Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Octubre 2013
Núm. 66
NOTÍCIES ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D'AUTOESCOLES

La mortalitat a les carreteres per accidents baixa un 8%

L'informe Les principals xifres de la sinistralitat vial a l'Estat espanyol el 2012 revela que l'últim any es van registrar 83.115 accidents, 1.903 morts i 10.444 ferits greus, un 8% menys que l'any anterior. La Direcció General de Trànsit realitza una diagnosi dels factors de risc i permet establir les polítiques adequades per seguir reduint les víctimes. Consulteu en el següent enllaç el document sencer: Enllaç

NOTÍCIES ASSOCIACIÓ FOTÒGRAFS PROFESSIONALS

L'Associació de Fotògrafs de Lleida, a Fira DeNuvis els dies 8, 9 i 10 de novembre

L'Associació de Fotògrafs Professionals de les comarques de Lleida participarà amb una exposició en la Fira DeNuvis que se celebrarà a Lleida els proper dies 8, 9 i 10 de novembre amb una exposició col·lectiva que comptarà amb obres de 21 professionals associats. Durant la celebració d'aquesta fira es durà a terme el sorteig d'un reportatge de casament o vídeo entre les parelles que han utilitzat els serveis d'un fotògraf professional associat des de Fira DeNuvis 2012 i Fira DeNuvis 2013. També es realitzarà el sorteig de 2 sessions d'estudi entre les parelles que complimentin la butlleta que es podrà trobar a l'estand que tindrà l'Associació en aquest fira.


Inauguració de l'Exposició del fotògraf d'espectacles Jordi Vidal a la Sala Le Petit Atelier el 12 de novembre

El proper 12 de novembre a les 18.30 hores s'inaugurarà a la Sala Le Petit Atelier (c/Amsterdam, 4 - Lleida), l'exposició d'en Jordi Vidal, fotògraf que ha treballat en diferents camps fotogràfics: reportatge, industrial, publicitat, editorial, i especialitzant-se en reportatge d'espectacles. L'acte comptarà amb la presència de l'autor. L'exposició, que es podrà veure al llarg de tot el mes de novembre, es composa de 40 fotos amb diferents temes (principalment espectacle: música, dansa) i també unes quantes fotos de reportatges realitzats a Cuba i Índia). Aquesta exposició està organitzada per l'Associació de Fotògrafs Professionals de les comarques de Lleida.


Taller de fotografia per als professionals de l'Associació de Fotògrafs Professionals de les comarques de Lleida el 12 de novembre

La sala 2 del Teatre de l'Escorxador acollirà dimarts 12 de novembre un taller de fotografia a càrrec del fotògraf Jordi Vidal. La jornada es desenvoluparà de les 10 a les 14 hores. Per a més informació adreceu-vos a asole.aef@coell.org.


Taula Rodona "Les claus de l'èxit" el 12 de novembre

L'Associació de Fotògrafs ha organitzat per al dia 12 de novembre a les 20:00 hores la Taula Rodona "Les claus de l'èxit a la seu de COELL (Rambla de Ferran, 32. Lleida) , que estarà composada de les següents persones:

Jordi Vidal (fotògraf)

Àngels Folguera (pintora i escultora)

Antonio Coso (gerent d'ilerimplant)

Toni Prim (fotògraf)

NOTÍCIES GREMI D'EMPRESES DE JARDINERIA

Jornada sobre Jardineria en jardins botànics organitzada pel Gremi de Jardiners en el marc de Municipàlia 2013

El Gremi de Jardiners de Lleida va estar present a la 17a edició del Saló Internacional d'Equipaments i Serveis Municipals, Municipàlia 2013. L'entitat va organitzar divendres 25 d'octubre la Jornada Jardineria en jardins botànics. Reptes i oportunitats . La jornada va comptar amb les intervencions del sr. Josep Antoni Conesa i Mor, Responsable de la direcció cientificotècnica de l'Arborètum de Lleida; sr. César del Arco García, Tècnic responsable del manteniment de les col·leccions botàniques a l'Arborètum de Lleida; sr. José Manuel Gómez Molina, Tècnic responsable de les col·leccions botàniques del Jardí Botànic de Barcelona i el sr. Antoni Reig i Torné, Director IES Mollerussa. La jornada va finalitzar amb una visita a l'Arborètum.

NOTÍCIES ASS. EMP. TECT.SIST.INFORMACIO

Microsoft i IFR Group inauguren al Parc Científic de Lleida el primer Laboratori de Productivitat de l'Estat

La presidenta de Microsoft Ibérica, Maria Garaña, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el director general d'IFR Group, Jaume Iglesias, van participar el dia 21 d'octubre en la inauguració del Productivity Lab que busca promoure l'ús de la tecnologia entre les empreses lleidatanes i operadors del sector de les tecnologies de la informació de la demarcació. Es tracta del primer laboratori de productivitat de l'Estat tot i que Manresa atès que compta amb un centre d'innovació amb uns objectius similars. El centre de Lleida està ubicat en les actuals instal·lacions d'IFR Group, empresa associada a AETI i promotora de la iniciativa, conjuntament amb el Microsoft Innovation Center.

L'objectiu del Productivity Lab Lleida és transmetre a les empreses lleidatanes els beneficis econòmics que es poden derivar d'un ús adequat i intensiu de les tecnologies de la informació i que poden suposar, entre altres, una reducció de costos, un increment dels ingressos, un increment de l'eficiència i de la productivitat.

A partir dels Tallers de Productivitat, personal especialitzat del Productivity Lab exposarà a directius i responsables d'empreses lleidatanes les diferents solucions existents per a crear entorns d'alta productivitat que integrin sistemes de comunicacions unificades, entorns de col·laboració virtuals, escenaris d'ús de dispositius mòbils, entre altres. Més endavant, el laboratori també es vol oferir a agents socials com ara la Cambra de Comerç, ajuntaments i a la Universitat de Lleida, entre altres institucions del territori, segons el director general d'IFR Group, Jaume Iglesias.


El Productivity Lab de Lleida durà a terme altres activitats de difusió, transferència tecnològica i formació, així com ara iniciatives dirigides a les empreses de tecnologia ubicades a les comarques de Lleida. En aquest sentit, les empreses de tecnologia del territori podran integrar-se en el programa de socis del Productivity Lab, fet que els permetrà dur a terme sessions exclusives per als seus clients i rebre informació específica i assessorament entorn la productivitat. En una segona fase, i en funció de la demanda, el centre es planteja l'ampliació del seu camp d'actuació a l'elaboració d'estudis sobre productivitat, serveis de consultoria de suport al desenvolupament de soluc

NOTÍCIES CAT FORMACIÓ

Assemblea extraordinària de CATFormació per debatre la proposta d'una nova estructura organitzativa de la Federació de CATFormació

La Junta Directiva de CATFormació es va reunir en assemblea extraordinària el passat 24 d'octubre amb un únic punt de l'ordre del dia a debatre, en concret, la proposta del Comitè Executiu de la Federació de CATFormació d'una nova estructura organitzativa de la Federació, segons acta adjunta de la reunió extraordinària de la Junta Directiva celebrada el passat mes de juliol a Barcelona.

NOTÍCIES Federació d'Empreses de Serveis

Jornada a Berga sobre el programa Leader d'ajut al món rural

Reptes i futur del desenvolupament rural és el tema que es va posar sobre la taula en la jornada organitzada per l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i el departament d'Agricultura de la Generalitat.

Es van programar diferents xerrades basades en el desenvolupament rural i en el programa Leader, que són ajuts europeus per a projectes de zones rurals. Es va valorar l'impacte que ha tingut l'última convocatòria i es va parlar del nou Leader 2014-2020, d'acord amb l'Estratègia Europa 2020, basada en el creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Per tant, un nou enfocament de futur que ha de respondre als nous reptes dels territoris rurals.

La jornada es va desenvolupar entorn a tres taules rodones, en les quals, es va fer una valoració de l'actual període Leader, des del què s'ha fet, fins a objectius assolits i el què se n'ha après. També es va parlar de l'enfocament Leader a Catalunya per al proper període Leader 2014-2020. I per últim, es van debatre els canvis i nous reptes de desenvolupament rural.

Es va comptar amb la col·laboració d'empreses beneficiàries Leader de l'actual període i amb representants de diverses entitats territorials. La jornada, en definitiva, pretenia implicar tots els agents econòmics i socials del territori amb l'objectiu de desenvolupar noves estratègies territorials de forma integrada.

COELL

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i a la seva internacionalització

El 28 de setembre s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i a la seva internacionalització amb l'objectiu de fer front als problemes estructurals que hi ha a l'entorn empresarial del nostre país. Amb aquesta nova llei es vol recolzar l'activitat empresarial, afavorir-ne el seu desenvolupament, creixement i internacionalització i fomentar la cultura emprenedora i un entorn favorable a l'activitat econòmica, així com també, entre d'altres, potenciar les vendes d'immobles per part de compradors estrangers. Consulteu en el següent enllaç el contingut de la Llei: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf


La Diputació de Lleida convoca la 14a edició dels Premis LO: Premis als millors projectes empresarials

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha convocat la 14a edició dels Premis LO: Premis als millors projectes empresarials amb l'objectiu d'incentivar la presentació de projectes empresarials que per les seves característiques es considerin exemple especialment vàlids a fi de crear un teixit empresarial fort i divers a les Terres de Lleida; reconeixement a empreses ja consolidades, que per la seva trajectòria i desenvolupament, puguin servir de model als nous emprenedors.

Poden optar als guardons les empreses que hagin suposat nous projectes empresarials sorgits en l'àmbit de les Terres de Lleida, durant l'any 2012. Per a més informació adreceu-vos a http://www.promocioeconomica.cat.

 
INFO FISCAL

Resolució de 18 de setembre de 2013 (BOE 230 de 25/09/2013)

Resolució de 18 de setembre de 2013, de l'Instiut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, on es dicten normes de registre i valoració i informació a incloure en la memòria dels comptes anuals sobre el deteriorament del valor dels actius (BOE 230 de 25/09/2013)

Entrada en vigor: 1 de gener de 2014 i d'aplicació pels exercicis que s'iniciïn a partir d'aquesta data.

Passem a comentar a nivell general , el contingut de la Resolució que desenvolupa els criteris de la valoració i reconeixement del deteriorament en actius.

S'estructura en sis normes:

Ø Primera- Objectiu i àmbit d'aplicació.

Desenvolupa els criteris de deteriorament de valor de l'immobilitzat material, intangible , inversions immobiliàries, actius financers i existències i es d'aplicació obligatòria per totes les empreses.

Ø Segona . Deteriorament del valor dels actius:

Es defineix com la pèrdua de valor de l'actiu, degut a la dificultat de recuperar el seu valor comptable, mitjançant la seva alineació.

Es reconeix una pèrdua per deteriorament en el compte de pèrdues i guanys, quan el valor comptable sigui superior al seu valor recuperable, entès aquest com l'obtenció de beneficis o rendiments econòmics futurs. La reversió del deteriorament comportarà el reconeixement d'un ingrés en el compte de pèrdues i guanys.

Ø Tercera- Deteriorament del valor de l'immobilitzat material, les inversions immobiliàries, i l'immobilitzat intangible.

o Identificació dels actius deteriorats.

Al tancament de l'exercici la empresa avaluarà la existència d'indicis, d'algun actiu que pugui estar deteriorat( canvis en l'entorn tecnològic, dubtes raonables de rendiment tècnic i econòmic de l'actiu, reducció significativa de la demana dels serveis realitzats amb l'actiu...).

Els actius intangibles amb vida útil indefinida, així com el Fons de Comerç comprovaran el deteriorament anualment.

o Import Recuperable:

El major de: el valor raonable de l'actiu, deduïts els costos de venda o el valor en ús.

El valor recuperable ,es calcularà per cada actiu, o per la Unitat Generadora d'Efectiu en el seu defecte.

§ Del valor raonable, es deduiran les despeses de venda directament imputable incloent despeses financeres e impost de societats, i altres despeses per deixar l'actiu en condicions per la seva transmissió.

§ Valor en us, es el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs esperats a un tipus d'interès del mercat sense risc ( tipus d'interès del Deute Públic espanyol, o rendibilitat oferta per el Tresor Públic a un termini de 10 anys...).

§ Els fluxos d'efectiu futurs s'estimaran per l'actiu considerant el seu estat actual, no s'inclouran les entrades o sortides d'efectiu per les activitats de finançament.

§ En cas d'actius subvencionats, la subvenció pendent d'imputar al compte de pèrdues i guanys, es qualificarà com un component més del valor en us de l'actiu per determinar si existeix deteriorament.

§ Taxa de descompte seran les que reflecteixin les evolucions actuals del mercat.

o Reconeixement i valoració de les pèrdues per deteriorament del valor d'un actiu:

§ En termes generals, la pèrdues per deteriorament es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys, i paral·lelament es reconeixerà un passiu si s'està obligat , i s'ajustaran el càrrecs per amortització de l'actiu, al reconèixer la pèrdua per deteriorament es determinaran els actius i passius per impostos diferits i respecte les compensacions rebudes de tercers per elements patrimonials, en cas de deteriorament s'inclouran en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici quan dites compensacions siguin pràcticament certes o segures.

o Reconeixement de deteriorament del valor de les unitats generadores d'efectiu i del fons de comerç.

§ La UGE es el grup més petit de bens i drets , que incloent dit actiu, genera entrades d'efectiu.

§ Quan no pugui identificar-se amb unitats generadores d'efectiu a un nivell inferior, la empresa en el seu conjunt es qualificarà com una unitat generadora d'efectiu.

§ Pel càlcul de l'import recuperable UGE , es mantindrà un criteri uniforme dels actius inclosos, en tant es vinculin directament a la generació de futures entrades d'efectiu.

§ El deteriorament es determinarà de forma global, per la unitat generadora d'efectiu, amb independència del seu rendiment o contribució a la generació de fluxos d'efectiu.

§ Fons de comerç entès com l'excés del cost de la combinació de negocis sobre el valor dels actius identificables adquirits menys el valor dels passius assumits.

§ El fons de comerç es distribuirà entra cada una de les unitats generadors d'efectiu, en cas que no pugui ser distribuït entre les unitats generadores d'efectiu individuals, s'assignarà a efectes de la comprovació del deteriorament , a cada unitat en proporció al valor en llibres.

§ La unitat generadora d'efectiu a la que s'ha distribuït fons de comerç , si l'import recuperable de la unitat excedeix del seu import en llibres , la unitat i el fons de comerç no es consideraran deteriorats, en cas contrari es reconeixerà pèrdua per deteriorament de valor.

§ La periodicitat de la comprovació del deteriorament , d'UGE a la que s'hagi distribuït el Fons de Comerç es farà en qualsevol moment durant l'exercici, i serà de caràcter anual.

o Actius comuns.

§ Actius comuns, com els edificis de les seus centrals, que no generen entrades d'efectiu independents d'altres actius, el valor recuperable, no es pot calcular , si la direcció no ha decidit la seva transmissió, per tant les correccions valoratives, s'haurien d'analitzar en el context de la unitat generadora d'efectiu.

o Deteriorament de la UGE:

§ És reconeix la pèrdua, si l'import recuperable es inferior a l'import en llibres, dita pèrdua es distribuirà per reduir l'import en llibres dels actius que composen la unitat , amb el següent ordre:

· Primer es reduirà l'import en llibres de qualsevol fons de comerç distribuït a la unitat generadora d'efectiu.

· La resta als altres actius de la unitat, prorratejant en funció de l'import en llibres de cada un dels actius, amb la limitació per cada un dels actius de l'import del llibres, que no podrà ser inferior al major dels valors ( valor raonable menys cost de venda, valor en us o zero). Per tant la pèrdua per deteriorament que no es pugui distribuir a un actiu en qüestió, es repartirà prorratejant entre els altres actius que composin la unitat generadora d'efectiu.

o Reversió de les pèrdues:

§ Al tancament de l'exercici s'avaluarà si hi ha algun indici de que la pèrdua per deteriorament del valor reconegut d'exercicis anteriors hagi revertit.

§ Per actius diferents al fons de comerç, s'augmentarà l'import en llibres fins al seu import recuperable, sempre i quan no excedeixi del valor en llibres, que hagués tingut de no haver-se reconegut la pèrdua.

§ En cas de reversió s'ajustaran en períodes futurs comptables, els càrrecs per amortització.

§ La reversió de les pèrdues que afectin al fons de comerç, no són objecte de reversió en els períodes posteriors.

o Informació a incloure en la memòria :

§ Per cada classe d'actius, la informació a incloure del deteriorament :

Import i partida de les pèrdues per deteriorament del compte de pèrdues i guanys, import i partida de la reversió per pèrdues de deteriorament.

§ Descripció de la unitat generadora d'efectiu i l'agregació dels seus actius així com l'import de la pèrdua per deteriorament reconeguda o revertida.

§ L'import recuperable de l'actiu o de la unitat generadora d'efectiu , especificant si aquest valor és el recuperable o el valor raonable menys els costos de venda o el seu valor en us.

§ Informació sobre principals classes d'actius afectades per les pèrdues de deteriorament del valor o la seva reversió i els principals esdeveniments i circumstàncies que han derivat a aquest reconeixement.

§ Informació respecte l'import en llibres de fons de comerç , actius intangibles amb vides útils indefinides, distribuït a una unitat generadora d'efectiu , així com la metodologia de la determinació de l'import recuperable, tant si es valor en us , com valor raonable menys el cost de venda.

§ Constància del fet e informació de la totalitat o una part important del fons de comerç o actius intangibles amb vides útils indefinides, distribuït entre múltiples unitats generadors d'efectiu ,l'import assignat a cada unitat sigui significatiu o no en comparació amb l'import total en llibres.

Ø Quarta- Deteriorament del valor dels actius financers:

o Un actiu financer es deteriorat quan el valor comptable es superior al seu import recuperable.

o Al tancament de l'exercici la empresa avaluarà si existeix evidència objectiva que s'hagi deteriorat.

o La evidència objectiva de que l'actiu s'hagi deteriorat , deriva de l'anàlisi de les dades observables, dels esdeveniments que causen la pèrdua:

§ Incompliments de clàusules contractuals, probable situació de concurs del deutor.

o Pels actius valorats a cost amortitzat, la evidencia objectiva es determinarà individualment per instruments significatius, o col·lectius per grups d'instruments de deute.

§ En general es valoren a cost amortitzat els crèdits per operacions comercials, i crèdits diferents del tràfic comercial, pagarés d'empresa, bons i obligacions i altres valors representatius de deute, sempre que no cotitzin, dipòsits en entitats de crèdit e imposicions a termini, entre altres. També es valora a cost amortitzat les inversions mantingudes fins al venciment del deute amb data de venciment fixa , que es negociïn en un mercat actiu, sempre que hagi intenció de mantenir-la fins al venciment, són doncs els bons, obligacions i pagarés d'empresa o emesos per altres entitats, admesos a cotització en mercats actius.

§ Existirà evidència objectiva de pèrdua per deteriorament del valor en actius valorats a cost amortitzat quan l'import en llibres de l'actiu i superi el valor actual del fluxos d'efectiu futurs estimats.

o El deteriorament de la inversió en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades e instruments de patrimoni que es valorin a cost, quan l'import en llibres de la inversió supera el valor comptable dels actius nets de la empresa o que el dividend superi el resultat total de la depenent , empresa multigrup o associada en l'exercici en que aquest estigui acordat.

§ Existirà evidència objectiva de pèrdua per deteriorament en el valor de les inversions en el patrimoni de empreses del grup, multigrup i associades si el valor en llibres es superior al valor recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys el cost de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.

o Altres actius financers valorats a cost:

§ En cas d'instruments de patrimoni que es valorin a cost, per no poder determinar-se amb fiabilitat el seu valor raonable , la correcció valorativa per deteriorament es farà segons el disposat per a les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.

o En cas d'inversió en actius financers valorat a valor raonable amb canvis en el patrimoni net , l'evidència objectiva es presumeix quan el descens es produeix de forma prolongada durant un any i mig o si la cotització de l'acció en un mercat actiu cau un 40%.

§ Inclou els actius financers inclosos en la categoria de disponibles per a la venda , accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva , valors representatius de dutes tals com obligacions, bons i pagarés d'empresa, que cotitzin en un mercat actiu i no compleixen els requisits per incloure'ls en la categoria d'inversions mantingudes fins al venciment.

§ La evidencia del deteriorament es calcularà per la diferència entre el seu cost o cost amortitzat i el valor raonable en el moment en que s'efectuï la valoració. Essent la cotització en un mercat actiu, el preu que proporciona més fiabilitat sobre el valor raonable.

o Informació a incloure en la memòria:

S'inclourà per classes d'actius financers, segons la categoria establerta en la norma de registres i valoració del Pla General Comptable.

S'informarà dels criteris aplicats per la determinació de la evidència objectiva de deteriorament , així com el registre de la correcció de valor i la reversió i la baixa definitiva d'actius financers deteriorats.

S'informarà dels actius financers , en que el deteriorament s'hagi determinat individualment.

Respecte la inversions en empreses del grup, multigrup i associades es detallarà la informació sobre l'import de les correccions valoratives per deteriorament distingides les reconegudes en l'exercici i les acumulades.

Ø Cinquena- Deteriorament del valor de les existències:

o Es reconeixerà quan el valor net realitzables de les existències sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, reconeixent-les com despesa en el compte de pèrdues i guanys.

o L'anàlisi del deteriorament es realitzarà per cada una de les categories d'existències i en cas d'existències de serveis , per cada un dels serveis amb preu de prestació independent.

ÚLTIMES NOTICIES
 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE