa i justificada, i no són admissibles les declaracions genèriques o les que declarin que tots els documents o que tota la informació té caràcter confidencial.

3. Els secrets industrials, tècnics o comercials, els interessos comercials legítims, els drets de propietat intel·lectual o la informació que pugui afectar la competència lleial entre empreses té caràcter confidencial. També és susceptible de ser declarada com a confidencial aquella informació que té un gran valor per les empreses o suposa un actiu d'importància perquè és conseqüència d'inversions en investigació, de coneixements adquirits per l'experiència o perquè té un valor estratègic especial enfront a la resta de candidats o de licitadors o representa una determinada forma de gestió empresarial.

4. La confidencialitat no pot significar una vulneració dels principis de publicitat i de transparència, en el sentit que quedi buit de contingut el dret dels altres licitadors o candidats a accedir a la informació en què es fonamenten les decisions que s'adopten al llarg del procediment de selecció i d'adjudicació del contracte, de manera que, necessàriament, s'ha de buscar l'equilibri i la proporcionalitat adequats en la ponderació dels diferents interessos en joc."


Jornades de partenariat a Kènia els dies 25 a 28 de novembre

L'ICEX juntament amb l'Oficina Econòmica i Comercial de l'Ambaixada d'Espanya a Nairobi , van a organitzar unes Jornades de Partenariat Multilateral que tindran lloc del 25 al 28 de novembre de 2013 ena aquesta ciutat.

Encara que l'enfocament de les Jornades se centrarà en projectes a Kenya finançats per institucions financeres multilaterals , es donarà també una visió regional abordant, principalment Tanzània.

Aquesta activitat està dirigida especialment a empreses en l'àmbit de:

- Infraestructures de transport ( incloent PPPs ): carreteres, ports i aeroports.

- Energia ( infraestructures per generació i transmissió).

- Medi Ambient (en particular l'aigua ).

- Enginyeria i consultoria relacionades amb projectes en els anteriors àmbits.

Durant les jornades es realitzaran una sèrie de seminaris especialitzats en les activitats esmentades , amb presència de representants de les principals institucions de finançament multilateral i de les administracions locals rellevants a efectes de licitacions . Així mateix , al llarg de les Jornades es facilitarà a les empreses espanyoles assistents el coneixement i el contacte amb entitats locals per identificar oportunitats concretes de cooperació i potencials socis, i amb aquesta finalitat s'elaborarà, per a les empreses que així ho sol·licitin, una agenda individual d'entrevistes.

Les empreses interessades a participar-hi poden contactar amb l'ICEX (financiacion.multilateral@icex.es) o bé trucant al 913491970.

COELL

COELL organitza la conferència Invertir amb Andorra el proper dimarts 8 d'octubre

COELL organitza el proper dimarts 8 d'octubre a les 17 hores la conferència Invertir amb Andorra, a càrrec del vicepresident executiu de la Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Sr. Pere Augé, per tal de donar a conèixer els principals avantatges per considerar Andorra com un bon país per consolidar aliances empresarials.

En el decurs de la jornada també es donarà a conèixer el nou marc fiscal i l'obertura econòmica en què el Govern andorrà ha treballat en els útims anys i que es resumeix en una fiscalitat directa amb un tipus màxim del 10%, fiscalitat indirecta similar a l'IVA o VAT comunitari i la negociació de convenis per evitar la doble imposició.

L'acte comptarà amb la presència del president de la Confederació Empresarial Andorrana, Sr. Xavier Altimir, i el president de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida, Sr. Joan Simó, que donaran la benvinguda als assistents i presentaran l'acte.

Per a inscripcions adreceu-vos a coell@coell.org o bé truqueu a COELL (973 23 21 66) Sra. Anna Verdú.


La Junta Directiva de Foment accepta el document sobre l'exercici del Dret a decidir dins el marc legal

La Junta Directiva de Foment ha decidit acceptar el document sobre l'exercici del Dret a decidir elaborat pel senyor Joan Rigol. De la mateixa manera, la Junta Directiva reunida el passat 25 de setembre va descartar l'entrada de Foment al Pacte Nacional pel Dret a Decidir en considerar-lo una plataforma d'acció política, l'activitat de la qual s'allunya de les funcions de Foment com a organització empresarial i els compromisos de representació vers els seus associats.

La Junta Directiva ha constatat la seva voluntat de limitar l'activitat de Foment als interessos del col·lectiu que representa per contribuir al progrés econòmic i social de Catalunya.

La Junta Directiva, coherent amb la trajectòria històrica de Foment, es ratifica en la defensa del Pacte Fiscal i del diàleg institucional com a instruments òptims per construir un marc estable de convivència. En aquest sentit, la Junta Directiva de Foment ha subratllat la petició que expressa el document elaborat pel senyor Rigol d'establir "un diàleg amb institucions de l'Estat per tal de trobar les condicions legals per a l'exercici d'aquest Dret a Decidir".


El Centre de Reempresa de Catalunya formarà emprenedors lleidatans per sortir de l'atur els dies 1, 3, 8 i 10 d'octubre

El Centre de Reempresa de Catalunya ofereix la possibilitat als emprenedors i emprenedores de Lleida de convertir-se en reemprenedors/es i autoocupar-se a través de la reempresa d'una empresa en funcionament.

El procés de Reempresa és d'una enorme complexitat. No només per la manca d'un procés estructurat, sinó per la falta de coneixement i tradició al nostre país a l'hora d'afrontar processos de transmissió d'empreses. Aquesta manca de preparació obstrueix la transmissió exitosa d'empreses, contribuint enormement a la mortalitat empresarial i dificultant la continuïtat dels negocis adquirits per falta de planificació.

Davant d'aquesta situació, el Centre de Reempresa de Catalunya realitzarà els dies 1, 3, 8 i 10 d'octubre el " Taller de Formació de la Reempresa: Transmissió d'empreses i Pla de Reempresa", programa de formació que pretén apropar als futurs Reemprenedors les característiques dels processos de compra-venda d'empreses, així com l'estudi de l'elaboració d'un Pla de Reempresa per tal de poder valorar la viabilitat d'un projecte empresarial. El taller tindrà lloc a la Rambla Ferran, 32 de Lleida (edifici de la COELL).

Aquesta formació, gratuïta per al assistents ja que està totalment subvencionada, té una durada de 16 hores i està dirigida a totes aquelles persones que s'estiguin plantejant la possibilitat de posar en marxa la seva pròpia empresa o vulguin reemprendre una empresa en funcionament.

Reempresa (www.reempresa.org) és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor - reemprenedor - pren el testimoni en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l'activitat, salvaguardant d'aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la creació des de zero.

El mecanisme possibilita la compra d'una empresa existent al seu anterior propietari (cedent), podent autoocupar-se sense haver de passar per la fase de creació i possibilitant el manteniment dels llocs de treball i la posició de mercat existents.

El reemprenedor aporta a l'empresa una renovadora línia d'actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci.

Des de l'any 2011, amb més de 200 emprenedors formats i més de 900 empreses donades d'alta a la plataforma, el Centre de Reempresa de Catalunya ha intervingut en 130 transmissions, el que ha suposat la generació de més de 5.700.000 € d'inversió induïda i el manteniment de més de 320 llocs de treball directes

L'Oficina d'atenció del Centre de Reempresa de Catalunya es troba situada a l'edifici de COELL (Rambla Ferran, 32, 25007 Tel. 973 26 48 66 - info@reempresa.org)


ACC1Ó organitza la Setmana de la Internacionalització del 7 a l'11 d'octubre

ACC1Ó organitza els dies 7 a 11 d'octubre la Setmana de la Internacionalització, un esdeveniment imprescindible on els experts orienten les empreses per tal d'obrir-se camí a l'exterior. Durant aquests dies les empreses podran conèixer noves destinacions on vendre els productes; prioritzar els productes i països amb més possibilitats, gràcies a les entrevistes amb els experts i descobrir les oportunitats de negoci. A més de les entrevistes, a la Setmana de la Internacionalització d'ACCIÓ, també es podrà participar en diferents seminaris especialitzats, jornades per conèixer les eines per iniciar-se en l'exportació i rebre assessorament personalitzat per aprofitar tots els serveis que ACCIÓ ofereix per impulsar la competitivitat empresarial.

 
INFO FISCAL

Llum verda a la Llei de suport als Emprenedors i la seva internacionalització que inclou l' IVA de caixa

El Congrés dels Diputats va aprovar el 19 de setembre passat la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que queda llesta per entrar en vigor, una vegada publicada al Butlletí Oficial l'Estat. La novetat més important de la Llei d'emprenedors és que implantarà l' anomenat l' IVA de caixa al 2014, que beneficiarà 2,3 milions de contribuents, la majoria pimes i autònoms. Amb aquesta modificació els subjectes passius podran optar per un sistema que retardi la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit en la majoria de les seves operacions comercials, fins al moment del cobrament total o parcial dels seus clients, amb data límit del 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi efectuat.

D'altra banda els subjectes passius veuran retardada la deducció de l'IVA suportat de les seves adquisicions, al moment en que efectuïn el pagament als seus proveïdors, i amb la mateixa limitació del 31 de desembre de l'any inmediatament posterior al que s'hagin efectuat les operacions.

La possibilitat per optar per aquest règim, es condicionada al volum d'operacions, que durant l'any natural inmediatament anterior no superi els 2.000.000 €.


Properes declaracions fiscals

DIA 15 D'OCTUBRE (PAGAMENT DOMICILIAT)

· Termini per a la presentació de la declaració de l'IVA per a totes les empreses acollides tant al règim simplificat com a l'ordinari (MODELS 303,310,370 i 349).

  • Termini per a la presentació de la declaració del PAGAMENT FRACCIONAT a compte de l'IRPF (MODELS 130 i 131).

· Termini per a la presentació de retencions de les rendes de lloguers d'immobles urbans i retenció de capital mobiliari. (MODELS 115 i 123).

· Termini per a la presentació del pagament fraccionat de l'Impost de Societats, corresponent a l'exercici en curs. Règim General (MODEL 202), règim tributació consolidada (MODEL 222). Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/09/13). Ens feu arribar els balanços de Situació i Pèrdues i Guanys.

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 21 D'OCTUBRE, ALTRES FORMES DE PAGAMENT

OBSERVACIONS

Si desitgeu que us confeccionem les declaracions fiscals, us agrairem ens porteu les dades abans del dia 4 d'octubre, si esteu abonats al nostre servei de comptabilitat cal que ens feu arribar la resta de factures abans d'aquesta data, per tal de poder garantir la presentació de les seves declaracions.

- Les empreses acollides a l'EOS per mòduls, abonades al servei fiscal, que tinguin que declarar retencions dels seus ingressos (1%), ens ho hauran de comunicar abans del dia 4 d'octubre per poder presentar el model 131.

ÚLTIMES NOTICIES

La Seguretat Social activa el servei electrònic per al pagament dels deutes en via executiva amb targeta bancària

La Seguretat Social ha posat en marxa un servei electrònic que permetrà el pagament dels deutes en via executiva amb targeta bancària de dèbit o crèdit i va dirigit a ciutadans, empreses i professionals que mantinguin deutes en via executiva amb l'organisme. La Tresoreria General de la Seguretat Social ( TGSS ) ha desenvolupat aquest nou servei denominat Pagament amb targeta de deutes en via executiva, pel qual podran abonar els deutes derivats d'expedients i providències de constrenyiment i d'expedients d'ajornament .

Es tracta d'una gestió que no necessita certificat digital ni té cap cost per a l'usuari ja que no generen cap tipus de comissió. El pagament amb targeta de dèbit o de crèdit serà efectiu entre les 24 i les 48 hores següents a la realització de l'operació.

El nou servei electrònic respon a la demanda dels ciutadans que ja poden saldar el seu deute sense necessitat de desplaçar-se a les administracions de la TGSS oa les entitats financeres. Per a això tan sols hauran de disposar de targeta bancària i d'un terminal amb connexió a Internet.

A l'estalvi econòmic que suposa la posada en marxa d'un servei electrònic es suma una major capacitat de recaptació ja que facilita als titulars l'abonament del deute des de qualsevol lloc des de dins o fora d'Espanya.

Les implicacions tècniques del nou servei i la seguretat necessària per a aquest tipus de gestions exigien simulacions en manera real abans d'activar a la seu electrònica de l'organisme. Per això, des del passat mes d'agost, el personal de la Tresoreria General de la Seguretat Social ha realitzat diverses proves que garanteixen el correcte i segur funcionament del servei.

El pagament amb targeta de deutes en via executiva es troba ja operatiu a la seu electrònica de la Seguretat Social.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE