Apunt a l'Associat
Novembre 2014
Núm. 80
NOTÍCIES Agrupació d'instal·ladors de les comarques de ponent

AGRISEC organitza la jornada “La nova Llei de Seguretat Industrial 9/2014” el proper dimarts 4 de novembre

AGRISEC organitza una reunió informativa sobre “La nova Llei de Seguretat Industrial 9/2014” el proper dimarts 4 de novembre a les 18 hores a la seu de COELL.

L’acte anirà a càrrec del Director dels Serveis Territorials a Lleida, Sr. Octavi Miarnau; del Cap del Servei d’Empresa, Sr. Jaume Dalmau; i del cap de la Secció de Seguretat Industrial , Sr. Jordi Torres.

La Nova Llei de Seguretat industrial 9/2014, s’apropen molts canvis pel que fa als procediments de legalització d’expedients d’instal·lacions.

La nova Llei, no només liberalitza la facultat de les empreses que actuen com a Organismes de Control, sinó que també introdueix la figura de la Declaració Responsable com a nou document principal que regirà les legalitzacions.

La llei va establir un període de tres mesos des de la seva entrada en vigor per dur a terme el canvi de sistema, i el 6 de novembre vinent és la data en la qual, segons l’OGE, podrem començar a treballar amb la seva nova plataforma per la posada en marxa d'instal·lacions de qualsevol tipus.

Des d’AGRISEC ens estem preparant per poder donar-vos el millor servei i poder gestionar la tramitació dels nous butlletins des de la nostra seu. Amb aquesta voluntat, ja hem assistit a la primera reunió informativa que es va fer a la seu central de l’OGE a Barcelona juntament amb altres gremis catalans i hem entrat dins el banc de proves de la nova plataforma online de l’OGE per poder començar a conèixer amb detall el seu funcionament.

És la nostra obligació com a gremi el fet de mantenir-vos al corrent de totes les novetats legislatives que us afecten, per aquest motiu i per poder informar-vos de tots aquests nous requisits, us convoquem a una reunió informativa que tindrà lloc el dimarts vinent dia 4 de novembre a les 18.00h a la seu de COELL a càrrec del Director dels Serveis Territorials a Lleida, Sr. Octavi Miarnau, Cap del Servei d’Empresa, Sr. Jaume Dalmau i el cap de la Secció de Seguretat Industrial , Sr. Jordi Torres.

ÁGRISEC anima a participar a la nova reunió de dimarts dia 4 de novembre per tal de resoldre els dubtes que puguin sorgir davant d’aquest canvi dràstic en la normativa de seguretat industrial.

Per a inscripcions, adreceu-vos a la Sra. Marta Mallol (973 23 21 66) o via e-mail cquintana@coell.org.


Èxit de la Jornada "L'eficiència energètica i les tecnologies a la il•luminació”

AGIC va organitzar la jornada L’eficiència energètica i les Tecnologies a la il•luminació el passat 21 d’octubre. En el decurs de la sessió es van analitzar, entre d’altres qüestions, les característiques fonamentals de la llum; els avantatges diferències i inconvenients i com detectar els llums LED de baixa qualitat; les afectacions sobre la salut i l’anatomia de la vista.


AGRISEC organitzarà una jornada sobre el dividend digital

AGRISEC organitzarà properament una jornada sobre el procés d’alliberament del dividend digital necessari per realitzar adaptacions en les instal·lacions d'antena col · lectiva dels edificis per continuar rebent l'oferta completa de canals de televisió.

El Govern posa en marxa un programa d'ajuts per compensar els costos derivats de la recepció o accés al servei de televisió en els edificis d'habitatges afectats per l'alliberament del dividend digital.


Els ajuts estan destinats a les comunitats de propietaris d'un edifici o conjunt d'edificis d'habitatges subjecte al règim de propietat horitzontal, i que tinguessin instal·lat un sistema d'antena col · lectiva basat en monocanals o un sistema basat en una centraleta programable.

Només podrà sol · licitar una subvenció per cada comunitat de propietaris.

Import màxim de les ajudes

Els ajuts cobriran les inversions i despeses directament relacionades amb les adaptacions motivades per l'alliberament del dividend digital en els edificis afectats, segons el sistema d'antena col · lectiva que tingués instal·lat l'edifici.

Per a aquelles comunitats de propietaris que tinguessin instal·lada una centraleta programable i, per tant, no necessiten la instal·lació d'equipament addicional l'ajuda màxima prevista és de 100 € en tots els casos, independentment de la zona geogràfica.

A les comunitats amb amplificadors monocanals, la subvenció prevista varia en funció del nombre de múltiples digitals afectats, en cada zona geogràfica. L'import màxim de l'ajut és el següent:

• 1 múltiple digital: 150 €

• 2 múltiples digitals: 250 €

• 3 múltiples digitals: 350 €

• 4 múltiples digitals: 450 €

• 5 múltiples digitals: 550 €

A la pàgina www.televisiondigital.es es pot consultar per a cada codi postal, el nombre de múltiples digitals afectats en aquesta zona, i per tant l'import màxim de l'ajut per a les instal·lacions que disposessin de sistemes monocanals.

Les ajudes sol · licitades no podran superar l'import de les despeses relacionades amb el dividend digital i consignat en la factura, ni els imports màxims abans assenyalats.

Els beneficiaris podran optar per qualsevol tecnologia existent que permeti la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital, com l'ADSL, el cable, el satèl·lit, la TDT o qualsevol altra tecnologia.

Requisits per rebre els ajuts

Els ajuts se sol · licitaran una vegada realitzades les actuacions en els edificis.

Només rebran ajudes les comunitats de propietaris que tinguessin instal·lat un sistema d'antena col · lectiva basat en monocanals o en una centraleta programable.

Les comunitats de propietaris han de disposar de NIF (codi H) i ser titulars d'un compte bancari al seu nom on s'ingressarà l'import de l'ajut.

Els ajuts només podran atorgar a aquelles actuacions realitzades per empreses instal·ladores autoritzades inscrites en els registres d'empreses instal·ladores de telecomunicació, en els tipus "A" o "F".

La relació d'empreses instal·ladores registrades pot consultar a www.televisiondigital.es o en la següent adreça web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Sol · licitud dels ajuts

La sol · licitud i la gestió de les ajudes es realitzarà exclusivament a través d'internet.

Les sol · licituds podran presentar-se una vegada que es publiqui la convocatòria de les ajudes. No obstant les actuacions que es vagin realitzat abans d'aquest moment podrà també sol · licitar l'ajuda. És important que les comunitats de propietaris truquin a les empreses instal·ladores i realitzin  les adaptacions per evitar la pèrdua de canals de televisió a final de 2014. Posteriorment podran sol · licitar l'ajuda i rebre la subvenció corresponent.

Les sol · licituds seran ateses per ordre de presentació en el sistema electrònic de gestió fins a l'esgotament dels fons.

Les sol · licituds podran presentar-se directament per la comunitat de propietaris, o bé en el seu nom per un representant, per exemple l'administrador de la finca, o pel propi instal·lador que realitzi l'adaptació.

En tot cas el pagament de l'ajut es realitzarà en tots els casos en el compte de la comunitat de propietaris.

Edificis afectats

En general han de realitzar adaptacions dels seus sistemes d'antena col · lectiva dels edificis d'habitatges equipats amb sistemes de recepció basats sistemes monocanals o sistemes de centraletes programables. En general utilitzen aquests sistemes edificis de mida mitjana o gran.

Edificis no afectats

Els habitatges unifamiliars dotades amb antena de televisió individual no hauran de realitzar adaptacions en els seus sistemes d'antena en disposar de sistemes amb amplificadors de banda ampla capaços de rebre tots els canals de televisió.

Les comunitats de propietaris amb edificis dotats de sistemes d'amplificadors de banda ampla, similars als dels habitatges unifamiliars, tampoc hauran de realitzar adaptacions. En general es tracta d'aquells edificis de menor grandària o amb un reduït nombre d'habitatges.

COELL

Inici dels cursos de PRL organitzats per COELL i l’IMO

El passat 13 d’octubre va iniciar-se el primer dels diversos cursos de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) per a treballs de Paleteria, organitzats conjuntament per COELL i l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (IMO) de Lleida, i que tindran lloc del 13 al 17 d'octubre.

Aquesta acció formativa està subvencionada al 100% per la Fundació Laboral de la Construcció, a través de la Federació de Gremis de la Construcció (FGC), té una durada de 20 hores i s’imparteix a les aules de COELL en horari de matins. 


COELL analitza com “Treballar la meitat i guanyar el doble” de la mà del trainer Daniel Gabarró

COELL, en col•laboració amb ASISA, ha organitzat avui una conferència en la qual el reconegut trainer i formador empresarial, Sr. Daniel Gabarró, ha explicat com "Treballar la meitat i guanyar el doble: idees per a negocis”.
Al llarg de la conferència Gabarró ha posat de relleu com obtenir recursos per incrementar ingressos dedicant menys hores; com incrementar positivament la productivitat de manera fàcil i eficaç; com aplicar estratègies per reduir l’esforç obtenint resultats molt superiors, relacionar conceptes de la llei de Pareto 20/80 als diferents àmbits empresarials, entre d’altres.
L’esdeveniment ha comptat amb l’assistència d’una bona representació d’empresaris, emprenedors i directius locals.


COELL signa un conveni amb la firma EDORTEAM

COELL ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’empresa EDORTEAM (www.edorteam.com) als efectes d’oferir als nostres associats els serveis d’estudi, informació, implantació i seguiment a les empreses de la Llei de Protecció de Dades i Llei de Serveis de al Societat de la Informació.  Qualsevol informació o contacte que preciseu al respecte podeu contactar directament amb COELL o bé podeu dirigir un correu electrònic a l’adreça protecciodedades@coell.org.

 

Edorteam compta amb:

-       PLATAFORMA ON LINE per donar un servei de compliment a la LOPD adequat a les necessitats actuals dels clients 

-       Programa ET-SEGURIDAD per donar compliment a obligacions de caràcter tècnic

-   Consultoria de situació de l’empresa per al compliment de la normativa LOPD, sense compromís.

-       Experiència en protecció de dades des de 1994 antiga normativa LORTAD i desprès l’evolució a la LOPD l’any 1999.

-     Estructura de 20 professionals, tècnics, consultors, formadors, jurídics, etc.

-     Resol el compliment a la LSSI  (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), adequació legal de les pàgines webs, portals, botigues virtuals, etc.

-     Compliment de la normativa del 2010 referent a les COOKIES.

-   Informació periòdica dels canvis legislatius, novetats, sancions, com explicacions de les normatives  obligatoris a nivell de recordatori per al compliment correcte (videovigilància, currículums, relació amb externs, etc.).

-       Revisió  i manteniment de la LOPD a clients que ja tinguin feta l’adaptació.

-       Departament de formació per a les empreses que ho sol·licitin.

 

Mes informació www.edorteam.com


COELL amb la igualtat efectiva a les empreses entre homes i dones

Disposa la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la Igualtat efectiva entre dones i homes, que les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran de promoure les mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Aquestes mesures s’hauran de negociar i, en el seu cas acordar, amb els representants dels treballadors.

En el cas de les empreses de més de 250 treballadors i en aquelles en que així ho prevegi el conveni, hauran de comptar un Pla d’Igualtat prèvia negociació o consulta amb els representants dels treballadors.

L’ elaboració i implantació d’un pla d’igualtat serà voluntària en els altres casos. Amb l’objectiu que sigui un valor de les empreses associades promoure la igualtat efectiva a les empreses entre homes i dones, COELL participa activament en l’elaboració i implantació dels plans d’igualtat efectiva entre homes i dones. Si desitgeu més informació o bé l’elaboració del vostre pla d’igualtat contacteu amb el Departament Jurídic de COELL o bé envieu un correu electrònic a juridic@coell.org.


COELL Emprèn organitza el 18 de novembre la sessió informativa “Finançament alternatiu al sistema bancari”

COELL EMPRÈN organitza una sessió formativa gratuïta d'emprenedoria sota el títol "Finançament alternatiu al sistema bancari” el proper 18 de novembre que impartirà el Sr. Vicenç Bombardó a la seu de COELL.

 

En el decurs del seminari s’explicaran els productes que existeixen per finançar projectes empresarials i les fonts alternatives al finançament existent. En concret, s’aprofundirà en la situació actual de les pimes; la dependència del finançament bancari; el crowfunding i els Business Angels; el crèdit oficial; els consells per entrevistar-se amb inversors i les facilitats per crear empreses.

 

Per a més informació, adreceu-vos a Thais Ordoñez (973 23 21 66). 

 

Per a inscripcions, seguiu el següent enllaç:

Enllaç


Jornada informativa "Incentius i Recursos del SOC per a les empreses" dimecres 5 de novembre a COELL

COELL, juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), organitzen la jornada "Incentius i Recursos del SOC per a les empreses" el proper dimecres 5 de novembre a les 9.30 hores.
L’objectiu de la sessió rau en donar a conèixer a les empreses les eines de què disposa el SOC per millorar la competitivitat de l’empresa per mitjà de la gestió dels seus recursos humans.
L’acte anirà a càrrec del coordinadors d’oficines de Treball del SOC, Sr. Joan Santacana, i de la responsable de l’Àrea d’Empresa del SOC, Sra. Rosa Giralt, qui explicaran quins són els serveis i programes del SOC per a les empreses, així com també els incentius per a la contractació.
La jornada s’adreça a empresaris, directius i responsables de Recursos Humans de les empreses. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Marta Mallol 973 23 21 66 coell@coell.org

 
INFO FISCAL

FACTURA ELECTRÒNICA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES OBLIGATORI A PARTIR DEL 15 DE GENER DE 2015

La  Llei 25/2013 de 27 desembre, estableix   la obligatorietat  de presentació de les factures expedides per la entrega de bens o prestacions de serveis a les Administracions Públiques  electrònicament, així com la obligació de presentació de les factures en un registre administratiu, com la creació de punts generals d’entrada de factures electròniques de la Administració.

L’Ordre ministerial HAP/492/2014 de 27 de març, regula les condicions tècniques i funcionals que ha de tenir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques.

L’àmbit d’aplicació, abasta a la totalitat de les Administracions Públiques:

 • Administració General de l’Estat  ( Estatal).
 • Comunitats Autònomes.
 • Administració Local ( Ajuntaments, Diputacions Provincials, ..).

Així com : Universitats  Públiques, Entitats de Dret Públic,  Mútues d’accidents de Treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

 

Les entitats obligades a l’ús de la factura electrònica i presentació a través del punt general d’entrada seran :

 • Societats Anònimes.
 •  Societats de Responsabilitat Limitada.
 •  Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
 • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents.
 • Unions Temporal d’ Empreses.
 • Agrupacions d’Interès Econòmic.

Les  Administracions Públiques podran excloure d’aquesta obligació de facturació electrònica a les factures de fins a 5.000€ i les emeses pels proveïdors en l’exterior de les Administracions Públiques fins que es disposi en l’exterior dels mitjans i sistemes per a la  seva recepció.

Requisits de les Factures electròniques:

 • Estar escrites en un llenguatge informàtic determinat (Facturae 3.2 ó 3.2.1),signades electrònicament , per tant serà necessari  utilitzar un certificat electrònic reconegut, han d’indicar el destinatari de la factura electrònica indicant, l’oficina comptable, l’òrgan gestor i unitat tramitadora.
 • Opció d’intermediació , expedició de la factura electrònica per un tercer.

 

Punt General d’Entrada de Factures Electròniques i  Registre electrònic Administratiu..

 • Les factures s’enviaran pels punts generals d’entrada de factures electròniques, una finestreta electrònica única. Actualment FACe és el punt d’entrada de factures electròniques de l’Administració de l’Estat.  www.face.gob.es
 • Les factures electròniques presentades en els corresponents  punts general d’entrada de factures electròniques , quedaran registrades automàticament al registre electrònic de la Administració  que es tracti, i es proporcionarà un acusament de rebut electrònic amb acreditació  de la data i hora de presentació.
 • Programa informàtic gratuït, que ofereix el Ministeri de Industria, Energia i Turisme , permet la connexió automàtica directa amb FACe.


FACTURA ELECTRÒNICA EN EL SECTOR PRIVAT

Es modifica la Llei 56/2007 de mesures de l’impuls de la societat de la informació,  on introdueix la factura electrònica en el sector privat.

Les empreses que presten serveis al públic en general de especial transcendència, econòmica tindran les obligacions especifiques  a patir del 15 de gener de 2015.

Han d’expedir  i remetre les factures electròniques a les empreses i particulars que acceptin rebre-les, independentment del volum anual d’operacions  i  mida del seva plantilla.

Afecta als sectors econòmics:

 • Serveis de comunicacions electròniques a consumidors.
 • Serveis financers destinats a consumidors, que inculquin serveis bancaris, de crèdit o de pagament, els serveis d’inversió, les operacions d’assegurances privades, els plans de pensions i la activitat de mediació d’assegurances.
 • Serveis de subministrament d’aigua a consumidors.
 • Serveis de subministrament de gas al por menor.
 • Serveis de subministrament elèctric a consumidors finals.
 • Quan la contractació s’hagi realitzat per mitjans electrònics: Serveis d’agències de viatges, de transport de viatgers per carretera, ferrocarril, via marítima, o per via aèria , activitats de comerç al menor.

Per a més informació, seguiu el següent enllaç de la web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, on clarifica els requisits que hauran de complir la factura electrònica:
Enllaç.

ÚLTIMES NOTICIES

FESTES LABORALS PER A L’ANY 2015

El passat dia 24 d’octubre de 2014 es publicà al Butlletí Oficial de l’Estat la Resolució de 17 d’octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2015.
A l’esmentada disposició s’inclouen tant les festes de caràcter estatal, com les pròpies de cadascuna de les comunitats autònomes. Manquen únicament les dues festes d’àmbit local, retribuïdes i no recuperables, que es fixaran, per a Catalunya, mitjançant l’ordre corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Com és habitual, tant aviat com es publiqui l’ordre esmentada, s’informarà al conjunt de les empreses associades mitjançant l’oportuna circular.
S’adjunta a la present circular la relació de festes d’àmbit nacional, de cadascuna de les Comunitats Autònomes i de les Ciutats de Ceuta i Melilla.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE