Apunt a l'Associat
Juny 2014
Núm. 76
COELL

COELL i la patronal Cecot signen un conveni de col·laboració per difondre la Reempresa

El president de la Cecot, Antoni Abad, i el president de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida, Joan Simó, han signat recentment un acord de col·laboració per fer arribar el servei de Reempresa a les empreses i emprenedors de l'entitat que té la seva seu a Lleida (Rempresa. Sra. Marta.

Tant COELL, com la patronal Cecot, consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte cedents i reemprenedors, és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic i disposa d'instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. L'acord és un pas més cap a la consecució d'estructurar un mercat per la compravenda d'empreses a Catalunya.

Així, a partir d'aquest mes de juny, podeu adreçar-vos al centre de Reempresa ubicat a COELL per rebre assessorament si per jubilació, malaltia, canvi de domicili o qualsevol altre motiu, us heu plantejat el traspàs del vostre negoci.

L'objectiu és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d'empreses com a via de creixement d'activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d'ocupació.

Quin preu té Reempresa? Reempresa és totalment gratuït, tant per a cedents com per a reemprenedors.

 • Quins serveis ofereix Reempresa?
 • Posa en contacte cedents i reemprenedors
 • Proporciona assessorament i informació a ambdues part mitjançant professionals experts que assessoren en totes les fases que integren el procés.
 • Fa la recerca de compradors potencials al cedent.

Quins serveis ofereix Reempresa?

 • Posa en contacte cedents i reemprenedors
 • Proporciona assessorament i informació a ambdues part mitjançant professionals experts que assessoren en totes les fases que integren el procés.
 • Fa la recerca de compradors potencials al cedent.
 • Busca empreses que s'adeqüin al perfil de la persona reemprenedora que prenguin el relleu de l'empresa en cessió.


COELL participa en la conferència-col·loqui "Conseqüències de la reforma laboral a Lleida"

La Sra. Montserrat Pujol -Presidenta de l'Associació de Promotors d'Edificis de Lleida- va participar el passat dia 19 de juny de 2014 en la Conferència Col·loqui organitzada pel Cercle d'Economia a propòsit de les "Conseqüències de la Reforma Laboral a Lleida" amb la intervenció també del Sr. Josep Maria Rañé Blasco, ex Conseller de Treball i Indústria, President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

En la seva intervenció, el Sr. Josep Maria Rañé, destaca que s'ha d'exigir a la reforma laboral que sigui un marc que ajudi al desenvolupament de l'economia però que, en definitiva, és l'economia la que genera o destrueix ocupació. Considera que la reforma laboral ha fracassat en els seus objectius que eren la creació d'ocupació, afavorir la negociació col·lectiva i evitar la segmentació entre la contractació fixa/temporal. El President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va exhortar les empreses a guanyar en competitivitat a través de persones més preparades com a resultat d'una formació adequada a les necessitats del mercat laboral i encara a un model productiu competitiu de qualitat.

Per part de la Sra. Montserrat Pujol va iniciar la seva intervenció negant que la reforma laboral hagi estat favorable a la petita i mitjana empresa que, en definitiva, és la majoria del teixit empresarial lleidatà. En ordre numèric a COELL durant l'exercici 2014 el departament laboral ha realitzat únicament 3 contractes bonificats, extrem aquest que, insisteix, és exponent de la manca de seguiment per part de les empreses de les noves fórmules de contractació. Destaca la declaració de la Sra. Montserrat Pujol en el sentit de dir que "s'ha de replantejar el model de representació patronal i sindical per tal que s'escolti a la petita i mitjana empresa". A propòsit de la formació dels treballadors encetada per part del Sr. Josep Maria Rañé, afegeix la Sra. Montserrat Pujol que "falten treballadors formats provinents de la formació professional" al mateix temps que manca pràctica real per part dels estudiants universitaris els estudis dels quals no responen a les necessitats de camp de les empreses.


COELL EMPRÈN organitza la sessió informativa per a emprenedors "ABC de l'anàlisi financera de la teva empresa"

COELL EMPRÈN ha organitzat amb èxit una sessió formativa d'emprenedoria sota el títol "ABC de l'anàlisi financera de la teva empresa", impartida pel professor Sr. José Manuel Dosil, i durant la qual s'ha incidit en la importància de crear una informació financera, fiable i puntual per la òptima posada en marxa del negoci.

COELL ha obert recentment enguany les portes de l'oficina COELL EMPRÈN per donar impuls a l'emprenedoria i a la creació d'empreses a través de la informació i l'orientació personalitzada, la formació, el seguiment tècnic de consolidació de la nova empresa i la incorporació d'un servei de finestreta única per agilitzar tràmits de creació d'un negoci.

COELL signa un conveni amb Banasegur gràcies al qual els socis tindran una reducció del 15% en les seves assegurances

COELL i BANASEGUR han signat un conveni de col·laboració en benefici dels seus associats pel qual els socis de COELL comptaran amb una reducció mínima del 15% en el global de les seves assegurances. BANASEGUR ofereix atenció personalitzada als associats de COELL en matèria d'assegurances i, en aquest sentit, la signatura del conveni assegura poder disposar de productes exclusius amb millors cobertures i condicions econòmiques amb companyies líders del sector asseguradors. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Antonieta Solé (973 23 21 66).

Modificació de les dades dels socis

Els socis de COELL ens heu traslladat el vostre malestar per l'existència de trucades rebudes per part d'empreses proveïdores de serveis que us sol·liciten telefònicament el vostre número de compte. Des de COELL volem constatar que cap d'aquestes empreses actua sota l'autorització de COELL. Des de COELL us instem a ser prudents a l'hora de facilitar les vostres dades atès que, tots els serveis que teniu contractats amb i/o a través de COELL, som nosaltres els dipositari de les vostres dades i, en conseqüència, qualsevol modificació de les mateixes preguem ens la feu arribar per actualitzar-la.


ASSESSORA'T AMB COELL

COELL us ofereix l'assessorament jurídic gratuït en totes les matèries relacionades amb el mon de l'empresa. Aquest servei gratuït inclou consultes jurídiques (àrea mercantil, àrea concursal, àrea laboral, àrea civil, àrea bancària, àrea administrativa, àrea penal, àrea transport) i ofereix, a preus més que competitius, qualsevol gestió de naturalesa jurídica/legal que sigui precisa en defensa dels interessos de l'empresari. Les àrees de consulta sobre les que podeu realitzar les vostres consultes són les següents

Podeu contactar de forma totalment gratuïta amb el departament jurídic per telèfon (973 23 21 66) o presencialment mitjançant cita prèvia.

 
INFO FISCAL

Properes declaracions fiscals

DIA 15 DE JULIOL (PAGAMENT DOMICILIAT)

-Termini per la presentació de la declaració de l'IVA, per totes les empreses acollides

tant al règim simplificat com a l'ordinari (MODELS 303,310,370 i 349).

-Termini per la presentació de la declaració del PAGAMENT FRACCIONAT a compte de

l'IRPF (MODELS 130 i 131).

-Termini per la presentació de retencions de les rendes de lloguers d'immobles urbans

i retenció de capital mobiliari. (MODELS 115 i 123).

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 21 DE JULIOL , ALTRES FORMES DE PAGAMENT.

DIA 25 DE JULIOL (18 DE JULIOL PAGAMENT DOMICILIAT)

Termini per a la presentació del Impost de Societats de l'exercici 2013 de totes les entitats jurídiques obligades a tributar per aquest impost.

DIA 30 DE JULIOL Termini per a la presentació al Registre Mercantil dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2013 de totes les entitats jurídiques.

OBSERVACIONS

Si desitgeu que us confeccionem les declaracions fiscals, cal que ens porteu els llibres abans del dia 5 de juliol. Si esteu abonats als nostres serveis de comptabilitat, cal que ens feu arribar la resta de factures abans d'aquesta data.


Prescripció de sol·licitud de devolució del cèntim sanitari el proper 20 de juliol

L' Àrea de Fiscal de COELL recorda als seus socis que la devolució de l'impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs, conegut també com a cèntim sanitari, prescriu el proper 20 de juliol (corresponent al període del 2n. Trimestre de l'exercici 2010). L'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH) va ser un impost vigent entre l'1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2012 que gravava, en fase única, les vendes minoristes de determinats hidrocarburs (bàsicament la gasolina, el gasoil, el fuel i el querosè no utilitzat com a combustible de calefacció). Constava d'un tipus de gravamen estatal (comú en tot l'àmbit territorial d'aplicació de l'impost) i d'un tipus de gravamen autonòmic facultatiu. Al llarg de la vida de l'impost, 13 Comunitats Autònomes van aprovar tipus autonòmics.


Avantprojecte de Llei de reforma tributària

El Departament de Fiscal de COELL recorda que el govern central està elaborant un Avantprojecte de Llei de reforma tributària. Entre els seus objectius figura impulsar el creixement econòmic i creació d'ocupació; una rebaixa d'impostos per a tots, especialment per a les rendes mitjanes i baixes; elevar l'equitat, beneficiant especialment a famílies i persones amb discapacitat; el foment de l'estalvi a mitjà i llarg termini; la millora de la competitivitat de les empreses i un impuls a la lluita contra el frau.

El text inclou una àmplia reforma del sistema tributari espanyol, a través dels principals impostos que el defineixen i de la Llei general tributària, per tal de dissenyar uns impostos més senzills i justos. L'efecte en l'economia serà significatiu: la reforma fiscal suposarà un augment del PIB del 0,55 per 100 en 2015-2016. Com a conseqüència de la baixada de retencions, vint milions de contribuents comptaran cada mes, des gener de 2015, amb més renda disponible.

Per a més informació consulteu els següents enllaços:

Enllaç Reforma

Enllaç Normativa


Retribucions de l'Administrador. Despesa deduïble

Davant la jurisprudència al respecte ( CV 0879-12, CV 2394-12, NOTA publicada per l'Agència Tributària 1/12 ) es manifesta el criteri de l'Administració de vincular la retribució de les tasques de gerència amb les funcions pròpies d'administradors.

La vinculació afecta a l'aplicació del 42% de retencions, a les retribucions dels treball, per aquests conceptes, i d'altra banda, la consideració de despesa deduïble en l'impost de societats (recordem, el requisit per a ser deduïble, és que el càrrec sigui retribuït i així s'especifiqui en els estatuts).

Sembla ser que l'Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la correcta deduïbilitat com despesa de les retribucions satisfetes als administradors dels darrers quatre anys on exigeix:

· Estatuts on determini el règim retributiu dels titulars de l'òrgan d'administració, i per les societat limitades còpia fefaent de l'acord de Junta relatiu a la retribució dels administradors.

· Identificació dels titulars de l'òrgan d'administració.

· Certificat de les retribucions efectuades.

· Anotació comptable de la partida de despesa referida a la retribució dels administradors i tractament fiscal , justificat i documentat en l'impost de societats.

ÚLTIMES NOTICIES

Bonificacions a la cotització a la Seguretat Social del Personal Investigador - RD 475/2014, de 13 de juny

A partir de 15 de setembre de 2014, els treballadors inclosos entre els grups de cotització de l'1 al 4 del règim general de la Seguretat Social, que en caràcter exclusiu i per la totalitat del temps de treball en una empresa dedicada a l'activitat d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+i), podran acollir-se a la bonificació del 40% de les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comuns.

Per a més informació: Enllaç


Pròrroga del termini per la presentació de les sol·licituds i remissió dels informes

Pròrroga del termini per la presentació de les sol·licituds i remissió dels informes. Proposta dels incentius corresponents a l'exercici 2013 per obtenir la reducció de cotització per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral

Es prorroga fins el dia 30 de juny i el 15 d'agost de 2014 respectivament, per la presentació de les sol·licituds de les empreses a les entitats gestores o mútues, dels informes-proposta per l'obtenir, les empreses que hagin contribuït a la disminució de la sinistralitat laboral, la reducció de les cotitzacions per contingències professionals.

Per a més informació: Enllaç


ORDRE IET/1045/2014, de 16 de junio

ORDRE IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Per a més informació: Enllaç


Seminari sobre "La cogeneració davant el nou marc regulador"

El proper 2 de juliol l'Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartró (Aspapel) organitza a la seva seu (Av. De Baviera, 15, baixos 28028 Madrid) a partir de las 09.15 h una jornada sota el títol "La cogeneració davant el nou marc regulador". Durant la qual s'aprofundirà en la nova regulació i règim econòmic de les plantes de cogeneració. En el decurs de la jornada s'analitzarà com operar les plantes de cogeneració amb el nou marc per assolir els millors resultats. Per a més informació adreceu-vos a www.aspapel.es


Convocatòria de concessió de suport financer a la inversió industrial

Adjunta es remet l'Ordre IET/933/2014, de 13 de maig, per la qual es convoca la concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització en l'any 2014. Podran tenir la condició de beneficiari les societats vàlidament constituïdes que no formin part del sector públic que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva que compleixin les condicions establertes en l'article 4 de l'Ordre IET/619/2014, de 11 d'abril. S'entendrà que el sol · licitant desenvolupa o desenvoluparà una activitat industrial productiva si les actuacions per a les quals sol · licita finançament refereixen a activitats enquadrades en la Secció C-Divisions 10-32 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques-CNAE 2009 . L'objecte és donar suport l'execució d'inversions materials destinades a la creació o trasllat d'establiments industrials i les ampliacions de capacitat de producció en centres existents. El termini de presentació de sol · licituds finalitzarà el dia 3 de juliol de 2014.


DIRECTIVA 2014/66/UE

DIRECTIVA 2014/66/UE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014 relativa a les condicions d'entrada i residència de nacionals de tercers països en el marc de trasllats intraempresarials

Per a més informació : Enllaç


Trobada empresarial a CEOE sota el títol "Oportunitats de negocis i inversió que ofereix Paraguai per a les empreses espanyoles"

Amb ocasió de la visita del Ministre d'Indústria i Comerç de Paraguai a Espanya, el proper 2 de juliol, a les 9:30 hores, CEOE organitza a la seva seu (C/Diego de León, 50), una trobada empresarial sota el títol "Oportunitats de negocis i inversió que ofereix Paraguai per a les empreses espanyoles". Per conèixer amb detall els projectes prioritaris amb els sectors d'infraestructura, agroindústria, medi ambient, transport i logística, microempreses, etcètera. Les organitzacions empresarials, empreses i institucions financeres interessades a prendre-hi part poden obtenir més informació a www.ceoe.es o bé adreçar-se a vdieguez@ceoeint.es.


Missió d'inversors a Uruguai el 23 i 24 de setembre

L'ICEX organitza, a través de l'Oficina Econòmica i Comercial de l' Ambaixada d'Espanya a Montevideo, una Missió d'Inversors a Uruguai que tindrà lloc els dies 23 i 24 setembre 2014 en aquesta ciutat. L'objectiu principal d'aquesta Missió serà facilitar a les empreses espanyoles la identificació d'oportunitats d'inversió i cooperació empresarial, així com potencials socis en aquest mercat. Durant la celebració d'aquesta Missió, les empreses participants podran tenir un contacte directe amb empresaris uruguaians interessats en establir aliances amb empreses espanyoles. En els sectors elegits com a prioritaris, seleccionats a partir de les oportunitats existents actualment, es troba el sector de la construcció. Cal també destacar el medi ambient i en particular el tractament d'aigües, l'energia, l'enginyeria i el turisme. Per a més informació adreceu-vos al Departament de Promoció d'Inversions de l'ICEX pilar.rey@icex.es

 
FORMACIO

Últimes places! Cursos on line 100% subvencionats

COELL posa al teu abast la següent oferta formativa telemàtica 100% subvencionada amb l'objectiu de donar sortida a donar resposta a les necessitats d'autònoms i treballadors.

Les accions formatives que COELL oferirà properament són les següents:

Per a autònoms:

 • COMERÇ EXTERIOR - 60 HORES
 • GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES

Per a autònoms i Treballadors del Règim General:

 • ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL - 60 HORES
 • GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES
 • GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA - 40 HORES
 • DIRECTIVO DIGITAL - 30 HORES
 • MÀRQUETING EMPRESARIAL - 60 HORES
 • GESTIÓ D'EQUIPS - 40 HORES

Per a més informació i formalitzar la vostra inscripció, adreceu-vos al Departament de Formació (M. Jose i Sònia) 973 232166 o envieu un e-mail a : mjfarre.formacio@coell.org / sroig.administracio@coell.org


COELL participa en la iniciativa FORMAEMPRESA50 que promou l'ús del sistema de formació de demanda entre les pimes

COELL participa en la iniciativa FORMAEMPRESA50.CAT, impulsada pel Servei d'Ocupació de Catalunya a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Aquesta formació es per promoure i incrementar la utilització del sistema de formació de demanda entre les micro i petites empreses de Catalunya, d'1 a 50 treballadors/ores.

COELL us donarà assessorament i formació al voltant de com podeu aprofitar el màxim el vostre crèdit formatiu, es gratuïta i individualitzada per cada empresa.

Podreu aprofitar els vostres diners i optimitzar els vostres recursos per a formació:

•Com funciona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE)

•Quants diners teniu per bonificar la vostra formació

•Accions de formació que podeu bonificar

•Permisos individuals de formació

El sistema de formació de demanda inclou les accions formatives de les empreses i els permisos individuals de formació (PIF), a través de la bonificació de la quota de formació professional.

Les empreses destinatàries de l'acció d'assessorament han de reunir els següents requisits:

a) Tenir la raó social i el domicili social a Catalunya

b) Tenir d'1 fins a 50 treballadors, en els termes establerts en la normativa de formació de demanda

c) No estar donada d'alta en el sistema de formació de demanda o no haver fet ús del crèdit de que disposa per a formació de demanda en el darrer any (2013)

Per a més informació i formalitzar la vostra inscripció, adreceu-vos al Departament de Formació (M. Jose i Sònia) 973 232166 o envieu un e-mail a : mjfarre.formacio@coell.org / sroig.administracio@coell.org

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE