Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Novembre 2013
Núm. 68
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Signat el calendari laboral del sector de la Construcció de Lleida per a l'any 2014

El calendari laboral del sector de la construcció de Lleida per a l'any 2014 s'ha signat a la seu de COELL el 20 de novembre entre els representants de la Federació de Gremis de la Construcció de Lleida i els representants de les organitzacions sindicals UGT i CCOO. Així, la comissió negociadora acorda establir el calendari laboral per a l'any 2014 en els següents termes:

1.- La jornada laboral per a l'exercici de 2014 serà de 40 hores setmanals de dilluns a divendres, amb un màxim total de 1.738 hores anuals de treball efectiu.

2.- Les festes oficials a Catalunya fixades en el calendari per a l'any 2014 són:

1 de gener (Any Nou)

6 de gener (Reis)

18 d'abril (divendres Sant)

21 d'abril (Pasqua)

1 de maig (Festa del treball )

15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre ( Diada Nacional)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre ( Dia de la Constitució)

8 de desembre (Immaculada Concepció)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)

3.- A més de les festes esmentades, s'hauran d'incloure les dues festes locals del respectiu municipi. En el supòsit que les dues festes locals que s'han fixat, coincideixin amb dissabte, diumenge, festiu per conveni, festiu nacional o autonòmic, es traslladarà al primer dia laborable següent.

4.- La jornada laboral festiva segons el conveni col·lectiu serà els dies 17 d'abril i 24 i 31 de desembre.

5.- Les parts estableixen que serà festa per conveni l'any 2014 els següents dies: 2 de maig, 23 i 24 de juny, 12 de setembre, 31 d'octubre i 29 i 30 de desembre.

6.- En quant a les 6 hores que superen la jornada anual de 1738 hores, empresa i treballador pactaran o bé treballar sis dies set hores o bé gaudir 6 hores de permís personal, no podent- se acumular en un mateix dia, excepte acord en contrari entre les parts .

El calendari laboral fixat serà d'aplicació a totes aquelles empreses que no en pactin un altre diferent amb el Comitè d'Empresa, Delegats de personal, o amb els seus treballadors en defecte d'aquells.

Aquest calendari serà susceptible de modificació en el supòsit que la jornada laboral anual prevista al Conveni General del Sector de la Construcció aplicable sigui modificada.

D'altra banda, la Comissió Negociadora aprova incloure en el redactat del vigent Conveni col·lectiu del Sector de la Construcció de la província de Lleida, dins l'article 39 titulat "indemnitzacions", el següent apartat: " - Per a l'any 2013: 47.000 euros".

Per a consultes o aclariments adreceu-vos a la sra. Sandra Miravete smiravete.juridic@coell.org


L'aposta per la construcció sostenible

El president de la Federació de Gremis de la Construcció, Sr. Josep M. Gardeñes, ha publicat en els mitjans locals un article d'opinió sobre la construcció sostenible instant al sector de la construcció a encaminar-se cap a un procés productiu més ecoeficient i a apostar cada cop més per aplicar noves tècniques constructives innovadores que observin amb rigor criteris mediambientals. En opinió de Gardeñes, construir de manera equilibrada i sostenible des d'una dimensió social, econòmica i ambiental té un retorn en forma d'estalvi de consum augmenta el valor de l'immoble.

Les principals traves de l'aposta per la construcció sostenible rauen en la manca de conscienciació entre la societat ; la necessitat de comptar amb mà d'obra d' alta qualificació en tècniques d'edificació d'eco-edificis, ecodisseny, etcètera, fet que fa indispensable que s'impulsi la formació continuada en aquest sentit. I també, la manca d'incentius des de l'Administració envers l'activitat constructora sostenible, com ara la reducció d'impostos vinculats als béns immobles; els incentius econòmics i fiscals davant la construcció tradicional i el compliment obligatori de determinades mesures establertes per llei i l'atorgament de subvencions per accions com la rehabilitació.

En definitiva, des de la Federació de Gremis de la Construcció s'insta a endegar un pla d'acció que faci front als errors que es van arrastrant del passat i que marqui les línies per tornar a donar impuls al sector a curt termini, permetent desenvolupar un model de negoci immobiliari eficient, tecnològic i sostenible a mig i llarg termini.


Conferència Oportunitats d'estalvi energètic en el sector industrial el 12 de desembre

La sala d'actes de Diputació de Lleida acollirà el proper dijous 12 de desembre a les 18 hores la conferència Oportunitats d'estalvi energètic en el sector industrial, que organitza la firma Imartec Energia SL. Les persones interessades a assistir-hi adreceu-vos a http://www.imartec.es/contacte/.


Programa d'Acceleració Empresarial de GlobaLleida

GlobaLleida organitza un programa d'Acceleració Empresarial dirigit a incrementar la facturació de l'empresa i aconseguir solidesa financera. Formació trimestral impartida en sessions grupals i tutories individuals per tal de capacitar a l'equip emprenedor en els aspectes claus de l'empresa .

El programa se centra en què necessita una empresa per ser més competitiva, el programa inclou diferents àmbits de capacitació: Gestió estratègica del model de negoci; estratègia de venda; finançament; formació jurídica; internacionalització i negociació.

Cada àmbit es desenvolupa seguint una metodologia de treball de cooperació entre el consultor i l'empresari. S'assignarà un tutor per empresa per fer seguiment de l'evolució i aprofitament del programa. El programa finalitza amb la participació en un fòrum d'inversió privada d'aquelles empreses que tinguin el perfil i la capacitat d'alçar capital privat.

Les empreses han de complir amb les següents característiques: que hagin facturat amb més d'un any d'antiguitat; que tinguin seu a la província de Lleida; que comptin amb un equip directiu compromès amb el programa i que tinguin un potencial de creixement elevat.

La formació s'inicia el 3/2/2014 i finalitza el 14/4/14, previ procés de selecció. Per a inscriure's consulteu el següent enllaç: Enllaç

NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

Convocatòria: Ajuts EMPLEA 2014

La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) laconvocatòria 2014 per a la concessió d'ajudes EMPLEA, en les modalitats titulats universitaris i titulats no universitaris amb formació profesional de grau superior o equivalent,dins del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016).

L'objecte de les ajudes és per una banda, la contractació de tecnòlegs per a la realització d'activitats d'R+D+I i per una altra la formació que obligatòriament han de seguir aquests tecnòlegs i que els capacitarà com a gestors de la R+D+I. Aquests ajuts es desdoblen en dues modalitats en funció de la titulació del tecnòleg:

a) Ajudes a la contractació i formació de titulats universitaris (EMPLEA TU-2014).

b) Ajudes a la contractació i formació de titulats no universitaris amb formació professional de grau superior o equivalent (EMPLEA FPGS-2014).

El pressupost destinat a finançar aquesta convocatòria és de 100.000.000€ per als préstecs i 1.500.000€ per a les ajudes en forma de subvenció.

La presentació de la sol·licitud de l'ajut a la contractació haurà de realitzar-se obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats per a això a la seu electrònica.

El termini de presentació s'iniciarà el dia 22 de novembre de 2013, a les 10:00 hores i finalitzarà el dia 20 de gener de 2014, a les 15:00 hores.

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

Assemblea General de l'Associació de Promotors el 12 de desembre

Recordem que dijous 12 desembre al vespre tindrà lloc l'Assemblea General de l'Associació de Promotors i Constructors de les Terres de Lleida, en el decurs de la qual es procedirà a la renovació de càrrecs de la seva Junta Directiva. En els propers dies, els socis de l'associació rebran el programa i l'ordre del dia. Es preveu que la segona part de l'assemblea estigui oberta a professionals del sector no associats, per la qual cosa, els socis poden transmetre la convocatòria a tots aquells professionals coneguts que no pertanyin a l'associació i que tinguin interès a prendre part en l'assemblea, la qual finalitzarà amb un sopar de germanor.

NOTÍCIES ASSOC. PROV. DE FABRICANTS D'ARIDS I FORMIGONS

Les empreses Benito Arnó e Hijos i PROMSA guardonades en els Premis de Desenvolupament Sostenible 2013 UEPG SD Awards Ceremony

El 27 de novembre va tenir lloc a Brussel·les la cerimònia de lliurament del Premis de Desenvolupament Sostenible 2013 UEPG SD Awards Ceremony, on dues de les nostres empreses agremiades van ser reconegudes a nivell europeu per les seves bones pràctiques en el sector dels àrids. Més concretament, les empreses que han estat guardonades a Europea són Benito Arnó e Hijos, SAU. - per l'aportació de valor afegit econòmic en la restauració de la gravera Núria d'Algerri (Lleida) - i l'empresa PROMSA - per les seves bones pràctiques en seguretat laboral de la pedrera de Queixans (Girona) i la resta de les explotacions del grup -. El març de 2012, a Madrid, ambdues empreses ja varen guanyar els primers premis de sostenibilitat FdA per les seves bones pràctiques a nivell estatal.

En el decurs de l'acte també hi van ser presents, a més del conseller d'Agricultura de la Generalitat, Sr. Josep M. Pelegrí, el president del Gremi d'Àrids de Catalunya, Sr. Joaquim Roca, acompanyat d'altres membres de l'ens.

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

El Gremi de Pintors de Lleida al programa Cafeïna

Els professionals del Gremi de Mestres Pintors de Lleida han enregistrat diverses intervencions en el programa Cafeïna de Lleida Televisió explicant la campanya contra l'intrusisme Lleida Pinta Bé i recordant la importància de contractar professionals del sector de la pintura a l'hora de fer obres a les llars. Les dates d'emissió es comunicaran properament.


Loteria del Gremi de Pintors de Lleida

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida disposa ja de dècims de loteria de Nadal, com en altres anys. El preu de les paperetes és de 6 euros (es juguen 5,40 euros). Contacteu amb la sra. Ester Rossell (973 232166) o al correu electrònic erossell@coell.org

NOTÍCIES GREMI DE CERAMISTES DE LLEIDA

Assemblea del Gremi de Ceramistes de Lleida

El Gremi de Ceramistes de Lleida va celebrar la seva assemblea general ordinària el 29 de novembre a la seu de COELL per donar llum verda als tràmits habituals (memòria d'activitats; aprovació de l'estat de comptes de l'exercici 2013 i pressupost del 2014), per analitzar la situació de mercat i aprovar un donatiu de 600 euros a l'entitat L'Estel de Balaguer. Enguany, les empreses associades van convidar a prendre part en l'assemblea a dues empreses no pertanyents al Gremi, Ceràmica Almacelles i Ceràmica Tealsa d'Almenar.

COELL

Conferència sobre l'aplicació de l'IVA de caixa i altres mesures de la Llei d'Emprenedors a càrrec de Pich Advocats i Economistes

COELL va organitzar el dia 20 de novembre, amb la col•laboració de Pich Advocats i Economistes, la conferència-col•loqui sobre l'aplicació de l'IVA de Caixa i altres mesures fiscals, mercantils, laborals i concursals de la Llei d'Emprenedors.

En el decurs de l'acte es va fer un repàs a la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als Emprenedors i a la seva Internacionalització, que introdueix un seguit de canvis normatius, entre els quals hi destaca l'opció de liquidar l'IVA pel "Criteri de Caixa" del qual s'ha publicat recentment el seu reglament, i a on s'hi indica que els empresaris interessants hauran d'acollir-se a aquest règim especial de tributació d'IVA durant el proper mes de desembre.

D'altra banda, també es va aprofundir en les novetats fiscals que introdueix la Llei en l'IRPF i en l'Impost sobre Societats, així com també es van posar damunt la taula les noves mesures en l'àmbit concursal, mercantil i laboral.

La conferència-col•loqui va comptar amb les intervencions de l'economista i coordinador de temes fiscals de Foment del Treball, Sr. Valentí Pich; l'assessor laboral, Sr. Jordi Altafaja; i l'advocada i sòcia directora de Pich Advocats i Economistes, Sra. M. José Moragas.


Visita dels alumnes de l'Institut Castell dels Templers

Un grup de 16 alumnes que cursen el curs de PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial) d'Auxiliar d'Oficina i serveis administratius en general van visitar el 28 de novembre les instal·lacions de COELL per conèixer de prop l'activitat i els serveis que es desenvolupen en les nostres oficines.


Recordem en què consisteix la prevenció de riscos laborals?

La Prevenció de Riscos Laborals consisteix en un conjunt d'activitats que es realitzen en l'empresa amb la finalitat de descobrir anticipadament els riscos que es produeixen en qualsevol treball .

Aquesta anticipació permet que es puguin planificar i adoptar una sèrie de mesures preventives que evitaran que es produeixi un accident laboral .

Amb el assessorament gratuït que proporciona COELL PREVENCIO podràs tenir aquestes idees clares:

• Un accident laboral no és un succés inevitable : Un accident laboral és la manifestació que hi ha hagut una fallada en l'organització o desenvolupament del treball.

• Com millor i més detalladament s'estudiï una tasca, més fàcil serà preveure els riscos associats a la mateixa.

La legislació vigent es basa en el dret dels treballadors a una protecció eficaç davant els riscos laborals, el que implica un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors.

Per a mes informació o per qualsevol consulta o dubte adreceu-vos en l'horari de les nostres oficines i demaneu per la Sra. M. José Farré (973 23 21 66) o bé per correu electrònic prl@coell.org. També podeu visitar la pàgina web http://www.coellprevencio.com.


Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Direcció General de Empleo, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2014

La Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Direcció General de Empleo, publica la relació de festes laborals per a l'any 2014. Podeu consultar-ho en el següent enllaç: Enllaç


Jornada d'anàlisi sobre finançament empresarial​

​Foment del Treball i Fepime Catalunya van abordar, en una jornada amb experts, les dificultats de finançament de les operacions, ja siguin corrents o de capital, en les empreses de Catalunya. Aquesta és una de les qüestions que precisament més preocupen els empresaris a dia d'avui i, per això, la jornada va aprofundir en totes les possibilitats de finançament, que encara són massa limitades, des de la perspectiva de: finançament bancari, finançament públic i finançament no bancari. Alhora, es va fer especial esment en el finançament d'àmbits estratègics com a dia d'avui són la internacionalització de l'empresa catalana, la innovació i els projectes d'emprenedoria. El president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, va subratllat que, "tot i que els indicadors macroeconòmics assenyalen que Espanya i l'Eurozona estan en fase de recuperació, el crèdit no flueix encara com caldria desitjar cap al sector empresarial" . Gay de Montellà va insistir en animar els empresaris catalans a "tirar endavant nous projectes que de ben segur podran anar trobant el finançament escaient".

Per la seva banda, el secretari general de Fepime Catalunya, Salvador Guillermo, va assegurar sobre la jornada celebrada que " es vol posar a l'abast de les empreses les diferents vies de finançament de què disposa i, especialment en aquells àmbits més competitius [emprenedoria, innovació i internacionalització] on hi ha nínxols de finançament que cal aprofitar".

Foment del Treball i Fepime van convidar com a ponents de la jornada a representants d'institucions públiques i privades que en aquests moments són clau per fer arribar el crèdit a l'empresa i amb les quals, per això, aquestes organitzacions empresarials han subscrit al llarg dels darrers anys acords de col·laboració per facilitar la connexió de les empreses de Catalunya amb els recursos financers. És el cas de Caixabank, l'Instituto de Crédito Oficial (ICO), l'Institut Català de Finances (ICF), Bankinter, COFIDES o CESCE. En el marc de la jornada, s'han exposat també les possibilitats del finançament no bancari, una modalitat fortament arrelada als països anglosaxons i de forma incipient al nostre, per tal de veure les possibilitats i oportunitats que es donen en aquest tipus de mercats.

Finalment, Foment i Fepime han volgut fer una anàlisi detinguda de les possibilitats de finançament d'àmbits estratègics com ara la internacionalització, la innovació de la nostra economia i l'emprenedoria.


Nou programa EXPANSIONA'T

Es tracta d'un programa expert per a empreses de més de cinc anys de vida que no es conformen amb un compte d'explotació favorable, sinó que aposten per treure'n el màxim profit possible. Amb aquest objectiu, el programa EXPANSIONA'T prepara les empreses per créixer i proposa dues línies de treball per aconseguir-ho:

EXPANSIONA'T diversificant les exportacions. Aquesta modalitat permet a l'empresa identificar els mercats amb més potencial exportador per al seu producte i definir i implementar les accions per introduir-s'hi o consolidar-se.

EXPANSIONA'T reenfocant el model de negoci. La variant més estratègica del nou programa permet a l'empresa millorar una de les àrees funcionals (màrqueting i vendes, operacions, finances, organització i RRHH, o estratègia), definint un model de negoci sòlid a mig termini i implementant millores en la gestió.

El programa consta de tres fases: fase d'anàlisi, fase de definició i la fase d'implementació i s'hi poden acollir pimes industrials, comercials o de serveis amb més de cinc anys de constitució i amb una estructura capaç d'assumir i implementar un pla creixement.

Expansiona't és un programa orientat a resultats que persegueix la millora de la facturació de l'empresa. És un programa subvencionat entre un 60% i un 80% i es pot sol·licitar fins al 3 de desembre. Per a més informació: www.acc10.cat


Com afecta la zona única de pagaments en euros (SEPA) a l'empresa

Amb la publicació el passat 30 de març de 2012 del Reglament UE 260/2012 , Reglament directament aplicable en tots els Estats de la Unió Europea , es va donar llum verda a la creació d'un mercat integrat de pagaments electrònics en euros , sense distinció entre pagaments nacionals i transfronterers. El projecte de zona única de pagaments en euros ( Single Euro Payments Area, SEPA ) persegueix la implantació de serveis de pagament comuns a tota la Unió Europea que substitueixin els actuals serveis de pagament nacionals . Va iniciar el seu camí amb la Directiva Europea de Serveis de Pagament al desembre de 2007 i traslladada a la legislació espanyola mitjançant la Llei de Serveis de Pagament al desembre de 2009 .

El Reglament UE 260/2012 introdueix la igualtat de condicions econòmiques ( tarifes ) en operacions nacionals i transfrontereres sense límit de quantia . A aquests efectes, a partir de l'1 de febrer de 2014, totes les transferències i domiciliacions bancàries es realitzaran d'acord amb les regles SEPA i des d'aquesta data , només podran realitzar-se aquelles operacions que respectin les característiques tècniques i de negoci dels instruments SEPA , sent, per tant , necessari l'adaptació de tots els usuaris en el termini previst havent acomodar , entre d'altres aspectes , el maneig de les seves ordres de domiciliació , les dades a intercanviar en la cadena de pagament o els formats d'inici de les ordres de cobrament i pagament .

Una de les principals novetats que introdueix SEPA és que els usuaris de serveis bancaris passaran a utilitzar el codi IBAN ( Codi Internacional de Compte Bancari ) , en lloc de l'actual Codi CCC ( Codi Compte Client ) per identificar la seva compte. A més amb la nova normativa , l'usuari receptor de càrrecs ( deutor - ordenant ) podrà exigir la seva entitat bancària un major control abans que aquests càrrecs s'anotin en el seu compte , pel que suposa per a l'empresa un ajust en els seus sistemes organitzatius i informàtics , adaptar els seus processos interns per generar els nous formats de càrrecs domiciliats. Per saber- ne més consulteu el següent enllaç: http://sage.es/Reformas_Economicas/SEPA

 
INFO FISCAL

PROPERES DECLARACIONS FISCALS

El Departament de Fiscal de COELL us recorda de les properes declaracions fiscals:

TERMINI: 13 DESEMBRE 2013 (PAGAMENT TELEMÀTIC DOMICILIAT)

Termini per la presentació del pagament fraccionat de l'Impost de Societats, corresponent a l'exercici en curs. Règim General(MODEL 202), règim tributació consolidada (MODEL 222). Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/11/13).

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 20 DE DESEMBRE, ALTRES FORMES DE PAGAMENT.

TERMINI: TOT EL MES DE DESEMBRE

Els subjectes passius de l'Impost de Societats, les societats civils i les entitats de l'art. 35.4 de la Llei 58/2003 (Llei General Tributaria), que deixen d'estar exemptes de l' IAE, per haver superat la xifra de negocis en 1.000.000,00.-€ en l'any 2012, o en cas contrari que es tornar a gaudir de l'exempció per no haver superat el límit esmentat.(MODEL 840).

Regularització dels possibles canvis d'activitats econòmiques dels epígraf d'IAE (MODEL 036).

Nou Règim Especial del Criteri de Caixa (entrada en vigor el 01/01/2014)

Acollir-se al NOU RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA, a tenir en compte que la renuncia tindrà un efecte per un període mínim de tres anys. (MODEL 036).

Renúncia o revocació d'Estimació Directa Simplificada, Estimació Objectiva i Règim Simplificat d'Agricultura, Ramaderia i Pesca d'IVA per l'exercici 2014 i successius. (Renuncia mòduls) (MODEL 036).

Tots aquells que estan acollits a mòduls recordar els nous límits d'exclusió aprovats al 2012:

- Les activitats sotmeses a retenció (1%) quedaran excloses si superen els següents límits:

· Rendiments íntegres sotmesos a retenció siguin superiors a 50.000,00.-€ sempre que representi més del 50% del volum total dels rendiments integres.

· Rendiments sotmesos a retenció superior 225.000,00.-€ anuals

- Activitats de la divisió 7 (Transports) el límit de rendiments íntegres es de 300.000,00.-€ anuals.

DEL VOSTRE INTERÈS:

  • Si esteu interessats que us calculem les amortitzacions ens podeu fer arribar les factures de l'any actual i anteriors.
  • Es recordar que abans del 17/12/2012 ens podeu sol·licitar un estudi per saber quin règim s'adapta mes a les vostres circumstancies si el Regim Estimació Objectiva o el Regim Estimació Directa Simplificada.

** Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/11/13). Ens podeu fer arribar el Balanç Pèrdues i Guanys abans del 05 de desembre per tal de presentar el model.

ÚLTIMES NOTICIES
 
FORMACIO

Cursos de PRL per a diferents especialitats

COELL organitza els propers 13, 14, 20 i 21 de desembre un curs de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) de 20 hores adreçat a diferents especialitats.
El preu del curs és de 180 euros, bonificables per a treballadors en actiu per compte d'altri. Les persones interessades en participar en aquesta acció formativa poden adreçar-se a la Sra. Maria José (mjfarre.formacio@coell.org) trucant al 973 23 21 66.

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE