Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Novembre 2013
Núm. 68
NOTÍCIES Agrupació d'instal·ladors de les comarques de ponent

Acord d'AGRISEC i AGIC per disposar de tots els programes per elaborar les memòries d'electricitat, aigua, gas i climatització

AGRISEC informa als seus socis que amb AGIT podran disposar de tots els programes per realitzar fàcilment les memòries d'electricitat, aigua, gas i climatització. Tots els programes compleixen amb les normatives d'Indústria i imprimeixen tota la documentació oficial.

Gràcies a l'acord amb AGRISEC i AGIC, per una tarifa plana de 130€ anuals pot disposar dels programes següents:

Confecció de la Memòria Tècnica de Disseny (Projectes fins a 12 diferencials - 4 diferencials per pàgina - Afegir subquadres al Projecte - Visualització de qualsevol document - Butlletí de Reconeixement - Plànol de Situació - Croquis de la instal·lació elèctrica - Per mes d'un instal·lador, ...)

Mòdul de la confecció de la Línia General d'Alimentació fins l'ICPM

(línia d'enllaç).

Confecció dels Butlletins Oficials Interiors d'Aigua.

(amb i sense bateria - càlcul del tipus de vivenda)

Confecció del Certificat d'Instal·lació de Gas. Croquis Isomètric (120º) de la instal·lació.

Inclou el Certificat d'Instal·lacions Tèrmiques ens el edificis (RITE).

Confecció de les Memòries Tècniques Oficials de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE)

(complint amb el RITE)

Gràcies a l'acord amb AGRISEC i AGIC per una tarifa plana de 100€anuals els socis d'AGRISEC també poden disposar del pack elèctric.

Recordem que en cas d'haver fet servir el Programa de Certificats Telemàtics durant l'any 2013, tindrà accés a 6 mesos de llicència sense cost.

Actualment la Tramitació Telemàtica (TT) ja està operativa amb TÜV Rheinland i ECA. Les activitats que permet la Tramitació Telemàtica són: Baixa Tensió, Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, Instal·lacions Petrolíferes i Gasos Combustibles mitjançat els programes ElecPro i Itecs. La resta d'activitats s'aniran incloent de forma gradual.

Si desitgeu més informació o està interessat en l'adquisició d'aquestes aplicacions posis en contacte amb AGRISEC al correu electrònic agrisec@coell.org o telèfon 973 23 21 66.


Jornada de presentació del Projecte Metal-Innova el dia 3 de desembre

Foment del Treball (Via Laietana, 32 Barcelona) acollirà el 3 de desembre a les 9 hores la jornada de presentació del Projecte Metal-Innova (SUDOE), que aplegarà un gran nombre d'empresaris i personalitats del món industrial de Catalunya i del País Basc, així com de França i Portugal. L'acte consistirà en potenciar la promoció de projecte d'innovació que millorin i optimitzin sistemes de producció més econòmics i competitius dins de les empreses del sector del metall i impulsar projectse conjunts d'I+D+i entre empreses de l'espai SUDOE.


Conferència Oportunitats d'estalvi energètic en el sector industrial el 12 de desembre

La sala d'actes de Diputació de Lleida acollirà el proper dijous 12 de desembre a les 18 hores la conferència Oportunitats d'estalvi energètic en el sector industrial, que organitza la firma Imartec Energia SL. Les persones interessades a assistir-hi adreceu-vos a http://www.imartec.es/contacte/.


Tarifes oficials per a certificacions energètiques en edificis oficials

El BOE publica 19 de novembre El Ministeri d'Hisenda va publicar al BOE el passat 19 de novembre una resolució que fixa les tarifes oficials per a la Certificació de l'Eficiència Energètica dels Edificis Públics, per part de la Societat Estatal de Gestió Immobiliària de Patrimoni (SEGIPSA). Consulteu-ho en el següent enllaç: Enllaç

COELL

Conferència sobre l'aplicació de l'IVA de caixa i altres mesures de la Llei d'Emprenedors a càrrec de Pich Advocats i Economistes

COELL va organitzar el dia 20 de novembre, amb la col•laboració de Pich Advocats i Economistes, la conferència-col•loqui sobre l'aplicació de l'IVA de Caixa i altres mesures fiscals, mercantils, laborals i concursals de la Llei d'Emprenedors.

En el decurs de l'acte es va fer un repàs a la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als Emprenedors i a la seva Internacionalització, que introdueix un seguit de canvis normatius, entre els quals hi destaca l'opció de liquidar l'IVA pel "Criteri de Caixa" del qual s'ha publicat recentment el seu reglament, i a on s'hi indica que els empresaris interessants hauran d'acollir-se a aquest règim especial de tributació d'IVA durant el proper mes de desembre.

D'altra banda, també es va aprofundir en les novetats fiscals que introdueix la Llei en l'IRPF i en l'Impost sobre Societats, així com també es van posar damunt la taula les noves mesures en l'àmbit concursal, mercantil i laboral.

La conferència-col•loqui va comptar amb les intervencions de l'economista i coordinador de temes fiscals de Foment del Treball, Sr. Valentí Pich; l'assessor laboral, Sr. Jordi Altafaja; i l'advocada i sòcia directora de Pich Advocats i Economistes, Sra. M. José Moragas.


Visita dels alumnes de l'Institut Castell dels Templers

Un grup de 16 alumnes que cursen el curs de PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial) d'Auxiliar d'Oficina i serveis administratius en general van visitar el 28 de novembre les instal·lacions de COELL per conèixer de prop l'activitat i els serveis que es desenvolupen en les nostres oficines.


Recordem en què consisteix la prevenció de riscos laborals?

La Prevenció de Riscos Laborals consisteix en un conjunt d'activitats que es realitzen en l'empresa amb la finalitat de descobrir anticipadament els riscos que es produeixen en qualsevol treball .

Aquesta anticipació permet que es puguin planificar i adoptar una sèrie de mesures preventives que evitaran que es produeixi un accident laboral .

Amb el assessorament gratuït que proporciona COELL PREVENCIO podràs tenir aquestes idees clares:

• Un accident laboral no és un succés inevitable : Un accident laboral és la manifestació que hi ha hagut una fallada en l'organització o desenvolupament del treball.

• Com millor i més detalladament s'estudiï una tasca, més fàcil serà preveure els riscos associats a la mateixa.

La legislació vigent es basa en el dret dels treballadors a una protecció eficaç davant els riscos laborals, el que implica un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors.

Per a mes informació o per qualsevol consulta o dubte adreceu-vos en l'horari de les nostres oficines i demaneu per la Sra. M. José Farré (973 23 21 66) o bé per correu electrònic prl@coell.org. També podeu visitar la pàgina web http://www.coellprevencio.com.


Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Direcció General de Empleo, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2014

La Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Direcció General de Empleo, publica la relació de festes laborals per a l'any 2014. Podeu consultar-ho en el següent enllaç: Enllaç


Jornada d'anàlisi sobre finançament empresarial​

​Foment del Treball i Fepime Catalunya van abordar, en una jornada amb experts, les dificultats de finançament de les operacions, ja siguin corrents o de capital, en les empreses de Catalunya. Aquesta és una de les qüestions que precisament més preocupen els empresaris a dia d'avui i, per això, la jornada va aprofundir en totes les possibilitats de finançament, que encara són massa limitades, des de la perspectiva de: finançament bancari, finançament públic i finançament no bancari. Alhora, es va fer especial esment en el finançament d'àmbits estratègics com a dia d'avui són la internacionalització de l'empresa catalana, la innovació i els projectes d'emprenedoria. El president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, va subratllat que, "tot i que els indicadors macroeconòmics assenyalen que Espanya i l'Eurozona estan en fase de recuperació, el crèdit no flueix encara com caldria desitjar cap al sector empresarial" . Gay de Montellà va insistir en animar els empresaris catalans a "tirar endavant nous projectes que de ben segur podran anar trobant el finançament escaient".

Per la seva banda, el secretari general de Fepime Catalunya, Salvador Guillermo, va assegurar sobre la jornada celebrada que " es vol posar a l'abast de les empreses les diferents vies de finançament de què disposa i, especialment en aquells àmbits més competitius [emprenedoria, innovació i internacionalització] on hi ha nínxols de finançament que cal aprofitar".

Foment del Treball i Fepime van convidar com a ponents de la jornada a representants d'institucions públiques i privades que en aquests moments són clau per fer arribar el crèdit a l'empresa i amb les quals, per això, aquestes organitzacions empresarials han subscrit al llarg dels darrers anys acords de col·laboració per facilitar la connexió de les empreses de Catalunya amb els recursos financers. És el cas de Caixabank, l'Instituto de Crédito Oficial (ICO), l'Institut Català de Finances (ICF), Bankinter, COFIDES o CESCE. En el marc de la jornada, s'han exposat també les possibilitats del finançament no bancari, una modalitat fortament arrelada als països anglosaxons i de forma incipient al nostre, per tal de veure les possibilitats i oportunitats que es donen en aquest tipus de mercats.

Finalment, Foment i Fepime han volgut fer una anàlisi detinguda de les possibilitats de finançament d'àmbits estratègics com ara la internacionalització, la innovació de la nostra economia i l'emprenedoria.


Nou programa EXPANSIONA'T

Es tracta d'un programa expert per a empreses de més de cinc anys de vida que no es conformen amb un compte d'explotació favorable, sinó que aposten per treure'n el màxim profit possible. Amb aquest objectiu, el programa EXPANSIONA'T prepara les empreses per créixer i proposa dues línies de treball per aconseguir-ho:

EXPANSIONA'T diversificant les exportacions. Aquesta modalitat permet a l'empresa identificar els mercats amb més potencial exportador per al seu producte i definir i implementar les accions per introduir-s'hi o consolidar-se.

EXPANSIONA'T reenfocant el model de negoci. La variant més estratègica del nou programa permet a l'empresa millorar una de les àrees funcionals (màrqueting i vendes, operacions, finances, organització i RRHH, o estratègia), definint un model de negoci sòlid a mig termini i implementant millores en la gestió.

El programa consta de tres fases: fase d'anàlisi, fase de definició i la fase d'implementació i s'hi poden acollir pimes industrials, comercials o de serveis amb més de cinc anys de constitució i amb una estructura capaç d'assumir i implementar un pla creixement.

Expansiona't és un programa orientat a resultats que persegueix la millora de la facturació de l'empresa. És un programa subvencionat entre un 60% i un 80% i es pot sol·licitar fins al 3 de desembre. Per a més informació: www.acc10.cat


Com afecta la zona única de pagaments en euros (SEPA) a l'empresa

Amb la publicació el passat 30 de març de 2012 del Reglament UE 260/2012 , Reglament directament aplicable en tots els Estats de la Unió Europea , es va donar llum verda a la creació d'un mercat integrat de pagaments electrònics en euros , sense distinció entre pagaments nacionals i transfronterers. El projecte de zona única de pagaments en euros ( Single Euro Payments Area, SEPA ) persegueix la implantació de serveis de pagament comuns a tota la Unió Europea que substitueixin els actuals serveis de pagament nacionals . Va iniciar el seu camí amb la Directiva Europea de Serveis de Pagament al desembre de 2007 i traslladada a la legislació espanyola mitjançant la Llei de Serveis de Pagament al desembre de 2009 .

El Reglament UE 260/2012 introdueix la igualtat de condicions econòmiques ( tarifes ) en operacions nacionals i transfrontereres sense límit de quantia . A aquests efectes, a partir de l'1 de febrer de 2014, totes les transferències i domiciliacions bancàries es realitzaran d'acord amb les regles SEPA i des d'aquesta data , només podran realitzar-se aquelles operacions que respectin les característiques tècniques i de negoci dels instruments SEPA , sent, per tant , necessari l'adaptació de tots els usuaris en el termini previst havent acomodar , entre d'altres aspectes , el maneig de les seves ordres de domiciliació , les dades a intercanviar en la cadena de pagament o els formats d'inici de les ordres de cobrament i pagament .

Una de les principals novetats que introdueix SEPA és que els usuaris de serveis bancaris passaran a utilitzar el codi IBAN ( Codi Internacional de Compte Bancari ) , en lloc de l'actual Codi CCC ( Codi Compte Client ) per identificar la seva compte. A més amb la nova normativa , l'usuari receptor de càrrecs ( deutor - ordenant ) podrà exigir la seva entitat bancària un major control abans que aquests càrrecs s'anotin en el seu compte , pel que suposa per a l'empresa un ajust en els seus sistemes organitzatius i informàtics , adaptar els seus processos interns per generar els nous formats de càrrecs domiciliats. Per saber- ne més consulteu el següent enllaç: http://sage.es/Reformas_Economicas/SEPA

 
INFO FISCAL

PROPERES DECLARACIONS FISCALS

El Departament de Fiscal de COELL us recorda de les properes declaracions fiscals:

TERMINI: 13 DESEMBRE 2013 (PAGAMENT TELEMÀTIC DOMICILIAT)

Termini per la presentació del pagament fraccionat de l'Impost de Societats, corresponent a l'exercici en curs. Règim General(MODEL 202), règim tributació consolidada (MODEL 222). Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/11/13).

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 20 DE DESEMBRE, ALTRES FORMES DE PAGAMENT.

TERMINI: TOT EL MES DE DESEMBRE

Els subjectes passius de l'Impost de Societats, les societats civils i les entitats de l'art. 35.4 de la Llei 58/2003 (Llei General Tributaria), que deixen d'estar exemptes de l' IAE, per haver superat la xifra de negocis en 1.000.000,00.-€ en l'any 2012, o en cas contrari que es tornar a gaudir de l'exempció per no haver superat el límit esmentat.(MODEL 840).

Regularització dels possibles canvis d'activitats econòmiques dels epígraf d'IAE (MODEL 036).

Nou Règim Especial del Criteri de Caixa (entrada en vigor el 01/01/2014)

Acollir-se al NOU RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA, a tenir en compte que la renuncia tindrà un efecte per un període mínim de tres anys. (MODEL 036).

Renúncia o revocació d'Estimació Directa Simplificada, Estimació Objectiva i Règim Simplificat d'Agricultura, Ramaderia i Pesca d'IVA per l'exercici 2014 i successius. (Renuncia mòduls) (MODEL 036).

Tots aquells que estan acollits a mòduls recordar els nous límits d'exclusió aprovats al 2012:

- Les activitats sotmeses a retenció (1%) quedaran excloses si superen els següents límits:

· Rendiments íntegres sotmesos a retenció siguin superiors a 50.000,00.-€ sempre que representi més del 50% del volum total dels rendiments integres.

· Rendiments sotmesos a retenció superior 225.000,00.-€ anuals

- Activitats de la divisió 7 (Transports) el límit de rendiments íntegres es de 300.000,00.-€ anuals.

DEL VOSTRE INTERÈS:

  • Si esteu interessats que us calculem les amortitzacions ens podeu fer arribar les factures de l'any actual i anteriors.
  • Es recordar que abans del 17/12/2012 ens podeu sol·licitar un estudi per saber quin règim s'adapta mes a les vostres circumstancies si el Regim Estimació Objectiva o el Regim Estimació Directa Simplificada.

** Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/11/13). Ens podeu fer arribar el Balanç Pèrdues i Guanys abans del 05 de desembre per tal de presentar el model.

ÚLTIMES NOTICIES
 
FORMACIO

Cursos de PRL per a diferents especialitats

COELL organitza els propers 13, 14, 20 i 21 de desembre un curs de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) de 20 hores adreçat a diferents especialitats.
El preu del curs és de 180 euros, bonificables per a treballadors en actiu per compte d'altri. Les persones interessades en participar en aquesta acció formativa poden adreçar-se a la Sra. Maria José (mjfarre.formacio@coell.org) trucant al 973 23 21 66.

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE