Racó de l'Associat

LOGO FGC SMALL LOGO AEF SMALL LOGO AGRISEC SMALL LOGO FES SMALL LOGO GSAS SMALL

Vols Associar-te?

Associa't i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix COELL

CURS MUNTATGE DE BASTIDES RECOLZADES

INSCRIPCIÓ

dilluns, 29 de novembre de 2021

 

 

 MUNTATGE DE BASTIDES RECOLZADES 

 

 

 

   COELL - Curs                                               INICI 2022

 

 

 

 

 Objectiu general:

- Adquirir els coneixements, les habilitats i les destreses necessàries per muntar, desmuntar, emmagatzemar i conservar diferents sistemes de bastides, desenvolupant aquestes activitats complint amb les normes de seguretat establertes.


Objectius específics:
- Comprendre el pla de muntatge, desmuntatge o transformació de les bastides recolzades.
- Identificar els tipus de bastides existents, analitzant la seva diferent utilització en la construcció, així com els elements que es defineixen en el pla per al seu muntatge, utilització i desmuntatge.
- Realitzar les activitats necessàries per assegurar l'estabilitat i solidesa de les bastides recolzades, així com les seves condicions de càrrega admissible.
- Mantenir les normes de seguretat durant el muntatge, desmuntatge o transformació de les bastides recolzades, així com les mesures de prevenció davant els riscos de caigudes de persona o objectes.
- Adquirir els coneixements sobre els riscos i mesures preventives relacionats amb la interferència d'activitats.
- Conèixer els drets i obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.
1. Els sistemes de bastimenta
1.1. Seguretat abans de res
1.2. Bastides: tipus i característiques
1.3. Tipus d'amarris
2. Equip humà i eines.
2.1. La importància de l'equip humà
2.2. Equips i eines d'ús freqüent
3. Proteccions i aspectes ergonòmics .
3.1. Postures corporals
3.2. Protecció col·lectiva, individual i a tercers
3.3. Mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques.
4. Muntatge, desmuntatge i transformació de bastides.
4.1. Apilament de materials: criteris
4.2. Muntatge, desmuntatge i transformació de bastides
5. Muntatge, desmuntatge i transformació de torres fixes i mòbils.
5.1. Muntatge, desmuntatge i transformació de torres fixes i mòbils
6. Muntatge, desmuntatge i transformació de torres d'accés.
6.1.Muntatge, desmuntatge i transformació d'escales
7. Primers auxilis
7.1. Mesures a adoptar en cas d'accident
7.2. Posicions del ferit segons el tipus de lesió
7.3. Hemorràgies
7.4. Respiració artificial i massatge cardíac
7.5. Fractures
7.6. Xoc
7.7. Evacuació
7.8. Accident en els ulls
7.9. Atacs epilèptics
8. Altres aspectes preventius.
8.1. Interferència entre activitats
8.2. Drets i obligacions


Pràctiques:
1. Comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de les bastides recolzades
2. Identificació dels tipus de bastides existents, analitzant la seva diferent utilització en la construcció, aixícom els elements que es defineixen en el pla per al seu muntatge, utilització i desmuntatge.
3. Realització de les activitats necessàries per assegurar l'estabilitat i solidesa de les bastides recolzades, així com les seves condicions de càrrega admissible.
4. Desmuntatge, emmagatzematge i conservació de diferents sistemes de bastides complint amb les normes de seguretat establertes.
5. Muntatge, desmuntatge i transformació de torres fixes i mòbils PRÀCTICA 6. Muntatge, desmuntatge i transformació de torres d'accés.Horari: INICI 2022

 

 

 
 
Rambla Ferran, 32 / 25007 Lleida - 973 23 21 66 coell@coell.org