Apunt a l'Associat
Primera Qinzena Octubre 2013
Núm. 65
NOTÍCIES Asociació empresarial de la fusta

Publicació al BOP del conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i el Suro de les comarques de Lleida

El BOP del 8 d'octubre publica el conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i el Suro de les comarques de Lleida per als anys 2012 i 2013. Podeu consultar-lo en el nostre web o bé en el següent enllaç: http://www.coell.org/Files/Informacio/Conveni%20Fusta%202012-2013.pdf


Nova versió de la Instrucció de finestres

Nova versió de la Instrucció de finestres, ajustada als procediments i documentació del Reglament europeu, que va entrar en vigor el passat 1 de juliol. El contingut tècnic és pràcticament el mateix de la versió anterior, i ja hi consten els procediments alternatius als assajos com Documentació Tècnica Específica - DTE- aplicable a les microempreses.

Podeu consultar el document en el següent enllaç:

Enllaç


Presentades les conclusions de l'estudi "FUTUR SECTOR FUSTA 2015-2020" i del projecte FUTUR SECTOR FUSTA del Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona

L'Auditori dels Salesians de Sarrià va ser el marc de presentació de les conclusions de l'estudi "FUTUR SECTOR FUSTA 2015-2010" i del projecte FUTUR SECTOR FUSTA, celebrat el passat 2 d'octubre. El coordinador de l'estudi, Sr. Salvador Ordóñez detallà el procés de l'estudi i les conclusions del mateix, explicant després les noves línies d'actuació que el Gremi de Barcelona ha posar en marxa. A continuació el President de l'entitat, Sr. Pau Ruiz, va refermar les conviccions de la Junta que encapçala a treballar per aquest projecte tan necessari per a l'entitat i tot el sector i convidà a afegir-s'hi a totes les persones, empreses i entitats que s'hi sentin identificades.

La representació oficial ha estat encapçalada per l'Hble. Sr. Felip Puig, Conseller d'Empresa i Ocupació, que va encoratjar el Gremi a aprofundir en aquesta reflexió que ha iniciat a diferents nivells, que ha de facilitar el diàleg entre totes les entitats implicades, recalcant que des del seu departament estan en disposició d'obrir una etapa de treball més activa amb els representants del sector de la fusta.

La Il·lma. Sra. Sònia Recasens, Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, reafirmà la complicitat del govern municipal de la ciutat per a col·laborar en l'activació de l'entitat en aspectes concrets que les empreses necessitin i millorar algunes condicions ja establertes amb el Gremi.

Des de Barcelona Activa, el Sr. Jaume Baró posà a disposició del gremi les seves línies d'actuació, a través de la signatura d'un acord de col·laboració que ha de posar a disposició de les empreses del sector els programes dels quals en són executors.

El Sr. Joaquim Solana, de Cenfim, va resumir als assistents la trajectòria i funcions del Centre Tecnològic de la Sènia, creat per ajudar les empreses del sector a impulsar els seus

El President de la Confederació Catalana de la Fusta, Sr. Ramon Gabarró, va recordar les línies d'actuació de l'entitat i les aportacions que fan al sector, participant a nivell estatal en projectes que la seva condició d'afiliada a Confemadera li permet, com les negociacions dels convenis col.lectius, activitats d'exportació, etc., impulsant projectes a nivell català, com els plans de formació continua i treballant, molt especialment, com a interlocutora amb totes les administracions públiques com a portantveu de tot el sector.

El Secretari General de CONFEMADERA, Sr. Francesc de Paula Pons, va incidir en alguns dels aspectes que considera més necessaris per al sector, com la importància de que totes les empreses coneguin i utilitzin bé els recursos que tenen al seu abast, especialment pel que fa a la formació i la capacitat de cercar oportunitats en sectors com la rehabilitació i els mercats internacionals, sense oblidar els segments de disseny per a donar respostes als consumidors actuals.

El President del Gremi tancà l'acte convidant els assistents a seguir participant d'aquest projecte liderat pel Gremi, que no es resigna a ser un mer espectador de l'actual situació, sinó que vol mirar al futur amb optimisme des del convenciment de que la renovació de l'entitat a tots els nivells donarà un nou impuls al sector, i que amb la participació activa d'empreses del sector i afins, entitats patronals i professionals i també de les administracions publiques, el sector es pot obrir a un futur millor.


Federhabitat prepara El llibre blanc d'empreses espanyoles del sector del Hàbitat

Des de FEDERHABITAT coneixedors de la importància del moment estratègic en què es troba el sector, es prepararà El llibre blanc d'empreses espanyoles del sector del Hàbitat amb la finalitat de conèixer l'oferta espanyola global i servir de manual per al desenvolupament del Pla d'Estratègia Internacional del sector que es presentarà al Ministeri de Economia i al Ministeri d'Indústria.


Implantació cadena de custòdia al sector de la fusta i el moble

Aquest projecte està finançat per la Fundación Biodiversidad i vol contribuir a la necessària conscienciació dels fabricants i distribuïdors per incorporar aquest valor als productes de la fusta i donar a conèixer al públic en general el fet de que hi ha, també en el nostre pais, empreses que treballen tenint en compte la sostenibilitat. Per a més informació: Enllaç

COELL

La Confederació Empresarial Andorrana presenta a COELL el nou model econòmic i fiscal del país per afavorir les aliances empresarials

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va presentar a COELL el nou model econòmic i el nou marc fiscal amb el qual està treballant el Govern andorrà en els darrers anys que rau en facilitar les relacions polítiques i econòmiques d'Andorra amb els països del seu entorn mitjançant una fiscalitat homologable per tal d'evitar la doble imposició.

El vicepresident executiu de la Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals de CEA, Sr. Pere Augé, va desvetllar els principals avantatges per considerar Andorra com un país escaient per consolidar aliances empresarials (alt nivell de vida, baix nivell de preus). Així mateix, va concretar que el nou marc fiscal es podria resumir en una fiscalitat directa amb un tipus màxim del 10%, fiscalitat indirecta similar a l'IVA o VAT comunitari i la negociació de convenis per evitar la doble imposició. Augé va recordar, en aquest sentit, que el govern andorrà ha signat ja un conveni amb França que promou les relacions empresarials i el desenvolupament d'iniciatives conjuntes i que està ultimant un acord en iguals termes amb l'Estat espanyol i Portugal.

Així mateix, Augé va puntualitzar que Andorra està millorant la seva posició competitiva en un procés d'obertura cap a sectors cabdals que no col·lideixin amb la tipologia del país. Va concloure assegurant que "la voluntat d'Andorra no rau en buscar deslocalitzacions sinó que rau en tancar aliances entre els seus empresaris i els empresaris forans per tal de generar noves sinèrgies i poder, així, entrar plegats en nous mercats".

Per la seva banda, el president de CEA, Sr. Xavier Altimir, va subratllar en el decurs de la presentació que Andorra ha assolit, en definitiva, "un marc fiscal estable, normalitzat i homologat al de qualsevol país".

Per la seva part, el president de COELL, Sr. Joan Simó, va instar a aprofitar des de les Terres de Lleida la proximitat geogràfica que tenim amb Andorra, l' idioma, les opcions de lleure i comerç, per fer-la una destinació propera a l'hora d'invertir. Simó va precisar que Andorra és el 8è destí de les exportacions realitzades per empreses lleidatanes, amb un valor de quasi 60 milions d'euros.


Èxit de participació del curs de Reempresa per formar emprenedors lleidatans per sortir de l'atur

El curs del Centre Reempresa de Lleida realitzat a COELL els dies 1,3, 8 i 10 d'octubre d'octubre va concloure amb èxit de participació amb prop d'una vintena d'alumnes. El curs oferia la possibilitat als emprenedors i emprenedores de Lleida de convertir-se en reemprenedors/es i autoocupar-se a través de la reempresa d'una empresa en funcionament.

El Taller de Formació de la Reempresa: Transmissió d'empreses i Pla de Reempresa és un programa de formació gratuïta que pretén apropar als futurs Reemprenedors les característiques dels processos de compravenda d'empreses, així com l'estudi de l'elaboració d'un Pla de Reempresa per tal de poder valorar la viabilitat d'un projecte empresarial.

Reempresa és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor - reemprenedor - pren el testimoni en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l'activitat, salvaguardant d'aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la creació des de zero.

El mecanisme possibilita la compra d'una empresa existent al seu anterior propietari (cedent), podent autoocupar-se sense haver de passar per la fase de creació i possibilitant el manteniment dels llocs de treball i la posició de mercat existents.

El reemprenedor aporta a l'empresa una renovadora línia d'actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci.

Des de l'any 2011, amb més de 200 emprenedors formats i més de 900 empreses donades d'alta a la plataforma, el Centre de Reempresa de Catalunya ha intervingut en 130 transmissions, el que ha suposat la generació de més de 5.700.000 € d'inversió induïda i el manteniment de més de 320 llocs de treball directes

L'Oficina d'atenció del Centre de Reempresa de Catalunya es troba situada a l'edifici de COELL (Rambla Ferran, 32, 25007 Tel. 973 26 48 66 -info@reempresa.org).


Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre. DOGC de 26 de setembre)

Us informem de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre; DOGC de 26 de setembre) . Aquesta convocatòria va destinada a empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya i que compleixin 3 dels 6 criteris següents:

a) Comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l'operació i, sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.

b) Tinguin un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d'euros.

c) Acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25%, durant els tres darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.

d) Disposin d'un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D desenvolupat recentment o que s'estigui desenvolupant en l'actualitat, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.

e) Disposin de contractes i comandes signades, per al finançament del circulant.

f) Impulsin un projecte d'inversió i d' ocupabilitat en una comarca de Catalunya amb una taxa d'atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s'hagi patit una deslocalització industrial amb afectació superior a 100 treballadors en el darrer exercici.

El Departament d'Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec que l'empresa tingui formalitzat a través de l'Institut Català de Finances. Aquest aval del 80% comporta la concessió d'un ajut que es calcularà conforme els Reglaments de la Unió Europea.

Els préstecs han d'estar destinats a finançar projectes de reactivació industrial, que poden ser:

· Per implantar la creació de nous establiments industrials o ampliar els existents i que comportin la creació de nous llocs de treball.

· Per millorar la competitivitat, ja sigui desenvolupant nous productes o incorporant sistemes de producció industrial, i generin ocupació neta.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 27 de setembre fins el 31 de desembre de 2013 o fins l'exhauriment del pressupost destinat a aquestes línies.

L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds és la Direcció General d'Indústria, que valorarà un informe previ que emetrà l'Institut Català de Finances.

 
INFO FISCAL

Llei 14/2013 de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització (BOE 28/09/2013) - Novetats que afecten en l'àmbit fiscal

El Departament de Fiscal de COELL us informa de les mesures aprovades en aquesta llei, que podeu consultar en el nostre web o bé en el següent enllaç: http://www.coell.org/Files/Informacio/Nou%20%20regim%20especial%20de%20meritacio.pdf

ÚLTIMES NOTICIES

Llei 14/2013 de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització (BOE 28/09/2013) - Novetats que afecten en l'àmbit laboral i de Seguretat Social

La Llei 14 /2013, de 27 de setembre , de suport als emprenedors i la seva internacionalització ( BOE de 28 de setembre ) , conté diverses disposicions noves que afecten l'especialitat laboral i que poden dividir-se en tres grans blocs : mobilitat internacional ( Títol V ) ; Seguretat Social ( títol II ) , i altres matèries d'índole laboral ( títol IV ).

I. Cotització dels treballadors per compte propi o autònoms

La nova llei preveu les següents situacions:

1) Treballadors que es donin d'alta per primer cop en aquest règim especial a partir del 29 de setembre de 2013 i comencin una situació de pluriactivitat ( art. 28 L 14/ 2013) . Poden triar la base de cotització amb aquests límits:

• Entre el 50 % de la base mínima i la base màxima , els 18 primers mesos

• Entre el 75 % de la base mínima i la base màxima , els següents 18 mesos

Aquests percentatges seran del 75% i 85% , respectivament , si l'activitat laboral per compte d'altri és a temps parcial d'almenys el 50% de la jornada d'un treballador amb jornada a temps complet comparable.

2) Treballadors per compte propi amb 30 o més anys d'edat que es donen d'alta, inicial o després de cinc anys sense haver-ho estat , en aquest règim especial i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 29 L 14 /2013, DA 35a bis LGSS ) .

La quota per contingències comunes es redueix , de manera que serà el resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 18 mesos , d'acord amb la següent escala :

• Reducció del 80% de la quota durant els primers 6 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 6 mesos següents

• Reducció del 30% de la quota durant els 6 mesos següents

3) Persones amb discapacitat que s'estableixen com a treballadors per compte propi i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 30 L 14 /2013, DA 11 ª .1 L 45 /2002) . Es modifica la reducció de la quota per contingències comunes de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que causin alta inicial en aquest règim especial ( que era del 50 % del resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 5 anys ) , passant a ser :

• Reducció del 80% de la quota durant els primers 6 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 54 mesos següents

4) Treballadors per compte propi amb discapacitat d'almenys el 33% menors de 35 anys d'edat que es donen d'alta, inicial o després de cinc anys sense haver-ho estat , en aquest règim especial i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 30 L 14 /2013, DA 11 ª .2 L 45 /2002)

Aquesta possibilitat ja havia estat contemplada en els mateixos termes per la Llei 11 /2013, de 26 de juliol , de mesures de suport a l'emprenedor , amb aplicació des del 28 de juliol passat .

La quota per contingències comunes es redueix , de manera que serà el resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 5 anys , d'acord amb la següent escala :

• Reducció del 80% de la quota durant els primeros12 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 4 anys següents

II . Prevenció de riscos laborals a les PIMES ( art. 30.5 i DA 17a L 30/ 1995)

S'introdueix la possibilitat que , en les empreses de fins a 25 treballadors que tenen un sol centre de treball , l'empresari pugui assumir les funcions de protecció i prevenció de riscos professionals pròpies d'un servei de prevenció . Fins ara , només existia aquesta possibilitat en empreses de fins a 10 treballadors .

En aquest cas , les empreses rebran un assessorament tècnic específic en matèria de seguretat i salut en el treball per part del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball , en col · laboració amb les comunitats autònomes i els agents socials.

III . Llibre de Visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ( art. 14.3 Llei 42/1997)

L'obligació de les empreses de mantenir un llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en cada centre de treball , sobre el qual el funcionari actuant ( inspector o subinspector d'Ocupació) s'estenia diligència de cadascuna de les seves actuacions , se substitueix per la posada a disposició d'aquelles, per part de l'autoritat central de la Inspecció , d' un llibre de visites electrònic per cada centre de treball , en què els funcionaris actuants estendre una diligència sobre la seva actuació en cada visita . Això es realitzarà d'ofici i sense necessitat de sol · licitud d'alta. Queda pendent de determinar el detall dels fets i actes que s'han d'incorporar al llibre i els supòsits d'excepció però , d'antuvi , l'obligació de tenir el llibre es trasllada a l'Administració.

IV . Facilitats per a l'entrada i permanència a Espanya a estrangers per motius econòmics ( art. 61 i ss . L 14/ 2013)

La Llei introdueix una sèrie de mesures per facilitar l'entrada de determinats col · lectius d'estrangers ( no comunitaris ni als que s'apliquin normes de la UE ) , per motius econòmics . Concretament:

• Inversors

• Emprenedors

• Professionals altament qualificats (personal directiu , graduats, postgraduats d'universitats i escoles de negocis de reconegut prestigi)

• Investigadors

• Treballadors traslladats dins de la mateixa empresa o grup d'empreses.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE