Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Setembre 2013
Núm. 64
NOTÍCIES Grup d'empreses sense agrupació sectorial

Cambra de Comerç de Lleida organitza la International Fine Food & Wine Business Meeting (US &Canada- Catalunya) els dies 1 i 2 d'octubre per afavorir contactes empresarials

Cambra de Comerç de Lleida organitza els propers 1 i 2 d'octubre a la Llotja una missió inversa de compradors de productes gourmet i vins d'Estats Units i Canadà amb l'objectiu de posar-los en contacte amb empreses del sector agroalimentari català per tal d'estrényer lligams de negoci en aquests països.

La International Fine Food & Wine Business Meeting -que compta amb la col·laboració de Cambra de Comerç de Tàrrega i GlobaLleida i amb el suport de la Paeria, Diputació de Lleida, Prodeca, "la Caixa" i Acc10- comptarà amb la presència de 13 importadors de prestigi (8 nord-americans i 5 canadencs) i amb la participació de vint-i-tres d'empreses de Catalunya (entre elles, Grup Pons, Costers del Sió, Celler la Gravera, Tomàs Cusiné o Grup Balfegó, entre d'altres).

La Cambra de Comerç de Lleida ha previst un programa de jornades, taules rodones, així com unes trobades empresarials amb importadors de productes agroalimentaris de l'Amèrica del Nord (reunions B2B).

A l'acte inaugural el dia 1 d'octubre de la International Fine Food & Wine Business Meeting (a càrrec del conseller d'Agricultura, Sr. Josep Maria Pelegrí i amb presència de les autoritats locals), seguirà la ponència "Exports: Key for economic revival", a càrrec de l'economista en cap i sotsdirector general de "la Caixa", Sr. Jordi Gual.

A continuació tindrà lloc la taula rodona Estratègies d'èxit als Estats Units d'Amèrica i a Canadà, que organitza Prodeca, que comptarà amb les intervencions de responsables del Grup Pons, Bodegas Torres, Sant Aniol, entre d'altres. Per finalitzar, el reconegut xef Nandu Jubany, de Can Jubany, i amb una Estrella Michelin, dissertarà sobre els Productes catalans en la millor cuina del món.

Les reunions B2B entre les empreses catalanes i els importadors tindran lloc la tarda del dia 1 i el matí del dia 2 d'octubre. La trobada finalitzarà amb visites que els importadors faran als centres productius i cellers de les empreses participants.


S'allarga fins al 7 d'octubre el termini per a inscriure's al 2n Congrés rural Smarts Grids sobre “Aigua i energia”

S'allarga fins al 7 d'octubre el termini per a inscriure's al 2n Congrés rural Smarts Grids sobre “Aigua i energia”

Lleida acollirà els propers 7 i 8 de novembre la 2a edició del congrés Rural Smarts Grids. El termini d'inscripció aprofitant preus bonificats s'ha allargar fins al 7 d'octubre, de manera improrrogable.

L'esdeveniment serà una plataforma per promoure un nou model energètic que impulsi una gestió més eficient de l'energia i de la producció d'energia distribuïda arreu del territori i a partir de fonts renovables. El congrés pretén ser un fòrum de debat en el qual s'afavorirà l'intercanvi d'experiències i coneixements.

El fil conductor de l'edició d'enguany serà l'aigua i l'energia. En aquest marc s'abordaran àmbits que van des de la generació d'energia distribuïda a partir dels recursos hídrics fins a la funció que pot tenir com a magatzem o fluid transportador energètic. La gestió intel•ligent de l'aigua a partir de xarxes de reg o embassaments per assolir un major estalvi també tindrà una important presència a la trobada. Per a més informació adreceu-vos a info@ruralsmartsgrids.cat.


Presentació de Rural100 a la Val d'Aran dimarts 1 d'octubre

La sala d'actes del Conselh Generau d'Aran (Passeg dera Libertat, 16 Vielha) acollirà dimarts 1 d'octubre a les 19.30 hores la presentació de Rural100, el servei de foment i creació d'empreses innovadores al món rural. La sessió està organitzada pel Conselh Generau d'Aran, GlobaLleida i Cedricat. Per a més informació adreceu-vos al Conselh Generau d'Aran (973 641801) l.caubet@aran.org.


Principis de publicitat i transparència i Principi de confidencialitat

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en el seu informe 11/2013, de 26 de juliol, va analitzar la sempre complexa articulació dels principis de publicitat i transparència, recollits, entre d'altres, als articles 1 i 139 de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb el principi de confidencialitat, recollit, entre d'altres, als articles 140 i 153 de la mateixa Llei. Tot i reconèixer expressament la vigència i la transversalitat del principi de confidencialitat que es manifesta en totes les fases de la contractació del sector públic, afirma que "aquesta protecció té uns límits... que són els principis de publicitat i transparència" ; dit d'una altra manera, el principi de confidencialitat no pot buidar de contingut els principis de publicitat i transparència, que són aquells principis que permeten a les empreses licitadores accedir a la informació que els resulti d'interès en el procés de licitació, especialment aquella referida als motius que fonamenten les decisions adoptades al llarg del procediment i que han de portar a l'adjudicació del contracte objecte de licitació.

En aquest sentit senyala la Junta que té caràcter confidencial la següent informació:

1.- La relativa a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, per disposició expressa de l'article 12 del Reglament general de la Llei de Contractes de els Administracions Públiques, tret que consti en registres públics.

2.- La relativa a dades de caràcter personal, a l'empara del que disposa la Llei Orgànica

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tret que consti en registres públics i sigui d'accés públic.

3.- La que els empresaris hagin declarat confidencial.

Respecte d'aquest darrer supòsit la Junta matisa que, en la mesura que suposa una limitació als principis bàsics de publicitat i transparència, la declaració ha de ser expressa, concreta i motivada, descartant completament la validesa de declaracions genèriques, vagues o injustificades. Sol·licitada la informació per qualsevol dels licitadors, l'òrgan de contractació haurà de valorar en cada cas els interessos que es defensen a l'empara de la declaració de confidencialitat. En aquest sentit els articles 140 i 153 de la Llei fan referència a un seguit de matèries que tenen clarament caràcter confidencial:

- Els secrets industrials, tècnics o comercials

- Els interessos comercials legítims

- Els drets de propietat intel·lectual

- La Informació que pugui afectar la competència deslleial entre les empreses.

Per tot el que s'exposa, la Junta Consultiva conclou:

"1. La confidencialitat fa referència, amb caràcter general, a la documentació facilitada pels empresaris per acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional i a les dades de caràcter personal, llevat que se n'hagi autoritzat la cessió o comunicació.

2. El caràcter confidencial de la documentació i de la informació facilitada per les empreses licitadores, candidates o per les adjudicatàries s'ha de determinar per aquestes de forma expressa i justificada, i no són admissibles les declaracions genèriques o les que declarin que tots els documents o que tota la informació té caràcter confidencial.

3. Els secrets industrials, tècnics o comercials, els interessos comercials legítims, els drets de propietat intel·lectual o la informació que pugui afectar la competència lleial entre empreses té caràcter confidencial. També és susceptible de ser declarada com a confidencial aquella informació que té un gran valor per les empreses o suposa un actiu d'importància perquè és conseqüència d'inversions en investigació, de coneixements adquirits per l'experiència o perquè té un valor estratègic especial enfront a la resta de candidats o de licitadors o representa una determinada forma de gestió empresarial.

4. La confidencialitat no pot significar una vulneració dels principis de publicitat i de

transparència, en el sentit que quedi buit de contingut el dret dels altres licitadors o candidats a accedir a la informació en què es fonamenten les decisions que s'adopten al llarg del procediment de selecció i d'adjudicació del contracte, de manera que, necessàriament, s'ha de buscar l'equilibri i la proporcionalitat adequats en la ponderació dels diferents interessos en joc."


Jornades de partenariat a Kènia els dies 25 a 28 de novembre

L'ICEX juntament amb l'Oficina Econòmica i Comercial de l'Ambaixada d'Espanya a Nairobi , van a organitzar unes Jornades de Partenariat Multilateral que tindran lloc del 25 al 28 de novembre de 2013 ena aquesta ciutat.

Encara que l'enfocament de les Jornades se centrarà en projectes a Kenya finançats per institucions financeres multilaterals , es donarà també una visió regional abordant, principalment Tanzània.

Aquesta activitat està dirigida especialment a empreses en l'àmbit de:

- Infraestructures de transport ( incloent PPPs ): carreteres, ports i aeroports.

- Energia ( infraestructures per generació i transmissió).

- Medi Ambient (en particular l'aigua ).

- Enginyeria i consultoria relacionades amb projectes en els anteriors àmbits.

Durant les jornades es realitzaran una sèrie de seminaris especialitzats en les activitats esmentades , amb presència de representants de les principals institucions de finançament multilateral i de les administracions locals rellevants a efectes de licitacions . Així mateix , al llarg de les Jornades es facilitarà a les empreses espanyoles assistents el coneixement i el contacte amb entitats locals per identificar oportunitats concretes de cooperació i potencials socis, i amb aquesta finalitat s'elaborarà, per a les empreses que així ho sol·licitin, una agenda individual d'entrevistes.

Les empreses interessades a participar-hi poden contactar amb l'ICEX (financiacion.multilateral@icex.es) o bé trucant al 913491970.

COELL

COELL organitza la conferència Invertir amb Andorra el proper dimarts 8 d'octubre

COELL organitza el proper dimarts 8 d'octubre a les 17 hores la conferència Invertir amb Andorra, a càrrec del vicepresident executiu de la Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Sr. Pere Augé, per tal de donar a conèixer els principals avantatges per considerar Andorra com un bon país per consolidar aliances empresarials.

En el decurs de la jornada també es donarà a conèixer el nou marc fiscal i l'obertura econòmica en què el Govern andorrà ha treballat en els útims anys i que es resumeix en una fiscalitat directa amb un tipus màxim del 10%, fiscalitat indirecta similar a l'IVA o VAT comunitari i la negociació de convenis per evitar la doble imposició.

L'acte comptarà amb la presència del president de la Confederació Empresarial Andorrana, Sr. Xavier Altimir, i el president de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida, Sr. Joan Simó, que donaran la benvinguda als assistents i presentaran l'acte.

Per a inscripcions adreceu-vos a coell@coell.org o bé truqueu a COELL (973 23 21 66) Sra. Anna Verdú.


La Junta Directiva de Foment accepta el document sobre l'exercici del Dret a decidir dins el marc legal

La Junta Directiva de Foment ha decidit acceptar el document sobre l'exercici del Dret a decidir elaborat pel senyor Joan Rigol. De la mateixa manera, la Junta Directiva reunida el passat 25 de setembre va descartar l'entrada de Foment al Pacte Nacional pel Dret a Decidir en considerar-lo una plataforma d'acció política, l'activitat de la qual s'allunya de les funcions de Foment com a organització empresarial i els compromisos de representació vers els seus associats.

La Junta Directiva ha constatat la seva voluntat de limitar l'activitat de Foment als interessos del col·lectiu que representa per contribuir al progrés econòmic i social de Catalunya.

La Junta Directiva, coherent amb la trajectòria històrica de Foment, es ratifica en la defensa del Pacte Fiscal i del diàleg institucional com a instruments òptims per construir un marc estable de convivència. En aquest sentit, la Junta Directiva de Foment ha subratllat la petició que expressa el document elaborat pel senyor Rigol d'establir "un diàleg amb institucions de l'Estat per tal de trobar les condicions legals per a l'exercici d'aquest Dret a Decidir".


El Centre de Reempresa de Catalunya formarà emprenedors lleidatans per sortir de l'atur els dies 1, 3, 8 i 10 d'octubre

El Centre de Reempresa de Catalunya ofereix la possibilitat als emprenedors i emprenedores de Lleida de convertir-se en reemprenedors/es i autoocupar-se a través de la reempresa d'una empresa en funcionament.

El procés de Reempresa és d'una enorme complexitat. No només per la manca d'un procés estructurat, sinó per la falta de coneixement i tradició al nostre país a l'hora d'afrontar processos de transmissió d'empreses. Aquesta manca de preparació obstrueix la transmissió exitosa d'empreses, contribuint enormement a la mortalitat empresarial i dificultant la continuïtat dels negocis adquirits per falta de planificació.

Davant d'aquesta situació, el Centre de Reempresa de Catalunya realitzarà els dies 1, 3, 8 i 10 d'octubre el " Taller de Formació de la Reempresa: Transmissió d'empreses i Pla de Reempresa", programa de formació que pretén apropar als futurs Reemprenedors les característiques dels processos de compra-venda d'empreses, així com l'estudi de l'elaboració d'un Pla de Reempresa per tal de poder valorar la viabilitat d'un projecte empresarial. El taller tindrà lloc a la Rambla Ferran, 32 de Lleida (edifici de la COELL).

Aquesta formació, gratuïta per al assistents ja que està totalment subvencionada, té una durada de 16 hores i està dirigida a totes aquelles persones que s'estiguin plantejant la possibilitat de posar en marxa la seva pròpia empresa o vulguin reemprendre una empresa en funcionament.

Reempresa (www.reempresa.org) és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor - reemprenedor - pren el testimoni en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l'activitat, salvaguardant d'aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la creació des de zero.

El mecanisme possibilita la compra d'una empresa existent al seu anterior propietari (cedent), podent autoocupar-se sense haver de passar per la fase de creació i possibilitant el manteniment dels llocs de treball i la posició de mercat existents.

El reemprenedor aporta a l'empresa una renovadora línia d'actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci.

Des de l'any 2011, amb més de 200 emprenedors formats i més de 900 empreses donades d'alta a la plataforma, el Centre de Reempresa de Catalunya ha intervingut en 130 transmissions, el que ha suposat la generació de més de 5.700.000 € d'inversió induïda i el manteniment de més de 320 llocs de treball directes

L'Oficina d'atenció del Centre de Reempresa de Catalunya es troba situada a l'edifici de COELL (Rambla Ferran, 32, 25007 Tel. 973 26 48 66 - info@reempresa.org)


ACC1Ó organitza la Setmana de la Internacionalització del 7 a l'11 d'octubre

ACC1Ó organitza els dies 7 a 11 d'octubre la Setmana de la Internacionalització, un esdeveniment imprescindible on els experts orienten les empreses per tal d'obrir-se camí a l'exterior. Durant aquests dies les empreses podran conèixer noves destinacions on vendre els productes; prioritzar els productes i països amb més possibilitats, gràcies a les entrevistes amb els experts i descobrir les oportunitats de negoci. A més de les entrevistes, a la Setmana de la Internacionalització d'ACCIÓ, també es podrà participar en diferents seminaris especialitzats, jornades per conèixer les eines per iniciar-se en l'exportació i rebre assessorament personalitzat per aprofitar tots els serveis que ACCIÓ ofereix per impulsar la competitivitat empresarial.

 
INFO FISCAL

Llum verda a la Llei de suport als Emprenedors i la seva internacionalització que inclou l' IVA de caixa

El Congrés dels Diputats va aprovar el 19 de setembre passat la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que queda llesta per entrar en vigor, una vegada publicada al Butlletí Oficial l'Estat. La novetat més important de la Llei d'emprenedors és que implantarà l' anomenat l' IVA de caixa al 2014, que beneficiarà 2,3 milions de contribuents, la majoria pimes i autònoms. Amb aquesta modificació els subjectes passius podran optar per un sistema que retardi la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit en la majoria de les seves operacions comercials, fins al moment del cobrament total o parcial dels seus clients, amb data límit del 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi efectuat.

D'altra banda els subjectes passius veuran retardada la deducció de l'IVA suportat de les seves adquisicions, al moment en que efectuïn el pagament als seus proveïdors, i amb la mateixa limitació del 31 de desembre de l'any inmediatament posterior al que s'hagin efectuat les operacions.

La possibilitat per optar per aquest règim, es condicionada al volum d'operacions, que durant l'any natural inmediatament anterior no superi els 2.000.000 €.


Properes declaracions fiscals

DIA 15 D'OCTUBRE (PAGAMENT DOMICILIAT)

· Termini per a la presentació de la declaració de l'IVA per a totes les empreses acollides tant al règim simplificat com a l'ordinari (MODELS 303,310,370 i 349).

  • Termini per a la presentació de la declaració del PAGAMENT FRACCIONAT a compte de l'IRPF (MODELS 130 i 131).

· Termini per a la presentació de retencions de les rendes de lloguers d'immobles urbans i retenció de capital mobiliari. (MODELS 115 i 123).

· Termini per a la presentació del pagament fraccionat de l'Impost de Societats, corresponent a l'exercici en curs. Règim General (MODEL 202), règim tributació consolidada (MODEL 222). Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/09/13). Ens feu arribar els balanços de Situació i Pèrdues i Guanys.

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 21 D'OCTUBRE, ALTRES FORMES DE PAGAMENT

OBSERVACIONS

Si desitgeu que us confeccionem les declaracions fiscals, us agrairem ens porteu les dades abans del dia 4 d'octubre, si esteu abonats al nostre servei de comptabilitat cal que ens feu arribar la resta de factures abans d'aquesta data, per tal de poder garantir la presentació de les seves declaracions.

- Les empreses acollides a l'EOS per mòduls, abonades al servei fiscal, que tinguin que declarar retencions dels seus ingressos (1%), ens ho hauran de comunicar abans del dia 4 d'octubre per poder presentar el model 131.

ÚLTIMES NOTICIES

La Seguretat Social activa el servei electrònic per al pagament dels deutes en via executiva amb targeta bancària

La Seguretat Social ha posat en marxa un servei electrònic que permetrà el pagament dels deutes en via executiva amb targeta bancària de dèbit o crèdit i va dirigit a ciutadans, empreses i professionals que mantinguin deutes en via executiva amb l'organisme. La Tresoreria General de la Seguretat Social ( TGSS ) ha desenvolupat aquest nou servei denominat Pagament amb targeta de deutes en via executiva, pel qual podran abonar els deutes derivats d'expedients i providències de constrenyiment i d'expedients d'ajornament .

Es tracta d'una gestió que no necessita certificat digital ni té cap cost per a l'usuari ja que no generen cap tipus de comissió. El pagament amb targeta de dèbit o de crèdit serà efectiu entre les 24 i les 48 hores següents a la realització de l'operació.

El nou servei electrònic respon a la demanda dels ciutadans que ja poden saldar el seu deute sense necessitat de desplaçar-se a les administracions de la TGSS oa les entitats financeres. Per a això tan sols hauran de disposar de targeta bancària i d'un terminal amb connexió a Internet.

A l'estalvi econòmic que suposa la posada en marxa d'un servei electrònic es suma una major capacitat de recaptació ja que facilita als titulars l'abonament del deute des de qualsevol lloc des de dins o fora d'Espanya.

Les implicacions tècniques del nou servei i la seguretat necessària per a aquest tipus de gestions exigien simulacions en manera real abans d'activar a la seu electrònica de l'organisme. Per això, des del passat mes d'agost, el personal de la Tresoreria General de la Seguretat Social ha realitzat diverses proves que garanteixen el correcte i segur funcionament del servei.

El pagament amb targeta de deutes en via executiva es troba ja operatiu a la seu electrònica de la Seguretat Social.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE