Apunt a l'Associat
Primera Quinzena Novembre 2013
Núm. 67
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Constituïda la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu del sector de la construcció de la província de Lleida

El dia 29 d'octubre de 2013, a la seu social de COELL es va constituir la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del sector de la Construcció de la província de Lleida. Entre d'altres assumptes, es va consensuar la proposta per l'elaboració del calendari laboral de la construcció per a l'any 2014, el qual va aprovar- se l'11 de novembre. Per consultes o aclariments adreceu-vos a la sra. Sandra Miravete smiravete.juridic@coell.org


Actualització de la Guia de Serveis per a la Internacionalització publicada per la secretaria d'estat de comerç (edició d'octubre 2013)

Els socis de la Federació de Gremis de la Construcció ja podeu consultar l'actualització de la Guia de Serveis per a la Internacionalització publicada per la secretaria d'estat de comerç (edició d'octubre 2013) en la nostra web seguint el següent enllaç:

http://www.coell.org/Files/Informacio/internacional90-210-13.pdf

La nova guía recentment publicada per la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, inclou els nous instruments que ha posat en marxa l'Institut de Crèdit Oficial (ICO):

FOND - ICO Pime ofereix finançament a empreses espanyoles que , havent superat les primeres fases d'implantació , realitzin inversions per impulsar la seva creixement . La modalitat de suport és mitjançant préstecs participatius i participacions en capital , i l'import de l'operació pot oscil · lar entre 750.000 euros i 1,5 milions d'euros per a empreses innovadores i 1,5 milions d'euros fins a 15 milions d'euros per a empreses consolidades i en expansió.

- FOND - ICO Infraestructures finança empreses que desenvolupin projectes d' infraestructures en sectors de transport , infraestructura social i serveis , energia i medi ambient , a través de participacions en capital , deute subordinat i préstecs participatius . L'import de les operacions pot oscil · lar entre 10 milions d'euros i 60 milions d'euros , encara que poden aprovar excepcionalment participacions amb un límit màxim de 100 milions d'euros.

- ICO Garanties Internacionals s'adreça a donar suport a companyies espanyoles que participin en processos de licitacions internacionals , o contractin de manera directa amb empreses i institucions ubicades fora d'Espanya. Les empreses han de tenir una facturació superior a 50 milions d'euros i uns actius totals de més de 43 milions d'euros .

ICO-Exportadors Mitjà i Llarg Termini ofereix finançament adreçada a la concessió de Crèdit Subministrador i Crèdit comprador així com Finançament Complementària requerida per l'empresa estrangera que adquireixi els béns o serveis espanyols que no s'hagi cobert en la seva totalitat amb un Crèdit comprador. L'import màxim per client se situa en 20 milions de dòlars o 25 milions d'euros, en una o diverses operacions. El tipus d'interès pot ser fix o variable (libor USD o euribor 6 mesos) més diferencial, incrementat amb un marge fins al 4% per operacions a dos i tres anys i fins al 4,3% per a operacions a més de tres anys.

També és de destacar la referència que s'inclou sobre l'acord subscrit entre l'ICEX i la Companyia Espanyola de Reafiançament SA (CERSA) per facilitar l'accés de les pimes al finançament a través del sistema espanyol de garanties recíproques.

L'objectiu d'aquesta Guia és presentar els instruments que la Secretaria d'Estat proporciona a les empreses espanyoles per impulsar la seva presència en l'exterior i recolzar-les en diferents fases del procés d'internacionalització. Aborda aspectes relacionats amb la iniciació en comerç exterior, vies per impulsar les exportacions, la implantació i inversió a l'exterior, el finançament d'operacions en l'exterior, fonts d'assessorament i formació en internacionalització, i finalment preveu l'atracció d'inversions i finançament estranger per a projectes a Espanya.


Seminaris sobre Estats Units a Madrid (19 novembre) i a Barcelona (21 novembre)

CNC informa sobre el Seminari "Inversió i Negocis a EUA, construint ponts entre Espanya i EUA per Desenvolupar les Amèrique ", organitzat per la Cambra de Comerç dels EUA a Espanya, AmChamSpain, en col · laboració amb l'Ambaixada dels EUA, que se celebrarà el proper 19 de novembre a Madrid i el 21 de novembre a Barcelona.

Per a més detalls sobre l'organització del Seminari, procediment i quota d'inscripció, etc., els interessats han de consultar la web: www.amchamspain.com/invesUSA


I Fòrum Iberoamericà de Ciutats a Lima

CNC informa de la celebració del I Fòrum Iberoamericà de Ciutats que tindrà lloc a Lima del 9 al 14 de desembre de 2013 organitzat per CEOE Internacional amb l'objectiu de donar a conèixer les necessitats que Perú ofereix a les empreses espanyoles. Per a més informació adreceu-vos a www.foroiberoamericanociudades.com


Jornada sobre Col·laboració público-privada en projectes de Superestructura Ferroviària el 22 de gener de 2014 a Madrid

CNC informa de la celebració de la Jornada sobre col·laboració público-privada en projectes de Superestructura Ferroviària el proper 22 de gener de 2014 a Madrid. En el decurs de la jornada es podran conèixer amb detall els nous projectes d'execució d'obres, electrificació, conservació i manteniment dels sistemes de senyalització que suposaran una inversió de 1.600 milions d'euros. Per a més informació adreceu-vos a www.conferenciasyformacion.com.


Programa de l'ICEX per promoure negocis amb Nacions Unides

L'ICEX , juntament amb l'Oficina Econòmica i Comercial de l'Ambaixada d'Espanya a Nova York i amb altres entitats col·laboradores , posa en marxa un programa dirigit a donar suport a empreses espanyoles per accedir a oportunitats de negoci amb agències de Nacions Unides a Nova York.

El programa consta de quatre fases :

1 . Del 18 al 22 de novembre de 2013 - Es desenvoluparà a Espanya a les ciutats de Madrid , Barcelona , València , Sevilla i Bilbao . En aquesta fase tindran lloc una sèrie de seminaris per donar a conèixer les oportunitats de negoci amb Nacions Unides , i identificar i seleccionar les empreses amb major potencial per participar en les següents fases del programa.

2 . Desembre 2013 - gener 2014 - Les empreses seleccionades comptaran amb una preparació prèvia per posteriorment assistir a unes jornades a Nova York. En aquesta fase s'aportarà informació i documentació per aprofundir en el coneixement específic de les agències de més interès, i es donarà suport a la preparació de presentacions dels productes i serveis de les empreses en anglès.

3 . Març 2014 - Jornades a Nova York. Seran dos dies de reunions amb agents de compres de les principals agències i missions de Nacions Unides, seminaris especialitzats i estudi de casos reals.

4 . Març 2014 - gener 2014 - Seguiment d'oportunitats identificades , sistema d'alerta personalitzada sobre oportunitats d'interès i assessorament per a presentació d'ofertes. A més, en el segon semestre de 2014 s'organitzarà a Madrid una trobada amb compradors de les Nacions Unides, al qual es convocarà les agències seleccionades per portar els seus compradors amb una agenda reunions amb empreses espanyoles. Aquest programa està dirigit a empreses de diferents sectors, entre ells la construcció i l'aigua i sanejament.


Modificació de les bases i convocatòria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial

Resolució de 9 de setembre de 2013, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, complementària a la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial.

Per aquesta Resolució es modifiquen les bases i convocatòria del programa explicat a la circular CNC 007/199/2013, introduint l'obligatorietat d'aportar, a l'hora de sol · licitar les ajudes, l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, regulat en l'article 4 de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

Per a més informació: http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10594.pdf

NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

El Saló de la construcció Bâtimat 2013 aposta per l'eficiència energètica i la construcció sostenible

A llarg de la primera setmana de novembre s'ha celebrat a Paris la fira Bâtimat 2013, un dels certàmens d'exposició internacional de construcció més importants d'Europa i el més important de França. Enguany, Bâtimat s'ha traslladat a Paris Nord Villepinte juntament amb dos certàmens complementaris: el Saló Interclima+elec, l'esdeveniment de referència de la enginyeria climàtica i elèctrica per a la construcció i el Saló Idéo bain, el certamen de l'univers del bany. La suma de tots tres salons ha permès reunir 2.600 expositors i 350.000 visitants, dels quals el 20% són estrangers.

Bâtimat, que enguany ha apostat en ferm per l'eficiència energètica i la construcció sostenible, s'adreça als professionals del sector de la construcció i l'arquitectura per tal de conèixer les darreres novetat i tendències del sector.

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

Assemblea General de l'Associació de Promotors el 12 de desembre

El proper 12 desembre al vespre tindrà lloc l'Assemblea General de l'Associació de Promotors i Constructors de les Terres de Lleida, en el decurs de la qual es procedirà a la renovació de càrrecs de la seva Junta Directiva. En els propers dies, els socis de l'associació rebran el programa i l'ordre del dia. L'assemblea finalitzarà amb un sopar de germanor.


L'estoc d'habitatge nou sense vendre segueix en màxims després de 6 anys d'iniciar-se la crisi

L'estoc de pisos nous sense vendre segueix essent, juntament amb la manca de finançament hipotecari, el principal problema del sector immobiliari. El diari SEGRE es fa ressò, a partir de les dades de l'Associació de Promotors, que hi a la demarcació lleidatana hi ha 4.696 pisos nous sense vendre (11 per cada mil habitants), concentrats en el Segrià i el Pla d'Urgell. L'acumulació d'estoc va iniciar-se fa sis anys, amb l' inici de la crisi el 2007. La major part d'aquest estoc es concentra a mans d'entitats financeres i del Sareb, després de la fallida i les dacions de pagament de les empreses que els promovien.

NOTÍCIES ASSOC. PROV. DE FABRICANTS D'ARIDS I FORMIGONS

Jornada de visita a l'IES Mollerussa

L'empresa IBERPOTASH SA, propietària de les mines de potassa i sal de Súria i Sallent, ha visitat recentment l'Institut Mollerussa. La visita s'emmarca dins l'escenari d'una futura col·laboració entre aquesta empresa minera i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relativa a la formació d'operadors de maquinària a l'Institut Mollerussa.

En aquest centre s'està impartint, ja des del curs 2006 - 2007, el cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic en Operacions i Manteniment de Maquinària de Construcció, que compta amb la col·laboració del Gremi d'Àrids de Lleida i altres empreses del sector. Aquesta formació, pionera a Espanya, crea un perfil professional on se suma el coneixement de la teoria i organització d'obres amb la conducció de la maquinària més utilitzada en obra civil. A partir ja d'aquest curs 2013 - 2014, aquesta formació s'ha completat amb la creació del nou cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic en Excavacions i Sondatges, perfil d'Operador de Maquinària de Construcció, mantenint el perfil professional anterior tot ampliant-lo al món de la mineria a cel obert i subterrània.

Els representants de l'empresa Iberpotash, Juan Sánchez (Director de mineria), Joaquim Lavin (Director de RRHH) i Laura Rodríguez (Responsable de Formació i Desenvolupament RRHH), van visitar les Instal·lacions de l'Institut (tallers, aules, parc de grues, aula de simulació, instal·lacions d'hípica) així com les classes pràctiques amb maquinària pesant que es realitzen en el centre. Els van acompanyar en la visita representants del Departament d'Ensenyament, del Gremi d'Àrids, de Tallers A. Miquel (Linde) i de Rental Forklifts Europe (Manitou).

L'empresa IBERPOTASH SA preveu participar activament en la formació dels futurs titulats en el camp de la mineria subterrània. Una de les properes activitats a realitzar amb els alumnes del cicle formatiu serà la visita a les instal·lacions de les mines de Súria i Sallent.


Les empreses Benito Arnó e Hijos i PROMSA seran guardonades en els Premis de Desenvolupament Sostenible 2013 UEPG SD Awards Ceremony el 27 de novembre a Brussel·les

El proper 27 de novembre, tindrà lloc a Brussel·les la cerimònia de lliurament del Premis de Desenvolupament Sostenible 2013 UEPG SD Awards Ceremony, on dues de les nostres empreses agremiades seran reconegudes a nivell europeu per les seves bones pràctiques en el sector dels àrids. Més concretament, les empreses que han estat guardonades a Europea són Benito Arnó e Hijos, SAU. - per l'aportació de valor afegit econòmic en la restauració de la gravera Núria d'Algerri (Lleida) - i l'empresa PROMSA - per les seves bones pràctiques en seguretat laboral de la pedrera de Queixans (Girona) i la resta de les explotacions del grup -. El març de 2012, a Madrid, ambdues empreses ja varen guanyar els primers premis de sostenibilitat FdA per les seves bones pràctiques a nivell estatal.

Per a la Junta Directiva del Gremi, i per a tot el sector dels àrids a Catalunya, és un orgull rebre aquests reconeixements internacionals, per la qual cosa s'ha decidit obrir la possibilitat a que qui ho desitgi pugui acompanyar a Brussel·les als representants dels guanyadors, de la Generalitat i del Gremi, on els serà reconegut per les autoritat europees el seu magnífic nivell professional en medi ambient, seguretat laboral i projecció econòmica, competint, i guanyant, amb 52 projectes de 14 països de la UE.

Les persones interessades en participar en aquesta activitat poden contactar amb la Sra. Anna Arnal ( anna@gremiarids.com o 934 156 483) per tal de coordinar els detalls logístics d'hotel i vols pel desplaçament del grup.

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

En marxa el nou web del Gremi de Pintors de Lleida

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida ja té en marxa el seu nou web promocional www.lleidapintabe.com, que registra un bon nombre d'entrades dia rere dia.

D'altra banda, des del Gremi es recorda als seus associats que encara no hagin fet arribar la imatge publicitària de la seva empresa per donar-se a conèixer mitjançant aquest canal, encara poden fer-ho per tal que sigui inclòs en aquest portal tot adreçant-se a la Sra. Ester Rossell erossell@coell.org. (973 23 21 66)

COELL

Conferència sobre l'aplicació de l'IVA de Caixa i altres mesures de la Llei d'Emprenedors a COELL dimecres 20 de novembre

COELL organitza amb la col·laboració de Pich Advocats i Economistes la conferència-col·loqui sobre l'aplicació de l'IVA de Caixa i altres mesures fiscals, mercantils, laborals i concursals de la Llei d'Emprenedors. L'acte tindrà lloc a la sala d'actes de COELL dimecres 20 de novembre a les 18 hores.

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de Suport als Emprenedors i a la seva Internacionalització, publicat en el BOE del passat 26 d'octubre, introdueix un seguit de canvis normatius, entre els quals hi destaca l'opció de liquidar l'IVA pel "Criteri de Caixa" del qual s'ha publicat recentment el seu reglament, i a on s'hi indica que els empresaris interessants hauran d'acollir-se a aquest règim especial de tributació d'IVA durant el proper mes de desembre.

D'altra banda, aquesta Llei introdueix novetats fiscals en l'IRPF i en l'Impost sobre Societats i incorpora noves mesures en l'àmbit concursal i mercantil. En el camp laboral, per la seva banda, hi ha hagut modificacions pel que fa a la cotització dels autònoms en casos de pluriactivitat, reduccions a la Seguretat Social pels autònoms que iniciïn una activitat amb un tractament més afavoridor per a discapacitats, simplificació en les mesures de prevenció de riscos laborals per a empreses de fins a 25 treballadors, entre d'altres. Per tal de fer un repàs a tots aquests aspectes d'interès per a les empreses del sector, COELL organitza amb Pich Advocats i Economistes aquesta conferència - col·loqui, en la qual hi intervindran l'economista i coordinador de temes fiscals de Foment del Treball, Sr. Valentí Pich; l'assessor laboral, Sr. Jordi Altafaja; i l'advocada i sòcia directora de PICH ADVOCTAS I ECONOMISTES, Sra. M. José Moragas.

Les persones interessades en prendre part en aquest acte poden confirmar la seva assistència a la Sra. Anna Verdú (coell@coell.org) al 973 23 21 66.


Jornada "Claus fonamentals per assegurar el seu futur davant la incertesa econòmica actual" a COELL dimarts 26 de novembre

COELL i OPTIMA Financial Planners organitzen una sessió informativa pel proper dimarts 26 de novembre a les 18.30 a la sala d'actes de COELL per tal d'aportar les Claus fonamentals per assegurar el futur atesa la incertesa econòmica actual. En el decurs de la jornada s'aprofundirà en els beneficis fiscals: IRPF i Impost de Societats; la jubilació; com conèixer el nivell de vida; els béns immobles com a valor tangible; la diversificació i protecció del patrimoni; l' impacte exponencial del llarg termini; el règim econòmic matrimonial; la planificació de la successió privada i empresarial; la previsió i la inversió, i per últim, els avantatges de la planificació financera. Les persones interessades a assistir-hi poden contactar amb la Sra. Ester Rossell erossell@coell.org.


Jornada a Foment de Treball sobre Finançament Empresarial el 19 de novembre

Les dificultats de finançament de les operacions, ja siguin corrents o de capital, són una de les grans qüestions que preocupen als empresaris avui dia. Foment del Treball i Fepime organitzen una jornada sobre el finançament empresarial el dia 19 de noviembre de les 9 a les 14 hores. En el decurs de la jornada s'abordarà aquesta temàtica des de quatre blocs diferents:

-Finançament bancari: tractarem les principals línies de finançament a l'abast de les empreses catalanes, mitjançant la principal entitat financera de Catalunya, CaixaBank, amb qui Foment ha signat un conveni de col·laboració en aquest àmbit.

-Finançament públic: s'explicaran les accions realitzades des dels operadors financers públics, ja sigui directament o mitjançant acords de col·laboració amb les entitats financeres, amb la participació de l'ICO i de l'ICF.

-Finançament no bancari: s'explicitaran les possibilitats del finançament no bancari, fortament arrelats als països anglosaxons, i de forma incipient al nostre, per tal de veure les possibilitats i oportunitats que es donen en aquest tipus de mercats.

-Finançament d'àmbits estratègics: abordarem el finançament destinat a la internacionalització, la innovació de la nostra economia i l'emprenedoria. Comptarem amb la participació de COFIDES, per la implantació a l'exterior; CESCE pel que fa a l'assegurança de crèdit i el finançament de les operacions assegurades; Bankinter per la línia de finançament a activitats amb potencial innovador -com a entitat que canalitza el FEI al nostre país-, i ENISA pels àmbits d'innovació i emprenedoria.

Per a més informació adreceu-vos a següent enllaç:

Enllaç


El Port Tarragona organitza una jornada de trobades per impulsar les exportacions el 28 de novembre

El Port de Tarragona impulsa una jornada de trobades orientada a professionals i empresaris de diversos sectors econòmics -com alimentació, indústria, química, agricultura, ramaderia, tecnologia i logística- per generar nous projectes exportadors que "dinamitzin el sector". La 'Getting Contacts Export & Logistics Tarragona-Lleida' tindrà lloc el 28 de novembre està dirigida tant a professionals d'empreses en procés d'internacionalització com a experts en exportació. La dinàmica parteix d'una agenda de deu reunions 'business to business' que cada participant rep prèviament i que està dissenyada segons les necessitats que ha expressat. La cita tindrà lloc el 28 de novembre al Muntatge 1 del Moll de Costa i té la col·laboració de la Cambres de Comerç de Tarragona, Reus, Valls, Lleida i Tortosa.

 
INFO FISCAL

Resolució de 18 d'octubre de 2013, de l' Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre el marc d'informació financera quan no resulta adequada la aplicació del principi d'empresa en funcionament

El Departament de Fiscal de COELL informa que:

Amb la finalitat que els administradors de la societat o responsables de la entitat siguin conscients de la existència d'incerteses importants, referent a que la empresa pugui funcionar normalment, s'haurà d'informar en la memòria en l'apartat " Bases de presentació de les comptes anuals".

La resolució a títol d'exemple, enumera factors que poden evidenciar la incertesa de la continuïtat de la empresa i que els responsables han de ponderar:

  • A nivell financer:

o Quan la posició patrimonial neta o l'actiu circulant, sigui negatiu.

o Quan no es pugui atendre en termini, els préstecs a llarg termini, o la dependència de finançament de l'actiu circulant a curt termini per finançar actius a llarg termini.

o Retirada del recolzament financer dels creditors.

o Incapacitat per pagar al venciment als creditors, els contractes de préstec i d'obtenir finançament per a nous projectes, així com pagar al comptat als proveïdors.

  • A nivell operatiu:

o Intenció de liquidar la entitat o cessar en les seves activitats.

o Sortida dels membres claus de direcció.

o Pèrdua de clients clau, o mercat important, així com la pèrdua de franquícia..

· A nivell Legal o altres:

o Procediments legals pendents que suposen risc per a la entitat i que la entitat no podria assumir

La resolució que consta de sis normes :

Primera- Objectiu i àmbit d'aplicació.

Segona- Criteris específics de l'aplicació del Marc Conceptual de la Comptabilitat a la emprea en "liquidació ".

Tercera- Normes de registres i valoració de les empreses en liquidació.

Quarta- Normes d'elaboració de les comptes anuals de la empresa en "liquidació".

Cinquena- Normes de formulació de comptes anuals consolidades de la empresa en "liquidació".

Sexta- Nova aplicació del principi d'empresa en funcionament .

Es basa en els següents raonaments:

L'objectiu es la fixació de la informació necessària , per a poder formular els comptes anuals, en els supòsits legals de liquidació, quan el principi d'empresa en funcionament no es pugui utilitzar, podem trobar els següents escenaris:

Situació en que sense haver acordat la dissolució de la empresa o la obertura de liquidació en seu concursal, no es viable mantenir la hipòtesis de empresa en funcionament i els altres casos que s'ha produït el cessament de la activitat, o altres que sorgeix la obligació legal de liquidar el patrimoni de la empresa. Davant la obligació mercantil de formular els comptes anuals, es tracta de fixa un marc d'informació financera, que complint-la permeti afirmar als administradors de la societat , que els comptes anuals ofereixen la imatge fidel del patrimoni , de la situació financera i dels resultats de la empresa .

El principi d'empresa en funcionament estableix, la gestió de la empresa continuarà en un futur previsible, per tant l'aplicació dels principis i criteris comptables , no tenen el propòsit de determinar el valor de patrimoni net a efectes de la seva transmissió global, en els casos que no sigui d'aplicació aquest principi, la empresa aplicarà les normes de valoració més adequades que reflecteixin la imatge fidel de les operacions destinades, a la realització dels actius i cancel·lació de passius, havent de subministrar aquesta informació en la memòria dels comptes anuals la informació dels criteris aplicats.

L' enfocament establert es basa per mantenir la continuïtat dels criteris de valoració recollits en el marc general de informació financera, excepte per identificar el valor de liquidació de la empresa, que hauria de partir del valor raonable de l'actiu.

Es considera complert l'objectiu de la imatge fidel del patrimoni en liquidació, al valorar l'actiu pel menor import entre el seu valor en llibres i el seu valor de liquidació, i el passiu pel cost amortitzat , evitant que la absència de recursos per cancel·lar les obligacions de la empresa interfereixi en la valoració de les deutes, excepte que abans d'aprovar-se el balanç final de liquidació, procedeixi la seva extinció en virtut d'un acord amb els creditors.

Respecte a la norma de registre i valoració en matèria d'actius financers permet complir amb l'objectiu.

Respecte la empresa en situació de concurs de creditors, no interromp la activitat professional o empresarial que ve exercint el deutor i subsisteix la obligació de formular i auditar els comptes anuals, per tant tot i declarat el concurs, segueixen vigents els principis d'empresa en funcionament i meritació.

D'altra banda el cessament de l'activitat comporta el reintegrament de subvencions, i suposarà la comptabilització d'un passiu per l' import a reintegrar amb càrrec a la subvenció reconeguda en el patrimoni net pendent de transferir a la compte de pèrdues i guanys i reconeixent per la diferencia una despesa , per aquesta última.

Els comptes anuals no es formularan en la base del principi d'empresa en funcionament, si es determinen "fets posteriors al tancament" sorgeixen dubtes significatius sobre la possibilitat de que la empresa segueixi funcionant normalment.

Un cop ponderats els factors causants de la fallida del principi d'empresa en funcionament, s'informaran en la nota de la memòria " Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa"tant si es decideix l'aplicació del principi com si pel contrari s'aplica el marc d'informació financera que s'aprova per la present resolució.

L'obligació de formular els comptes anuals de la empresa en liquidació, subsisteixen les obligacions comptables i per tant l'obligació de consolidar per la dominant.


DECRET 828/2013 de 25 d'octubre que modifica , el Reglament de l'IVA i altres reglaments de caràcter tributari

Entra en vigor : 27 d'octubre de 2013, excepte del referent al règim especial del criteri de caixa 1 de gener de 2014.

MODIFICACIONS EN ELS REGLAMENTS DE L'IVA

Ø Supressió de la exigència legal de sol·licitud d'autorització prèvia per l'Administració Tributària del requisit per l'aplicació de determinades exempcions.

La exempciódels serveis de les entitats que no tinguin finalitat lucrativa, no exigeixel reconeixement previ per part de l'Administració, resulta d'aplicació automàtica.

Ø Es regulen els requisits de les comunicacions entre empresaris i destinataris intervinents en les operacions afectades pel règim d'inversió del subjecte passiuen els supòsits:

o Operacions en el marc d'un procés d'urbanització de terrenys o construcció o rehabilitació d'edificacions, comunicació fefaent dels destinataris que actuen en condició d'empresaris o professionals, i del marc d'actuació de les obres.

o Renúncia a l'exempció per segona o ulterior transmissió d'edificacions, on el destinatari haurà de fer constar, el dret a la deducció del total de l'impost per l'adquisició de dits béns i la seva condició d'empresari o professional i el transmitent comunicació fefaent de la renúncia a l'exempció.

Ø Obligació de presentar dues declaracions, en l'auto de declaració de concurs.

Ø Modificació de les bases imposables, en cas d'impagament:

o Es condiciona la modificació de la base imposable a la expedició i remissió de la factura rectificativa , exigint al subjecte passiu l'acreditació de la remissió al destinatari, amb llibertat dels mitjans d'acreditació.

o També hi haurà obligació que les factures rectificatives, emeses en situació de concurs, siguin remeses a les administracions concursals, i s'elimina l'obligació d'adjuntar l'auto de declaració de concurs dels documents a presentar a l'Agencia Tributaria.

o El creditor i el deutor hauran de comunicar la modificació de les bases imposables per via electrònica , mitjançant un formulari específic a l'Agencia Tributària , tant en el cas de concurs de creditors com en reclamació per impagament.

Ø Nou règim especial del criteri de caixa ( entre el vigor 1/1/2014):

o Règim optatiu, exercici de l'opció mes de desembre anterior a l'any que hagi de sorgir efecte, la renuncia tindrà un efecte per un període mínim de tres anys.

o Exclusió quan es superi 2.000.000€ de volum d'operacions, i cobraments en efectiu d'un mateix destinatari superi els 100.000€ , amb efectes l'any immediatament posterior al que es superin els límits.

o Els subjectes passius acollits al règim especial de caixa, han d'incloure en les llibres registres, les dates de cobrament o pagament i el mitja utilitzat ( compte bancari,...), obligació s'estén al no acollits però que siguin destinataris d'operacions d'aquest règim.

Respecte l'anotació registral ,es realitzarà en el termini establerts amb caràcter general, tot i que posteriorment s'hagi de complementar la informació quan s'efectuïn els pagaments o cobraments.

o Obligació que en les factures es mencioni expressament la aplicació de " Règim Especial del Criteri de Caixa".

Ø Opció per l'aplicació del prorrata especial:

El procediment per optar a la prorrata especial es permet que s'efectuï en la última declaració-liquidació de l'impost corresponent a cada any natural, a excepció d'inici d'activitat o sector diferenciat, que correspondrà al període en que es produeixi.

MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE DESENVOLUPAMENT DE LA LL58/2003 GENERAL TRIBUTARIA, EN MATERIA DE REVISIÓ EN VIA ADMNISTRATIVA. DECRET 520/2003

Ø Es clarifiquen els requisits que han de complir per a que l'Administració Tributaria reconegui el dret a la devolució del els quotes sobre l'Impost del Valor Afegit mal repercutides , especificant quan es considera ingressada la quota repercutida amb resultat a ingressar o en les que no s'ha produït l'ingrés.

MODIFICACIONS DEL DECRET 1065/2007 Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió e inspecció tributària

Ø Modificació de la obligació de declaració d'operacions amb terceres persones . Model (347):

o Queden obligats a presentar aquesta declaració, les comunitat de béns en règim de propietat horitzontal, així com entitats o establiments de caràcter social que hauran de declarar les adquisicions en general de béns o serveis .

o Els subjectes passius inclosos en el règim simplificat d'IVA han d'incloure també la informació de les operacions per les que rebin factura i estiguin registrades en el Llibre de factures rebudes.

o Respecte les operacions del nou règim especial del criteri de caixa, exigeix que es declarin els imports efectivament cobrats o pagats, així com el que es meriten a 31 de desembre de l'any posterior , al que s'hagi produït la operació.

Aquestes operacions figuraran separades, en la declaració de terceres persones i es consignaran tant en l'any que s'hagi efectuat la operació, com l'any en que facin efectius els imports.

o La informació a subministrar, pels acollits al règim especial del criteri de caixa, per les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal, i per les operacions afectades pels destinatarisdel criteri de caixa serà de caràcter anual.

o Eliminació de l'import excloent, per obligar a declarar la totalitat de subvencions atorgades per diferents Administracions a una mateixa entitat.

o Separació de les operacions en que es produeixi la inversió del subjecte passiu i les que es vinculin al règim de dipòsit diferent al duaner.

Ø A partir 1 de gener de 2014, sòl estan obligats a informar sobre les operacions incloses en els llibres registres ( model 340) , els subjectes passiu de l'IVA que estiguin inclosos en el registre de devolució mensual.


LLEI 16/2013 pel que s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributaries i financeres

Passem a citar les principals mesures incorporades:

Impost de Societats:

Mesures que entre en vigor en 01/01/2013 dirigides a evitar la doble deduïbilitat de les pèrdues en un primer moment en la seu de la entitat i en la seu del inversor.

Ø Eliminació del deduïbilitat de pèrdues per deteriorament en cartera, per tant no es podran deduir en l'impost les pèrdues per deteriorament de les participacions d'empreses del grup, multigrup o associades, tant si es tracta d'entitats residents o no. Tampoc seran deduïbles les rendes negatives generades durant el termini d'establiments permanents ubicats en l'estranger ni les rendes negatives obtingudes per empreses membres de una UTE.

Ø S'estableix un règim transitori per la recuperació de les pèrdues per deteriorament , que ja s'han deduït fiscalment, així com nous criteris d'imputació temporal a efectes de diferir la renda negativa, que afecta també al règim especial de consolidació fiscal.

En el mateix sentit els règim especial de fusions, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors , incorpora una modificació per a minorar la diferencia fiscalment deduïble.

Mesures que es prorroguen pels exercicis 2014 i 2015.

Ø Es mantenen les limitacions en la compensació de bases imposables negatives del 25% o del 50% de la base imposable prèvia, això no afectarà a les quites provinents de convenis de creditors en seu d'un procediment concursal.

Ø Limitació de la deduïbilitat fiscal del Fons de Comerç del 5% a l'1% i dels actius intangibles amb vida útil indefinida ( del 10% al 2%).

Ø Manté el coeficient límit conjunt per les deduccions per incentivar determinades activitats del 25% al 50%.

Ø Es mantenen els tipus incrementats dels pagaments fraccionats, per els període impositius que s'iniciïn en l'any 2014. També es manté l'import mínim del pagament fraccionat per períodes impositius iniciats dins dels anys 2014 i 2015.

Altres mesures:

Ø Contractes d'arrendament financer, es prorroga la mesura en el senti que no era necessari que les quotes de la recuperació del cost del be, tinguin caràcter creixent o constant.

Ø Es prorroga el règim transitori en relació a la llibertat d'amortització.

Ø S'estableixen bonificacions en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en cas de desenvolupament d'activitats declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstancies socials, culturals , històriques o artístiques.

Ø S'incrementen els tipus de gravamen de l'IBI per exercicis 2014 i 2015.

Ø Nou impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle, d'entrada en vigor 01/01/2014.


PROPERES DECLARACIONS FISCALS

El Departament de Fiscal de COELL us informa de les properes declaracions fiscals:

TERMINI: 13 DESEMBRE 2013 (PAGAMENT TELEMÀTIC DOMICILIAT)

Termini per la presentació del pagament fraccionat de l'Impost de Societats, corresponent a l'exercici en curs. Règim General(MODEL 202), règim tributació consolidada (MODEL 222). Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/11/13).

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 20 DE DESEMBRE, ALTRES FORMES DE PAGAMENT.

TERMINI: TOT EL MES DE DESEMBRE

Els subjectes passius de l'Impost de Societats, les societats civils i les entitats de l'art. 35.4 de la Llei 58/2003 (Llei General Tributaria), que deixen d'estar exemptes de l' IAE, per haver superat la xifra de negocis en 1.000.000,00.-€ en l'any 2012, o en cas contrari que es tornar a gaudir de l'exempció per no haver superat el límit esmentat.(MODEL 840).

Regularització dels possibles canvis d'activitats econòmiques dels epígraf d'IAE (MODEL 036).

Nou Règim Especial del Criteri de Caixa (entrada en vigor el 01/01/2014)

Acollir-se al NOU RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA, a tenir en compte que la renuncia tindrà un efecte per un període mínim de tres anys. (MODEL 036).

Renúncia o revocació d'Estimació Directa Simplificada, Estimació Objectiva i Règim Simplificat d'Agricultura, Ramaderia i Pesca d'IVA per l'exercici 2014 i successius. (Renuncia mòduls) (MODEL 036).

Tots aquells que estan acollits a mòduls recordar els nous límits d'exclusió aprovats al 2012:

- Les activitats sotmeses a retenció (1%) quedaran excloses si superen els següents límits:

· Rendiments íntegres sotmesos a retenció siguin superiors a 50.000,00.-€ sempre que representi més del 50% del volum total dels rendiments integres.

· Rendiments sotmesos a retenció superior 225.000,00.-€ anuals

- Activitats de la divisió 7 (Transports) el límit de rendiments íntegres es de 300.000,00.-€ anuals.

DEL VOSTRE INTERÈS:

  • Si esteu interessats que us calculem les amortitzacions ens podeu fer arribar les factures de l'any actual i anteriors.
  • Es recordar que abans del 17/12/2012 ens podeu sol·licitar un estudi per saber quin règim s'adapta mes a les vostres circumstancies si el Regim Estimació Objectiva o el Regim Estimació Directa Simplificada.

** Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/11/13). Ens podeu fer arribar el Balanç Pèrdues i Guanys abans del 05 de desembre per tal de presentar el model.

ÚLTIMES NOTICIES

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (RESOLUCIÓ EMO/2232/2013, de 21 d'octubre; DOGC de 29 d'octubre)

Objecte: Ajuts per a projectes d'inversió realitzats a Catalunya i que es considerin d'alt impacte. Seran considerats projectes d'alt impacte, el projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses no establertes, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació d'ocupació a Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts a inversions empresarials d'alt impacte que preveu aquesta convocatòria és des del 30 d'octubre fins el 19 de desembre de 2013 .

Per a més informació consulteu el següent enllaç http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6490/1322842.pdf


Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació

(ORDRE EMO/270/2013, de 28 d'octubre, de modificació de l'Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre; DOGC de 4 de novembre). Convocatòria per l'any 2013 i Convocatòria anticipada per l'any 2014

Objecte: Programa innovador de suport a l'experiència pràctica de les persones joves d'entre 16 i 25 anys desocupades que combina accions d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d'experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

Destinataris: Persones aturades, d'entre 16 i 25 anys, que no han finalitzat l'ESO o que l'han obtingut però no han continuat amb els estudis postobligatoris.

Entitats beneficiàries: Segons el tipus d'acció:

a) Per la tutorització, formació i promoció de la participació de les empreses

· Ajuntaments de Catalunya (o organismes autònoms) corresponents a municipis de més de 30.000 habitants (demarcació de Barcelona) o de més de 20.000 habitants (resta de demarcacions)

· Consells comarcals i entitats supramunicipals que abastin un territori de més de 20.000 habitants

b) Adquisició d'experiència professional.- Empreses i entitats i institucions sense afany de lucre seleccionades per les entitats locals.

Actuacions a desenvolupar:

a) Tutorització i acompanyament a la inserció

b) Formació professionalitzadora necessària per poder desenvolupar les tasques assignades a un determinat lloc de treball i si s'escau, formació per a l'obtenció del títol de graduat en ESO.

c) Promoció de la participació d'empreses i entitats/ institucions sense afany de lucre.

d) Experiència professional en empreses i entitats/ institucions sense afany de lucre mitjançant un contracte de treball

Quantia dels ajuts:

El SOC subvenciona les actuacions a desenvolupar. Per les actuacions d'experiència professional en empreses subvenciona els contractes de treball subscrits amb els/les joves participants amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un màxim de 6 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds per a les entitats locals per a la realització de les actuacions previstes en els apartats a), b) i c) és fins al 21 de novembre.

El termini de presentació de sol·licituds per a les empreses seleccionades per a la realització de l'actuació d'experiència professional serà d'un mes des de la data d'inici del contracte. En tot cas el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2014.

Per a més informació consulteu el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6493/1323331.pdf

 
FORMACIO

Cursos de PRL per a diferents especialitats

COELL organitza els propers 13, 14, 20 i 21 de desembre un curs de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) de 20 hores adreçat a diferents especialitats.
El preu del curs és de 180 euros, bonificables per a treballadors en actiu per compte d'altri. Les persones interessades en participar en aquesta acció formativa poden adreçar-se a la Sra. Maria José (mjfarre.formacio@coell.org) trucant al 973 23 21 66.

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE